Vienkartinio matavimo absoliucioji paklaida

300 dokumentų
Metrologijos egzamino savokos
Patikros sertifikatas. Matavimo priemonės tipo įvertinimas. Matavimo priemonės kalibravimas. Metrologinis laidavimas. Matavimo vieneto etalonas. Skalės padala. Tarptautinė vienetų sistema SI. Techninis raglamentas – Skalės rodmenų ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 11
Fizikinių dydžių tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai
Fizikinių dydžių tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai. Kas yra fizikinių dydžių tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai? Apibūdinkite matavimo paklaidas (sistemines, atsitiktines, absoliučiąsiasKas yra vienkartinio matavimo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 10 17
Matavimo kanalo paklaidų skaičiavimas
Matavimo kanalo paklaidų skaičiavimas. Užduotis. Skaičiavimai. Nukreipimo į ryšio liniją paklaida. Pagrindinė daviklio paklaida. Daviklio paklaida dėl maitinimo įtampos svyravimo. Stiprintuvo stiprinimo koeficiento paklaida. Stiprintuvo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 01 17
Fizikinių dydžių matavimai ir rezultatų apdorojimas
Fizikinių dydžių matavimai ir rezultatų apdorojimas pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai fizikiniu dydžiu. Fizikinio dydžio vertė. Matavimo vienetas –. Matuojamojo dydžio skaitinė vertė. Tikroji matuojamojo dydžio vertė. Matavimo ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 12 28
Teodolitinio ėjimo metu atsirandančios paklaidos ir jų analizė
Raktažodžiai Teodolitas paklaida, matavimo dydziu vienetas Įvadas. Kad matavimo rezultatus mažiau įtakotų paklaidos , naudojami tokie veiksmai. Atsitiktine paklaida Atsitiktine paklaida.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 12 18
Metrologinių ir geodezinių matavimų apdorojimas
Apibūdinkite nurodytus metrologinius terminus. Patikros sertifikatas. Santykinė matavimo paklaida. Paveikusis dydis. Jutiklis. Matavimo paklaida. Matavimo rezultatas. Matavimo priemonės tipo įvertinimas. Kalibravimas. Akreditavimas. Intervalas ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 03 17
Matavimai konspektas
Matavimo sistemos sandara. Bendros kutiklių savybės. Matavimo paklaida ir matavimo priemonės paklaida. Pagrindiniai vienetai metras kilogramas sekundė amperas kelvinas molis kandela. Lietuvos metrologijos medis , stuktūra. Nacionalinis ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 12 04
Metrologijos sąvokos
Absoliutine ir santykine formomis. Angstremas , šviesmetis , parsekas , astronominis vienetas. Aplinkos temperatūra , santykinė drėgmė , atmosferos slėgis , dažnis. Kad paklaida yra išreikšta redukuota klaida , išreikšta procentais. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 03 22
Kampų matavimo tikslumas
Kampų matavimas. Ruožtų būdas. Matuojant kryptimis. Horizontalių kampų matavimo tikslumas. Vertikalių kampų matavimo tikslumas. Kampų matavimo paklaidos. Teodolito paklaidos. Limbo paklaidos. Paklaidas dėl reno. Skritulių necentriškumas. ...
Matematikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 06 25
Matavimai ir jų klasifikavimas
Skaitinė dydžio vertė. Tikrosios dydžio vertės. Matavimo neapibrėžtis. Skirtuminis diferencinis metodo. “ Pagrindinis vienetas. Kartotiniai matavimo vienetai. Matavimo dydžio keitimas. Sistemingoji matavimo paklaida. Atsitiktinė ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2019 11 25
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Išmatuoti srovės stiprumus, įtampas. Apskaičiuoti varžas. Rasti absoliutines ir santykines matavimų paklaidas. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. Teorinė dalis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2011 12 29
Neelektriniai dydžiai
Pagrindinės matavimų sąvokos ir apibrėžimai techninių matavimų svarba. Fizikinių dydžių pavyzdžiais. Matavimo vienetai ir jų sistemos matavimo vienetų sistema. Svarbiausių išvestinių vienetų yra. Pagrindiniai SI sistemos ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 04 05
Metrologija matavimai
Įvadas. Metrologija. Matavimas. Fizikinis dydis. Matavimų būdai. Kombinacinis matavimas. Matavimų principai. Matavimo grandinė yra matavimo elementų schema. Matavimo dydziai mašinų gamyboje. Matavimo priemonės. Ypatingos rūšies matai. ...
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2014 02 26
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas. darbo tikslas. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Išvados Matuojant apskritimo formos kūno matmenis su priemonėmis , radome ir suapvalinome skaičių π. Išmokome naudotis slankmačiu. C = 2r. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 10 11
Ašinė ir centrinė simetrija
Projekte pristatysime. Ašinę ir centrinę simetrijas. Kas yra ašinė ir centrinė simetrijos? Centrinė simetrija - kai dvi figūros yra simetriškos centro atžvilgiu. Karpiniai. Sauliaus Barboros. Absoliučioji ir santikinė paklaidos. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 01 02
Matavimų pirmo koliokviumo medžiaga
Matavimų klasifikacija. Matavimų vieningumas. Matavimų paklaidos ir jų klasifikacija. Atsitiktinės paklaidos ir jų įvertinimas. Pagrindiniai atsitiktinių paklaidų pasiskirstymai. Tikrosios matuojamo dydžio reikšmės ir atsitiktinių ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2010 03 03
Elektrinių dydžių matavimų paklaidos ir jų nustatymas
Elektrinių dydžių matavimo paklaidos. Ir jų nustatymas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Fizikinis dydis. Matavimo paklaida. Santykinė paklaida. Darbo metodika. Darbo priemon. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 03 04
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas laboratorinis darbas (2)
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Absoliutinė paklaida priklauso nuo šių faktorių. Matavimo verčių vidurkis. Vidutinė aritmetinė paklaida. Arba vidutinė kvadratinė paklaida. Aparatūra ir darbo metodas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 09 20
Matavimo teorija špera (2)
Sistemingosios paklaidos. Sistemingųjų paklaidų nustatymo būdai. Matavimo rezultato sistemingoji paklaida. Matavimo rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Kolmogorovo kriterijus. Normaliojo skirstinio įvertinimas, kai n
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 10 10
Matavimų statistika špera egzaminui
Sistemingosios paklaidos. Skirstinio funkcijos (paklaidų pasiskirstymo funkcijos). Atsitiktinė paklaida. Matavimo rezultatų tvarkymas. Atsitiktinių paklaidų pasiskirstymo parametras(pasiskirstymo desnis). Procesų parametrų matavimas. Jėgų, ...
Mechanikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2010 03 03
Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas
Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Magnetinio lauko indukcija ir stiprumas. Bio ir Savaro dėsnis. Apskritiminės srovės laukas. Žemės magnetinis ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 01 15
Geodeziniai matavimai
Geodezija. Sferinio paviršiaus, laikytino plokštuma, ribos. Taško geografinės koordinatės. Stačiakampių koordinačių skaičiavimas. Linijų orientavimo kampai. Matavimo sąvoka ir teorijos klaidų esmė. Matavimo klaidų klasifikacija. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2010 12 14
Matavimo vienetai: metras
Metras. Kas yra metras? Metro. Metras – tai  pagrindinis ilgio matavimo vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje. Metro istorija. Plintant civilizacijoms, plėtėsi ir prekyba. Kiti ilgio matavimo vienetai. Bėgant laikui. Matavimo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 05
Matavimo paklaidos
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines pakaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 09 13
Matavimai ir metrologijos pagrindai
Pagrindinės sąvokos ir terminai. Verčių skalės. Verčių skalė. Skalės padalos verte. Dažninėmis , pereinamosiomis. Palyginimo su matais. Pamatinė atraminė medžiaga. Matavimo priemonės jautris. Matavimo priemonės tikslumas. Matavimo ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 82 puslapiai
2018 03 30
Lyginamasis matavimas
Lyginamasis matavimas. Skirtuminis diferencinis metodo. Matuojant nuliniu metodu. SI išvestiniai vienetai. Išvestiniai vienetai gaunami. Kartotiniai SI sistemos vienetai. Etalonai klasifikuojami pagal tikslumą ir paskirtį. Matavimo priemonės ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2020 04 28
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos 12var.
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos 12 variantas. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai Mat. Srovė mA Įtampa Varža Ω Absoliutinė paklaida. MA. Pavyzdiniai skaičiavimai 1 matavimas. Išvados Absoliutinės matavimo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 12 05
Aplinkos chemija namų darbas
Praktiniai tyrimų rezultatai dažnai skiriasi nuo tikrosios analizuojamo dydžio reikšmės. Analizuojamo rezultato xi nukrypimas nuo tikrosios reikšmės xo vadinamas analizės absoliučiąją paklaida. Atsitiktinė paklaida. Sisteminė paklaida. ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 08
Kompiuterizuoto technologinio proceso projektavimas Nr. 1
Apdirbimo būdas , staklės , įtaisai , pjovimo įrankiai , matavimo priemonės , pastatymo schemos. Matmuo Ø40H8 , tolerancija - 039mm , Ra 25 µm pasiekiamas plėtimo būdu. Matmuo 96h9 , tolerancija - 087mm , Ra 25 µm pasiekiamas tiksliuoju ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 04 11
Vieno dydžio nevienodo tikslumo matavimo rezultatų matematinis apdorojimas
Bazinės linijos matavimo rezultatų apdorojimas. Linijos. Matavimų rezultatai Pagal matavimo rezultatus parenkama. Apskaičiuojami skirtumai. Apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojama apvalinimo paklaida. Nustatoma išmatuotos ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 03 29
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidos
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidos. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Apskaičiuojame medžiagos tankį. Skaičiavimų rezultatus surašome į lentelę. Išvados. Šaltiniai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 12 09
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas laboratorinis darbas (2)
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas. darbo užduotis. Kontroliniai klausimai Apskritimo ilgio ir jo spindulio sąryšis. Plokščiojo kampo matavimo vienetai ir prietaisai. Kaip apvalinti rezultatą ir iki kokio skaičiaus. Kaip ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 10 04
Matavimo vienetai
Įvadas. Matavimo vienetai. Matavimų klasifikacija. Matavimų metodai. Matavimų priemonės. Matavimo paklaidų klasifikacija. Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (si) matavimo vienetų naudojimo lietuvos respublikoje tvarka. Išvados.
Geodezijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 03 06
Tiesioginių ir netiesioginių matavimu paklaidų vertinimas
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Darbo aprašymas. Matavimo prietaisų paklaidos. Išvados. Literatūra. Išmatavę duotojo ritinio ilgį l bei skersmenį d apskaičiavome ritinio tūrį V. Pasvėrę ritinį ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 03 13
Netaisyklingų figūrų plotų skaičiavimas
Netaisyklingų figūrų ploto skaičiavimas. Tūrinys. Ko mes mokėmės? Figūrų savybės ir formulės. Trikampis. Statusis trikampis. Lygiašonis trikampis. Lygiakraštis trikampis. Lygiagretainis. Rombas. Trapecija. Trapecijų Rūšys. Pitagoro ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (2)
Inercijos momento nustatymas. Iš kūno parametrų. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Matuojame žiedo išorinį skersmenį D ir matavimų rezultatus surašome į lentelę. Apskaičiuojame žiedo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 12 20
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo