Viešbučio darbo organizavimas (9)

300 dokumentų
Viešbučio marketingo veiksnių įtaka įmonės veiklai
Marketingo veiksnių įtaka alinos gromakovos individualios įmonės „x“ veiklai. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Marketingo veiksnių analizė, teoriniu požiūriu. Marketingo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2013 02 15
Švietimo organizavimo sistemos
Visuomenės švietimas vokietijos darbo rinkos tarnybose. Vokietija. Visuomenės švietimo inovacijos vokietijos darbo tarnybose. Švietimo paslaugų prieinamumas. Visuomenės narių asmeninių kompetencijų, informacinių, komunikacinių, problemų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 23
Maitinimo organizavimas
Įvadas. Maitinimo įmonių klasifikavimo principai. Žaliavų ir prekių tiekimas. Valgiaraščių sudarymo principai. Svečių aptarnavimui skirti indai, įrankiai, stalo aptiesalai. Jų savybės ir paskirtis.
Kulinarijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 12 13
Socialinis darbas su asmenimis atlikusiais laisvės atėmimo bausmę
Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Sąvokų žodynas. Asmenys , paleisti iš laisvės atėmimo vietų –. Kriminalinė subkultūra. Nevyriausybinė organizacija. Socialinis darbas. Socialinė reintegracija. Tyrimo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 03 07
Viešbučio „Hof“ marketingo veiksmų ir priemonių planas
Įvadas. Viešbučio „Hof“ marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Svečiai. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Marketingo komplekso SSGG analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 10 25
Komandinio darbo analizė
Bendras įvertinimas. Įvadas. Darbo ojekto informacijos šaltinių ir tyrimo metodų apžvalga. Komandinio darbo analizės teoriniai aspektai. Darbo komandose samprata. Komandinio darbo tikslai. Komandinio darbo organizavimas pokyčių sąlygomis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 08 08
Automobilio eksploatavimo ir remonto kursinis Toyota Corolla
Įvadas. Techninės priežiūros technologija. Techninių priežiūrų periodiškumas ir darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Darbo postų skaičius. Pagalbinių darbų postai. Įranga, prietaisai ir įrankiai. Padalinio plotas. Energetika. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 01
Viešbučio „Panorama Hotel App“ rinkodara
Titulinis lapas. Įvadas (pasirinkto restorano ar viešbučio apibūdinimas, siūlomi produktai (teikiamos paslaugos)Rinkos analizė. Šalies PEST analizė (atkreipiant dėmesį į tuos aspektus, kurie daro įtaką pasirinktam restoranui ar ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 03 16
Lengvųjų automobilių maitinimo sistemos remonto technologijos projektavimas
Įvadas. Lengvųjų automobilių maitinimo sistemos analizė. Konstrukcijų analizė. Gedimų analizė. Maitinimo sistemos remonto technologinė skaičiuotė. Gamybos programa ir darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Darbo postų skaičius. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2019 03 13
Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS)
Darbuotojų sauga ir sveikata (DSSDarbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata (DSSDarbuotojų sauga ir sveikata. Norminiai teisės aktai. Lr konstitucija. Lr darbo kodeksas. Lr darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2019 10 24
Personalo darbo valdymas skaidrės
Personalo darbo valdymas. Personalo padalinio vieta organizacinėje. Centralizuoto darbuotojų valdymo organizavimo schema. Darbuotojų valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Personalo valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Nedidelių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 03 30
Vadybininkas praktikos ataskaita
Įvadas. Organizacijos apibūdinimas. Bendroji dalis. Veiklos tikslai ir ūkinė veikla. Organizacijos aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Organizacijos valdymo analizė. Organizacinė valdymo struktūra. Gamybos proceso ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 12 13
×
115 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo