Viesbucio x paslaugu kokybes gerinimas

300 dokumentų
Viešbučių kokybė
Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės vertinimas ir valdymas. Turizmo paslaugų kokybės sudedamosios dalys. Paslaugų kokybės vertinimas Klaipėdos miesto viešbučiuose Kompleksinis viešbučio paslaugų kokybės vertinimo modelis. Viešbučių paslaugų kokybės vertinimas valstybinio reguliavimo lygmeniu. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 12 05
Paslaugų kokybės analizė
Įvadas. Įstaigos veiklos organizavimo ypatybės. Pagrindinės organizacijos valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Specialiosios valdymo funkcijos. Kokybės vadyba. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Personalo įtaka paslaugų kokybės gerinimui. Viešojo sektoriaus institucijos „dainava“ pristatymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 11 18
Kokybės aktualumas viešbučių verslo vadyboje
Įvadas. Kokybės esmė teoriniu aspektu. Kokybės samprata ir reikšmė. Verslo vadybos metodai. Kokybės reikšmė verslo vadyboje. Kokybės galimybės verslo vadyboje. Kokybės gerinimo galimybės Uab „Laimoza“ viešbučio „Saulininkas“ įmonėje. Tyrimo metodika. Uab „Laimoza“ viešbučio „Saulininkas“ charakteristika. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 02 11
Viešbučio paslaugų kokybė
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Paslaugų kokybės, veiklos samprata, klasifikavimas ir grupės. Paslaugų kokybės modeliai. Kokybės valdymas paslaugų įmonėse. Viešbučių teikiamos paslaugos. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Tiriamos organizacijos pristatymas. Tiriamos organizacijos valdymas. Darbo rezultatai ir ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2016 12 04
Viešbučio apgyvendinimo paslaugų kokybės analizė
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Apgyvendinimo sektoriaus struktūriniai moduliai. Pagrindinės apgyvendinimo formos. Apgyvendinimo įstaigų klasifikavimas. Apgyvendinimo įstaigų svečių poreikių ypatumai. Viešbutis ,,europa stay vilnius“. Apie viešbutį. Kambariai.Kitos viešbučio paslaugos.Viešbutis „europa stay vilnius“ siūlo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 04 24
Viešbučio – restorano paslaugų kokybės tyrimas
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Turizmo paslaugų kokybė. Paslaugos ir kokybės samprata ir savybės. Turizmo paslaugos. Viešbučių paslaugos ir jų kokybė. Viešbučių vertinimo kriterijai kokybės požiūriu. Svečių aptarnavimas siekiant teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metodika ir ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2015 10 13
Automobilių remonto paslaugų analizė ir paslaugų kokybės gerinimas
Paslaugos teoriniai aspektai. Paslaugos samprata ir rūšys. Paslaugų kokybė. Automobilių remonto paslaugų analizė ir paslaugų kokybės gerinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 psl.
2017 06 20
Kokybės gerinimas
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese „Ukmergės keliai“ įmonės įvertinimas. Įvadas. Kokybės vadybos sistemos ir darbuotojų vaidmuo įmonėse. Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos samprata. Darbuotojo kaip lyderio samprata. Kokybės vadybos sistemos diegimo etapai ir darbuotojų vaidmuo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 01 13
Apgyvendinimo organizavimas
Įvadas. Viebučio „Astrum Palace“ charakteristika. Viešbučio paslaugos. Viešbučio paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Kokybės kontrolės planas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Turizmo referatai, Referatas, 10 psl.
2016 03 19
Darželio paslaugų kokybės gerinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė ir savybės. Paslaugų paketo esmė ir jo elementai. Paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybės samprata ir vertinimo modeliai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų kokybės samprata ir charakteristikos. Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 psl.
2017 05 25
Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata ir jų rūšys. Kokybės samprata, pagrindinių terminų apibūdinimas. Paslaugų kokybės sistemos ir standartai. Turizmo paslaugos ir jų kokybės valdymas. Atvykstamojo turizmo apžvalga. Kokybės gerinimo organizavimas ir valdymas. Darbuotojų vaidmuo gerinant paslaugų ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 psl.
2011 05 25
Viešbučio “The savoy hotel” apgyvendinimo paslaugų kokybės analizė
Viešbučio “The savoy hotel” apgyvendinimo paslaugų kokybės analizė. Viešbutis yra Bournmuto pietų pakrantėje. Anketos analizė. Klientų pasiskirstymas pagal lytį. Amžiaus grupės. Kokiu tikslu lankėtės viešbutyje? Viešbučio pasirinkimo priežastys. Viešbučio įvertinimas. Ar esate patenkintas pasirinkę šį viešbutį? Kas ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 11
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialinių paslaugų tobulinimas ir plėtros kryptys. Decentralizacijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 04 18
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir kvalifikacija. Darbo pasidalijimo lygiai. Paslaugų kokybė. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2011 04 08
Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas. Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas. Kokybės gerinimo strategija. Kokybės matavimas. Kokybės sistema. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Prevenciniai kaštai. Įvertinimo kaštai. Vidinių nuostolių kaštai. Išorinių ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2013 12 08
Viešbučio „Radisson blu hotel Lietuva“ teikiamų paslaugų kokybės analizė
Viešbučio „Radisson blu hotel Lietuva“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Kambariai ir apartamentai. Standartiniai kambariai. Šeimos kambariai. Apartamentai. Prezidentiniai apartamentai. Restoranas ir baras. Pakrantės restoranas „Riverside“. „Skybar“. Konferencijų centras. „Radisson blu hotel Lietuva“ klientų atsiliepimai ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2015 12 08
Viešbučio verslo paslaugų plėtra
Viešbučio paslaugų verslo plėtra viešbutyje žuvėdra. Santrauka. Summary. Įvadas. Viešbučių paslaugų ir jų plėtros analizė teoriniu aspektu. Viešbučių rinkos įvairovė. Viešbučių teikiamos paslaugos ir jų organizavimas. Paslaugų plėtros tikslingumo teorinis pagrindimas. Viešbučio „ţuvėdra“ veikla ir teikiamos ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 psl.
2015 04 28
Viešbučio praktikos atskaita
Įvadas. Uab „Paspara“ viešbutis „E-guesthouse“. Viešbučio „E-guesthouse“ valdymo forma. Viešbučio „E-euesthouse“ veikla, teikiamos paslaugos. Viešbučio „E-guesthouse“ aplinkos savybės. Viešbučio „E-guesthouse“ organizacinė struktūra, padalinių veikla. Viešbučio „E-GuestHouse“ priėmimo skyrius. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2015 03 15
Paslaugų kokybės vertinimo modeliai
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata, savybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) kokybės spragų modelis. Servqual metodika. Gronroos bendrai suvoktos kokybės modelis. Mažmeninės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 03 30
Turizmo paslaugų kokybė referatas
Kaunas. Turizmo paslaugų problematika Lietuvoje. Kokybės bei VKV sampratos. ISO ir pridėtoji vertė. Turizmo paslaugų standartizavimas. Paslaugų kokybės matavimo kriterijai. Paslaugų kokybės modelis. Turizmo paslaugų kokybės vertinimo komplikuotumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo referatai, Referatas, 15 psl.
2013 06 18
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Viešbučio personalo darbo organizavimas. Įmonės valdymo struktūra. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 04 02
Klientų kokybės gerinimas UAB „Omnitel“ įmonėje teikiant paslaugas
Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų teoriniai aspektai. Paslaugų teikimo kokybės teoriniai aspektai. Praktinė dalis. Responentų dalyvaujančių apklausoje duomenų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas (anketa).
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 01 24
Servqual metodika
Įvadas Temos aktuolumas Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu. Paslaugų kokybės metodai. Kokybės spragų modelis. Mažmeninių paslaugų ir suvoktos kokybės modelis. Paslaugų kokybės , vartotojo suvoktos vertės ir pasitenkinimo modelis. Darbo objektas –. „ servqual “ ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 11 20
Transporto paslaugų kokybė pervežant keleivius
Įvadas. Transporto paslaugų kokybės samprata. Įvairių transporto priemonių paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Keliavimo traukiniu privalumai ir trūkumai transporto paslaugų kokybės atžvilgiu. Pagrindiniai transporto paslaugų kokybės kriterijai keliaujant autobusu. Transporto paslaugų kokybės privalumai ir trūkumai ...
Transporto referatai, Referatas, 16 psl.
2016 03 24
Paslaugų kokybės vertinimas viešbučių versle
Paslaugų kokybės vertinimas viešbučių versle. Viešbučiai, kaip svetingumo verslo sudėtinė dalis. Viešbučio vadybininkas yra svetingumo industrijos ambasadorius, todėl privalo nepamiršti šių tikslų. Svetingumo kalbos ypatumai. Viešbučių klasifikavimas. Punkatai užtikrinantys, klasifikavimo sistemos efektyvumą. Klasifikavimo ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 12 23
Paslaugų kokybės valdymo ypatumai reglamentuotoje aplinkoje
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymas. Paslaugos samprata ir bruožai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugų kokybės valdymo modeliai. Servqual metodika. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai civilinės metrikacijos įstaigoje. Civilinės metrikacijos įstaiga. Civilinės metrikacijos įstaigos teikiamų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 04 22
Viešbučio paslaugos Sutarties sąlygos Pavyzdys
Uždarosios akcinės bendrovės „ kopa “ direktorius. Dėl viešbučio paslaugų. Viešbučio teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Kitos teikiamos viešbučio apgyvendinimo paslaugos. Paslaugų teikėjas įsipareigoja. Atsakomybė ir daiktų saugojimas. Netesybos ir skolų išieškojimas. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka.
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 psl.
2017 03 05
Sveikatos priežiūros įstaigų darbo kokybė
Sveikatos priežiūros įstaigų darbo kokybė. Kokybės reikšmė. Tinkamiausias kokybė pibūdinimas? Paslaugų darbo kokybė – svarbi pacientų požiūriu. Komunikacija- medicinos paslaugų kokybės sudedamoji dalis. Kokybės gerinimas Lietuvoje. Kokybės sistemos formavimas ir įgyvendinimas. Sveikatos priežiūros įstaigų darbo kokybė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 02 15
Profesinės praktikos atasikaita viešbutyje
Įvadas. Viešbutis „Algiro hotel“. Viešbučio charakteristika. Apgyvendinimas. Maitinimas. Masažas. Konferencijų salė. Viešbučio „Algiro hotel“ valdymo struktūra. Viešbučio darbuotojų veiklos. Viešbučio paslaugų teikimo procesas. Viešbučio „Algiro hotel“ reklama ir konkurentai. Dokumentai reglamentuojantys viešbučio ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 11 24
Maxima paslaugų kokybės tyrimas
Uab „maxima“ paslaugų kokybės tyrimas. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Uab „maxima“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2013 03 18