Viesbucio x paslaugu kokybes gerinimas

300 dokumentų
Viešbučių kokybė
Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės vertinimas ir valdymas. Turizmo paslaugų kokybės sudedamosios dalys. Paslaugų kokybės vertinimas Klaipėdos miesto viešbučiuose Kompleksinis viešbučio paslaugų kokybės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 12 06
Paslaugų kokybės analizė
Įvadas. Įstaigos veiklos organizavimo ypatybės. Pagrindinės organizacijos valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Specialiosios valdymo funkcijos. Kokybės vadyba. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 11 19
Viešbučio – restorano teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešbučių paslaugų ypatumai teoriniu aspektu. Paslaugos samprata, esmė ir savybės. Viešbučių teikiamų paslaugų ypatumai. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2018 03 10
Kokybės aktualumas viešbučių verslo vadyboje
Įvadas. Kokybės esmė teoriniu aspektu. Kokybės samprata ir reikšmė. Verslo vadybos metodai. Kokybės reikšmė verslo vadyboje. Kokybės galimybės verslo vadyboje. Kokybės gerinimo galimybės Uab „Laimoza“ viešbučio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 02 17
Viešbučio paslaugų kokybė
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Paslaugų kokybės, veiklos samprata, klasifikavimas ir grupės. Paslaugų kokybės modeliai. Kokybės valdymas paslaugų įmonėse. Viešbučių teikiamos paslaugos. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 12 05
Viešbučio apgyvendinimo paslaugų kokybės analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Apgyvendinimo sektoriaus struktūriniai moduliai. Pagrindinės apgyvendinimo formos. Apgyvendinimo įstaigų klasifikavimas. Apgyvendinimo įstaigų svečių poreikių ypatumai. Viešbutis ,,europa stay vilnius“. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 04 24
Viešbučio – restorano paslaugų kokybės tyrimas
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Turizmo paslaugų kokybė. Paslaugos ir kokybės samprata ir savybės. Turizmo paslaugos. Viešbučių paslaugos ir jų kokybė. Viešbučių vertinimo kriterijai kokybės ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2015 10 14
Automobilių remonto paslaugų analizė ir paslaugų kokybės gerinimas
Paslaugos teoriniai aspektai. Paslaugos samprata ir rūšys. Paslaugų kokybė. Automobilių remonto paslaugų analizė ir paslaugų kokybės gerinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2017 06 20
Kokybės gerinimas
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese „Ukmergės keliai“ įmonės įvertinimas. Įvadas. Kokybės vadybos sistemos ir darbuotojų vaidmuo įmonėse. Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos samprata. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 01 16
Apgyvendinimo organizavimas
Įvadas. Viebučio „Astrum Palace“ charakteristika. Viešbučio paslaugos. Viešbučio paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Kokybės kontrolės planas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Turizmo referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 03 21
Darželio paslaugų kokybės gerinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė ir savybės. Paslaugų paketo esmė ir jo elementai. Paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybės samprata ir vertinimo modeliai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2017 05 25
Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata ir jų rūšys. Kokybės samprata, pagrindinių terminų apibūdinimas. Paslaugų kokybės sistemos ir standartai. Turizmo paslaugos ir jų kokybės valdymas. Atvykstamojo turizmo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 01 09
DPD Lietuva internetinės svetainės kokybės vertinimas
Transporto ir kelių paslaugų internetinės svetainės kokybės vertinimas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvertinti transporto ir kelių paslaugų internetinės svetainės. Teorinės darbo dalies rezultatas. Internetinės svetainės samprata. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 11 08
Viešbučio “The savoy hotel” apgyvendinimo paslaugų kokybės analizė
Viešbučio “The savoy hotel” apgyvendinimo paslaugų kokybės analizė. Viešbutis yra Bournmuto pietų pakrantėje. Anketos analizė. Klientų pasiskirstymas pagal lytį. Amžiaus grupės. Kokiu tikslu lankėtės viešbutyje? Viešbučio ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 30
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 18
Paslaugų pardavimų ypatumai: Paslaugų pardavimų viešbučių sektoriuje atvejis
Santrauka. Summary. Įvadas. Baigiamojo darbo uždaviniai. Išnagrinėti viešbučių paslaugų kokybės ypatumus. Išanalizuoti paslaugų kokybę teoriniu aspektu. Išskirti svarbiausius kokybės požymius klientų požiūriu. Ištirti ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2019 04 02
Viešbučio „Radisson blu hotel Lietuva“ teikiamų paslaugų kokybės analizė
Viešbučio „Radisson blu hotel Lietuva“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Kambariai ir apartamentai. Standartiniai kambariai. Šeimos kambariai. Apartamentai. Prezidentiniai apartamentai. Restoranas ir baras. Pakrantės restoranas ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 07 07
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2011 04 08
Viešbučio verslo paslaugų plėtra
Viešbučio paslaugų verslo plėtra viešbutyje žuvėdra. Santrauka. Summary. Įvadas. Viešbučių paslaugų ir jų plėtros analizė teoriniu aspektu. Viešbučių rinkos įvairovė. Viešbučių teikiamos paslaugos ir jų organizavimas. ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 04 28
Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas. Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas. Kokybės gerinimo strategija. Kokybės matavimas. Kokybės sistema. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 12 10
Viešbučio praktikos atskaita
Įvadas. Uab „Paspara“ viešbutis „E-guesthouse“. Viešbučio „E-guesthouse“ valdymo forma. Viešbučio „E-euesthouse“ veikla, teikiamos paslaugos. Viešbučio „E-guesthouse“ aplinkos savybės. Viešbučio „E-guesthouse“ ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2015 03 27
Sezoniškumo įtaka viešbučio turizmo paslaugų paklausai
Sezoniškumo įtaka viešbučio „X turizmo paslaugų pasiūlai teoriniu aspektu. Turizmo paslaugų rūšys ir jų ypatumai. Sezoniškumas ir jo reikšmės. Sezoniškumo mažinimo būdai. Tyrimo metodų apžvalga. Teorinių šaltinių analizės ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2018 03 21
Viešbučio „Senatoriai“ kokybės valdymo aspektai
Įvadas. Kokybės teoriniai aspektai. Įmonės personalo darbo su klientais įtaka kokybės vadybai. Šiuolaikinės kokybiškos kokybės valdymo sistemos projektavimas. Viešbučio „Senatoriai“ kokybės valdymo sistema. Išvados. Literatūra ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 01 17
Paslaugų kokybės vertinimo modeliai
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata, savybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 03 31
UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Turizmo paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratos analizė. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Klientų aptarnavimo kokybė. Turizmo paslaugų kokybės gerinimo vadyba. UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės tyrimas ir jo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2020 02 15
Paslaugų kokybės vertinimas „H&M’’ parduotuvėje
Įvadas. Paslaugų, kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos samprata. Kokybė ir jos ypatumai. Paslaugų kokybės vertinimas naudojant servqual modelį. Apie ,,h&m”. Paslaugų kokybės vertinimas parduotuvėje ,,h&m”. Instrumentarijus. H&m” ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 03 27
Turizmo paslaugų kokybė referatas
Kaunas. Turizmo paslaugų problematika Lietuvoje. Kokybės bei VKV sampratos. ISO ir pridėtoji vertė. Turizmo paslaugų standartizavimas. Paslaugų kokybės matavimo kriterijai. Paslaugų kokybės modelis. Turizmo paslaugų kokybės vertinimo ...
Turizmo referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 18
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 02
Draudimo sektoriaus paslaugų kokybės vertinimas pagal Servqual metodiką
Įžanga. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata. Paslaugos kokybės sąvokų analizės. Draudimo sektoriaus paslaugų kokybės vertinimas pagal servqual metodiką. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 02 27
Klientų kokybės gerinimas UAB „Omnitel“ įmonėje teikiant paslaugas
Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų teoriniai aspektai. Paslaugų teikimo kokybės teoriniai aspektai. Praktinė dalis. Responentų dalyvaujančių apklausoje duomenų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas (anketa).
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 01 25
Veiksniai lemiantys UAB „Novaturas“ paslaugų kokybę
Įvadas. Turizmo paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratos analizė. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Klientų aptarnavimo kokybė. Turizmo paslaugų kokybės gerinimo vadyba. UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės tyrimas ir jo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2020 01 02
Servqual metodika
Įvadas Temos aktuolumas Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu. Paslaugų kokybės metodai. Kokybės spragų modelis. Mažmeninių paslaugų ir suvoktos kokybės modelis. Paslaugų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 11 20
Transporto paslaugų kokybė pervežant keleivius
Įvadas. Transporto paslaugų kokybės samprata. Įvairių transporto priemonių paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Keliavimo traukiniu privalumai ir trūkumai transporto paslaugų kokybės atžvilgiu. Pagrindiniai transporto paslaugų ...
Transporto referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 30
Paslaugų kokybės vertinimas viešbučių versle
Paslaugų kokybės vertinimas viešbučių versle. Viešbučiai, kaip svetingumo verslo sudėtinė dalis. Viešbučio vadybininkas yra svetingumo industrijos ambasadorius, todėl privalo nepamiršti šių tikslų. Svetingumo kalbos ypatumai. ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 02
Viešbučio paslaugos Sutarties sąlygos Pavyzdys
Uždarosios akcinės bendrovės „ kopa “ direktorius. Dėl viešbučio paslaugų. Viešbučio teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Kitos teikiamos viešbučio apgyvendinimo paslaugos. Paslaugų teikėjas įsipareigoja. Atsakomybė ir daiktų ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2017 03 05
Paslaugų kokybės valdymo ypatumai reglamentuotoje aplinkoje
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymas. Paslaugos samprata ir bruožai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugų kokybės valdymo modeliai. Servqual metodika. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai civilinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 27
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo