Viesojo sektoriaus buhalterine apskaita

300 dokumentų
Viešojo sektoriaus buhalterinė apskaita
Įvadas. Užduotis. Biudžetinės įstaigos aiškinamasis raštas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Finansavimo sumos pagal šaltinį. Finansinės būklės ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 12 03
Viešojo sektoriaus apskaita
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Finansų ir apskaitos katedra. Viešojo sektoriaus apskaita. Biudžetinės įstaigos „ Kultūros centras “ BENDRASIS ŽURNALAS.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 03 23
Viešojo sektoriaus subjektų ir pelno siekiančių subjektų finansinio turto apskaitos palyginimas
Įvadas. Viešojo sektoriaus ir pelno siekiančių subjektų finansinis turtas. Viešojo sektoriaus ir pelno siekiančių subjektų finansinio turto esmė. Viešojo sektoriaus ir pelno siekiančių subjektų finansinio turto klasifikavimas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 11 09
Buhalterinė apskaita: rūšys, paslaugos, teisinis reglamentavimas
Šiaulių valstybinės kolegijos. Buhalterinė apskaita (Specialybės kalbos tarpinio atsiskaitymo darbas) Darbo vadovė Šiauliai. Buhalterinė apskaita apima daugelį sričių. Buhalterinė apskaita – ka tai? Buhalterinė apskaita – ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 10 24
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita
Viešojo sektoriaus subjektųbuhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Minimalios apskaitos politikos nuostatos. Ilgalaikis materialusis turtas. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. Per ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 02 06
Viešojo sektoriaus vaidmuo šalies ekonomikoje, viešojo sektoriaus problemos Vokietijoje
Viešojo sektoriaus. Vaidmuo šalies ekonomikoje. Ekonominiai rodikliai BVP vienam gyventojui. Ekonominiai rodikliai nedarbo lygis. Ekonominiai rodikliai importas ir eksportas. Vokietijos viešojo sektoriaus dydis. Viešojo sektoriaus ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 03 21
Viešojo sektoriaus subjektų bei pelno siekiančių subjektų apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai, standartai ir kiti dokumentai
Viešojo sektoriaus subjektų bei pelno siekiančių subjektų apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos reglamentavimas. Viešojo ir privataus sektorių subjektų apskaitos reglamentavimo lygiai. Europos viešojo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 05 08
Buhalterinė apskaita pažintinė praktika
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra. Buhalterio veikla įmonėje. Informacinės sistemos įmonėje. Dokumentų valdymas. Buhalterinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai. Buhalterinė apskaita įmonėje. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 01 05
Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Vokietijoje
Įvadas. Viešojo sektoriaus ekonomikos teoriniai aspektai. Viešojo sektoriaus ekonomikos samprata. Ekonominiai rodikliai. Viešojo sektoriaus svarba. Viešojo sektoriaus dydis ir jo matavimas. Mokesčių sistema. Valstybės išlaidos ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2017 04 01
Lizingas kursinis Lizingo apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Lizingas. Lizingo sąvokos. Pagrindiniai kriterijai. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Apskaita lizingo davėjo įmonėje. Informacijos apie lizingą ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 04 03
Buhalterinė apskaita ir finansai
Įvadas. Užduotis. Buhalterinė ir finansinė apskaita. Apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokeščio apskaita. Išvados. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2016 11 06
Viešojo sektoriaus marketingo principai
Įvadas. Viešojo sektoriaus sąvokos. Viešasis interesas ir viešosios gėrybės. Viešojo sektoriaus produktas. Kainodaros principas viešajame sektoriuje. Produkto paskirstymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 10 07
Viešojo sektoriaus apskaita: Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas
Viešojo sektoriaus apskaita: Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas. Komentaras Dokumentas Registr. Sąskaita Pavadinimas Padalinys Debetas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 06 01
Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas ir jų praktika Lietuvoje
Įvadas. Viešasis sektorius. Pagrindiniai viešojo administravimo principai. Viešasis produktyvumas. Bendradarbiavimo kultūra viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus ūkis. Valstybės finansai. Viešojo sektorius vertinimo būdai. Viešojo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2011 12 29
Buhalterija skaidrės
Buhalterija. Buhalterinė apskaita. Buhalterinė apskaita – Apskaita yra matematikos mokslo šaka. Matematikos panaudojimas buhalterijoje. Buhalterijoje būtina mokėti matematiką, nes jos reikia prekybinėje įmonėje apskaičiuoti prekes ar ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 10 14
Buhalterinė apskaita projektas
Buhalterinė apskaita. Savarankiškas darbas. Panevėžys. Apskaitos apibrėžimas. Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Informacinių funkcijų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 04
Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Rusijoje
Įvadas. Teorinė dalis. Viešojo sektoriaus samprata ekonomikoje. Viešojo sektoriaus struktūra ir funkcijos. Viešojo sektoriaus reguliavimo metodai. Rinkos reguliavimo ypatumai ir valstybės vaidmuo. Viešojo sektoriaus finansiniai poveikio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 05 04
Buhalterinė apskaita konspektas
Turinys. Ižanga. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Tarptautinis apskaitos standartas. Europos sąjungos direktyvos, reglamentuojančios buhalterinę apskaitą. Išvados. Literatūra.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 08
Viešojo sektoriaus apskaita: Biudžetinės įstaiga „Kultūros centras“ veikla
Viešojo sektoriaus apskaita Biudžetinės įstaiga „Kultūros centras“ veikla. Biudžetinės įstaiga „Kultūros centras“, veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Birželio mėnesį atliktos ūkinės operacijos.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 10 29
Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Prancūzijoje
Įvadas. Viešojo sektoriaus ekonomikos problemų teoriniai aspektai. Viešojo sektoriaus svarba ir dydis. Mokesčių sistema. Mokesčių elementai. Mokesčių rūšys. Valstybės biudžetas. Valstybės skola. Nedarbo problema. Viešojo sektoriaus ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 04 13
Viešųjų įstaigų apskaita
Bendrosios nuostatos. Buhalterinė apskaita. 2. buhalterinė apskaita. nematerialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Korespondencijos. Imt apskaita. Korespondencijos. Finansinio turto apskata. Korespondencijos. Atsargų apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 207 puslapiai
2016 03 18
Mėnesio biudžeto analizė
Užduotis. Tikslai. Buhalterinė apskaita. Juridinio asmens buhalterinė apskaita. Reglamentavimas ir taikymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga (sąskaitos). Bandomasis balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 09 10
UAB „Krisneda” buhalterinė apskaita
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 14
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema Australijoje ir Didžiojoje Britanijoje
Įvadas. Apskaita ir finansinės atskaitomybė Didžiojoje Britanijoj. Apskaitos standartai Didžiojoje Britanijoje. Bendrai pripažintų apskaitos principų taikymas Didžiojoje Britanijoje. Finansinių ataskaitų parengimas Didžiojoje ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 04 28
A. Massey NVV koncepcija: reformų tikslingumo klausimai projektas
Britas Politikos. Tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijų valdymo srityje vyksta. Viešojo pasirinkimo teorijos. Viešojo sektoriaus reformos, pradėtos 1979 m. Nors NVV diegimo tikrosios priežastys ir sąlygos kiekvienoje šalyje ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 03 25
Privataus ir viešojo sektoriaus skirtumai
Įvadas. Viešasis sektorius. Privatusis sektorius. Privataus ir viešojo sektoriaus skirtumai finansinėse ataskaitose. Privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų strateginio valdymo skirtumai. Išvados. Naudota literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 16 puslapių
2020 04 22
UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita
Įmonė. S istorija , veikla ir apskaitos politika. Piniginių lėšų bei debitorinių skolų apskaita. Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės rengiamos finansinės ataskaitos ir jų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 05 01
Jav viešojo sektoriaus išlaidų apžvalga
Jav viešojo sektoriaus išlaidų apžvalga. Įvadas. Jav federalinio biudžeto išlaidų paskirstymo principai. Jav viešojo sektoriaus išlaidos.Bendros jav viešojo sektoriaus skiriamos išlaidos. Jav socialinė apsauga. Jav krašto apsaugos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 05 23
Finansinės atskaitomybės sudarymas viešojo sektoriaus įmonėje
Turinys. Įvadas. Viešojo sektoriaus apskaitos politika. Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymas. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Finansinės atskaitomybės sudarymas viešojoje įstaigoje ,,x“. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 04 17
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita
9,3( 27 atsiliepimai )
Įvadas. Apie įmonę. Pirkimų pardavimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 puslapių
2014 05 07
Finansiniai nusikaltimai tvarkant buhalterinę apskaitą
Įvadas. Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant finansinės naudos. Atsakomybės subjektai. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už finansinius nusikaltimus tvarkant buhalterinę apskaitą. Literatūra. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 20
Ūkio subjekto buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Organizacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Operacijų registravimas apskaitos registruose. Organizuojant apskaitą stambiose įmonėse. Ataskaitų sudarymas. Buhalterinės apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 28
Viešojo sektoriaus socialinė atsakomybė
Viešojo sektoriaus atsakomybė. Viešojo sektoriaus įtaka socialiniam atsakingumui. Socialines atsakomybės populiarinimas. Socialinio atsakingumo pranašumai. Kodėl socialinės atsakomybės skatinimas nedavė rezultatų Lietuvoje. Kokie yra ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 10 04
Biudžetinių istaigų buhalterinė apskaita
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių sąrašas ir trumpas aprašymas. Didžiosios knygos ruošinys (darbinė lentelė). Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 04
Marketingas viešajame sektoriuje
Marketingas viešajame sektoriuje. Marketingo vaidmuo viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus marketingas ir viešoji politika. Viešojo sektoriaus produktas. Kainodara viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus produkto paskirstymas. Reklama, ...
Marketingo aprašymai, Aprašymas, 14 puslapių
2016 08 09
Transporto įmonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab ,, saitema‘‘ apskaitos tvarkymo analizė. Uab,, Saitema‘‘ apskaitinio darbo sritys. Uab,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ ilgalaikio turto apskaita. Uab,, Saitema‘‘ atsargų apskaita. Uab,, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2015 04 28
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo