Viesojo valdymo principai

300 dokumentų
Sumanaus valdymo konceptas viešajame administravime
Paveikslėliai. Žodynas. Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo istorija. Viešojo administravimo apibrėžimas. Sumanaus (viešojo) valdymo samprata. Sumanaus (viešojo) valdymo istorija. Sumanaus (viešojo) valdymo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 11 15
Viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo doktrinos. Viešojo valdymo reformas lemiantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 05 16
Viešojo valdymo reformos
Viešojo valdymo reformų valdymas Lietuvoje. Santrauka. Įvadas. Lietuvos viešasis valdymas ir viešojo valdymo reformos. Valdymo reformos viešajame valdyme. Lietuvos viešojo valdymo reformų apžvalga. Lietuvos viešojo valdymo reformų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 23
Kodėl Lietuvai (ne) reikia viešojo valdymo reformos?
Įvadas. Viešojo valdymo tendencijos. Viešojo valdymo modernizavimo esmė. Reformas formuojančios jėgos. Nvv vaidmuo viešajame valdyme. NVV bruožai. NVV padariniai. Viešojo valdymo reformų svarba Lietuvai. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 05 23
Viešojo valdymo modernizavimo prielaidos
Įvadas. Tradicinio viešojo administravimo principų teoriniai aspektai. Tradicinio viešojo administravimo samprata. Tradicinio viešojo administravimo principai, atsiradimo idėja ir raida. Modernių  viešojo administravimo modelių ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2018 03 22
Lietuvos viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos tendencijos. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė Viešojo valdymo reformos priežastys. Reformos modelis. Naujoji viešoji vadyba. Naujosios viešosios vadybos funkcinė pusė. NVV doktrina.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 06 25
Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė. Viešojo valdymo reformos samprata ir bruožai. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo reformos įgyvendinimo aspektai. Viešojo valdymo reformų proceso ...
Politologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 03 20
Administracinė teisė specialioji dalis
Viešojo administravimo sistema. Bendroji valdymo sąvoka. Valstybės valdymo sąvoka. Valstybinio administracinio teisinio valdymo sąvoka. Viešojo administravimo principai. Teisės subjektas. Teisinis subjektiškumas. Teisnumo rūšys. Viešojo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 170 puslapių
2014 01 10
Naujasis viešasis valdymas
Naujojo viešojo valdymo samprata. Nuo naujosios viešosios vadybos prie naujojo viešojo valdymo. Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimas Lietuvoje. Papildomi reikalavimai norint įdiegti naująjį viešąjį valdymą. Dalyvavimo procese ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 02 14
Decentralizacijos procesų įtaka viešojo valdymo efektyvumui Lietuvoje
Įvadas. Decentralizacijos samprata. Decentralizacijos pranašumai ir trūkumai. Viešasis valdymas. Viešojo valdymo samprata ir bruožai. Viešojo valdymo principai. Decentralizacija Lietuvos savivaldybėse. Viešasis valdymas ir savivaldybių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 10
Sėkmingos ir nesėkmingos Lietuvos viešojo valdymo reformos referatas
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Viešojo valdymo reformos samprata. Sėkminga Lietuvos viešojo valdymo reforma. Nesėkminga Lietuvos viešojo valdymo reforma. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 11 12
Kodėl Lietuvai (ne) naudingos viešojo valdymo reformos?
Įvadas. Reformos samprata. Viešojo valdymo reformų atsiradimas. Viešojo valdymo reformų svarba Lietuvai. Viešojo valdymo reformų padariniai. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 05 02
Viešojo administravimo princpų taikymo praktinis aspektas
Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo principai, taikytini es tarnautojams. “vieno langelio“ principo taikymo esmė ir taikymo ypatumai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 21
Viešojo administravimo principų sistema
Viešojo administravimo principų sistema. Bendrieji Europos Bendrijos teisės principai. Viešojo administravimo principai. Valstybės tarnybos principai. Policijos veiklos principai. Vietos savivaldos principai. Administracinės atsakomybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2016 07 04
Viešojo administravimo vertybės
Viešojo administravimo vertybės. Valstybės tarnautojų bendravimo su piliečiais principai pagal naujosios viešosios vadybos. Konkurencijos. Įgalinimo. Naujosios viešosios vadybos samprata. Dažniausiai naujoji viešoji vadybos dimensija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 03 21
Muitinio administravimo saprata
Tema. Muitinio administravimo samprata. Skiriamos 2 valdymo rūšys. Socialinio valdymo paskirtis. Visuomeninis valdymas. Viešasis valdymas. Viešąjam valdymui būdingi bruožai. Viešąjam valdymui priklauso. Viešasis administravimas. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 10 14
Lietuvos viešojo valdymo reformose dominuojanti reformų strategija
Įvadas. C. pollitt ir g. bouckaert viešojo valdymo reformų strategijos. Lietuvos viešojo valdymo reformų pobūdis. Lietuvoje dominuojanti viešojo valdymo reformų strategija. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 03 01
Kodėl Lietuvai (ne)naudingos viešojo valdymo reformos?
Įvadas. Viešojo valdymo reformų diegimas Lietuvoje nuo 1990 m. Viešojo valdymo reformų tikslai. Kodėl viešojo valdymo reformos Lietuvoje yra (ne)naudingos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 02 19
Sėkmingos ir nesėkmingos Lietuvos viešojo valdymo reformos
Įvadas. Viešojo valdymo reformų teoriniai apsektai. Sėkmingos viešojo valdymo reformos analizė. Nesėkmingos viešojo valdymo reformos analizė. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 07
Elektroninės valdžios diegimas Klaipėdos rajono savivaldybėje
Įvadas. Viešojo valdymo reformų diegimas Lietuvoje nuo 1990 m. Viešojo valdymo reformų tikslai. Kodėl viešojo valdymo reformos Lietuvoje yra (ne)naudingos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 10 23
Naujasis viešasis valdymas ir tarporganizaciniai tinklai
Įvadas. Naujojo viešojo valdymo ir tinklų koncepcijos. Naujojo viešojo valdymo samprata. Tinklų, tinklaveikos charakteristika. Naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų sąveika. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 03 31
Viešojo valdymo įgyvendinimo problemos
Įvadas. Naujojo viešojo valdymo samprata. Įgyvendinimo aplinkybės ir sklaida. Atsiradimas ir esmė. Viešasis valdymas ir demokratinės vertybės. Viešąjį valdymą veikiančios jėgos. Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimo problemos. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 05 16
Viesojo administravimo teorijos ir paradigmos
Administracinės valdžios bruožai demokratijoje. Politikos formavimo proceso etapai. Politikos įgyvendinimo teorijos. Pagrindinės koncepcijos. Naujoji dešinė. Racionalus viešasis administravimas. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 05 27
Viešasis administravimas paskaitų konspektas
Apie tai kalbėjome paskaitose. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo subjektas. Viešojo administravimo subjektų sistemą. Valstybinio administravimo subjektai. Savivaldybių administravimo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 11 24
Viešojo administravimo principai ir samprata
Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo pagrindiniai principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2014 12 29
Viešojo valdymo reformų procesai
Įvadas. Viešojo valdymo reformų teoriniai aspektai. Viešojo valdymo reformos samprata ir tikslai. Viešojo valdymo reformos įgyvendinimas ir vertinimas. Lietuvos aukštojo mokslo reforma. Lietuvos aukštojo mokslo reformos raida. Lietuvos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2017 06 03
Naujoji valstybes tarnyba ir valdymas
Įvadas. Naujoji valstybės tarnyba. Naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios valstybės tarnybos principai. Naujasis viešasis valdymas. Naujojo viešojo valdymo samprata. NVV atsiradimas ir principai. NVV Įgyvendinimo aplinkybės ir ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 06
Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas ir jų praktika Lietuvoje
Įvadas. Viešasis sektorius. Pagrindiniai viešojo administravimo principai. Viešasis produktyvumas. Bendradarbiavimo kultūra viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus ūkis. Valstybės finansai. Viešojo sektorius vertinimo būdai. Viešojo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2011 12 29
Viešojo administravimo kontrolė
Įvadas. Viešojo administravimo samprata ir požymiai. Viešojo administravimo kontrolės pagrindai. Viešojo administravimo kontrolės samprata. Viešojo administravimo kontrolės principai. Viešojo administravimo kontrolės rūšys. Pagrindinės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 05 23
Administracinė teisė teisės šaka
Adm. Teisė kaip teisės šaka. Adm. Teisės normos. Adm. Teisiniai santykiai. Viešojo adm. Sąvoka ir esmė. Viešojo adm. Principai. Vykdomosios valdžios institucijos. Lr prezidentas. Lr vyriausybė. Lr ministerijos ir kitos centrinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 55 puslapiai
2016 07 27
Viešojo sektoriaus marketingo principai
Įvadas. Viešojo sektoriaus sąvokos. Viešasis interesas ir viešosios gėrybės. Viešojo sektoriaus produktas. Kainodaros principas viešajame sektoriuje. Produkto paskirstymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 10 07
Naujasis viešasis valdymas ir tarporganizacinių tinklų sąsaja
Įvadas. Naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų teorinė samprata. Naujojo viešojo valdymo apibūdinimas. Tarporganizacinių tinklų apibūdinimas. Naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų sąsajos analizė. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 12 07
Viešojo administravimo teisės aktų samprata ir pagrindiniai požymiai
Viešojo administravimo teisės aktų samprata ir pagrindiniai požymiai. Mykolo Romerio Universitetas. Teisės ir muitinės II grupės. Viešojo administravimo teisės aktus priima viešojo administravimo institucijos, remdamosi Konstitucija ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 03 15
Vadybos principai
Įvadas. Vadybos mokslo raida. Valdymo turinys ir esmė. Organizacijos samprata. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir reikšmė. Organizacinės ...
Vadybos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2010 03 03
Naujosios viešosios vadybos ir naujojo viešojo valdymo teorijų santykio analizė
Įvadas. Skyrius. Naujosios viešosios vadybos atsiradimo priežastys. Naujosios viešosios vadybos teoriniai šaltiniai. NVV koncepcijos bruožai. Naujosios viešosios vadybos elementai. Skyrius. Naujojo viešojo valdymo samprata. Piliečių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 10 10
Viešojo valdymo problemos ir perspektyvos
Viešojo valdymo problemos ir perspektyvos. Hierarchinės, centralizuotos valdžios institucijos, kurios buvo sukurtos 1930 – 1940 metais paprasčiausiai negali efektyviai funkcionuoti greitai besikeičiančioje, intensyvių žinių bei ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2010 03 03
×