Viesosios kalbos planas

300 dokumentų
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 17
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas. Įžanga. Įžangos uždaviniai. Patarimai. Pabaiga. Uždaviniai. Patarimai. Planavimo taisyklės. Bendri patarimai (kalbėjimui). Dėstymo pradžioje. Pereinant prie kito teiginio, darant dalines išvadas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 06
Viešosios kalbos parengimas
Viešosios kalbos parengimo ypatumai. Viešosios kalbos samprata. Kalba skirstoma į. Informacinę. Apeliacinę. Emocinę. Viešosios kalbos skirstymas pagal parengimo ir skaitymo būdą. Skaitomoji kalba. Laisvoji kalba. Improvizuota kalba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 02 06
Viešosios kalbos plano pavyzdys
Patyčios ir visuomenės moralinė degradacija Lietuvoje. TIKSLAS Įtikinti, kad Lietuva dar turi galimybę tapti ne smurto ir patyčių šalimi. Planas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2014 03 26
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 17
Pasiruošimas viešajai kalbai
Įvadas. Viešosios kalbos apibūdinimas. Viešosios kalbos samprata. Oratoriaus apibrėžimas ir susikūrimo istorija. Oratorystės susikūrimo istorija. Viešosios kalbos rūšys ir stiliai. Viešosios kalbos dalys. Viešosios kalbos ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 09 23
Viešosios kalbos sakymo ypatumai
Įvadas. Viešojo kalbėjimo samprata. Viešosios kalbos bruožai. Viešosios kalbos turinio logika. Viešosios kalbos komponavimo būdai. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai elementai. Teisminės kalbos. Teismų kalbų rengimo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 05 05
Viešosios kalbos samprata
Viešosios kalbos samprata. Viešosios kalbos apibrėžimas. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką ir oratoriaus veiklos sritį.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 05 10
Viešosios kalbos klacifikacija
Viešųjų kalbų klasifikacija. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką. Pagal funkcijas viešosios kalbos gali būti skirstomos į. Informacinės kalbos. Svarbiausios informacinių kalbų rūšys yra. Pranešimas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 11 20
Viešosios kalbos Jų rengimo etapai, sakymo būdai bei struktūra
Viešosios kalbos. Jų rengimo etapai , sakymo būdai bei struktūra. Akademinė paskaita. Viešųjų kalbų parengimo formos. Viešosios kalbos parengimo logika. Pristatymo planavimas ir parengimas. Pranešimo turinio numatymas. Plano sudarymas. ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 12 puslapių
2017 02 13
Viešasis kalbėjimas kursinis darbas
ĮVADAS Viešasis kalbėjimas. Viešosios kalbos apibrėžimas Viešoji kalba. Viešosios kalbos sampra. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos dalys. Pradžios ir pabaigos reikalavimai pradžia. Kas tinka pradžiai. Gera pradžia ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 01 02
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai referatas
Įvadas. Viešojo kalbėjimo samprata. Bruožai. Viešosios kalbos funkcija. Kalbos rūšys. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Rengimasis viešajai kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 03 01
Viešosios kalbos kūrimas
Viešosios kalbos kūrimas Įvadas. Viešosios kalbos konspektas. Kirčiavimo užduotis.Aprašymas. Raštvedybos užduotis. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Aprašymas. Motyvacijos laiškas. Išvados. Naudotos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 30
Viešosios kalbos samprata ir Lietuvos Prezidentės viešosios kalbos analizė
Įvadas. Viešoji kalba. Viešosios kalbos sąvoka. Viešojo kalbėjimo rūšys. Ką daryti, kad vieša kalba būtų tobula? Viešojo kalbėjimo baimė, sprendimo būdai. Baimė. Sprendimo būdai. Viešos kalbos analizė. Dalios Grybauskaitės ...
Lietuvių refleksijos, Refleksija, 19 puslapių
2019 05 17
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai
Įvadas. Viešosios kalbos raida. Kalbos rūšys. Auditorijos rūšys. Rengimasis kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 26
Viešųjų kalbų rūšys pristatymas
Viešųjų kalbų rūšys. Viešąją kalbą apibrėžia. Viešoji kalba - tai monologas tam tikra tema. Svarbiausias viešosios kalbos požymis - grįžtamasis ryšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Laisvosios kalbos. Pranešimo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 04 24
Viešasis kalbėjimas Viešojo kalbėjimo samprata
Viešasis kalbėjimas Viešojo kalbėjimo samprata. Viešosios kalbos parengimo formos. Viešoji monologinė kalba. Intencija ir tikslas. Laikas , vieta. Auditorijos išprusimo lygis , amžius. Viešosios kalbos kompozicija Įžanga. Viešosios ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 02 13
Viešųjų kalbų sakymo būdai
Viešųjų kalbų sakymo būdai. Įvadas. Teksto skaitymas. Pristatymo privalumai. Pristatymo trūkumai. Sakymas atmintinai. Šiuo atveju svarbu. Pristatymo trūkumai. Laisvas sakymas. Improvizavimas. Dažnai kalbant nepasiruošus pravartu žinoti. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 30
Viešoji kalba skaidrės
Viešosios kalbos. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Pagal tematiką ir sakytojo veiklos sritį. Kalbos pagal teksto funkcijų dominantę. Informacinė funkcija. Apeliacinė funkcija. Estetinė funkcija. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2014 04 29
Viešosios kalbos komponavimo principai
Įvadas. Pradžios ir pabaigos reikalavimai. Pradžia. Kas tinka pradžiai? Gera pradžia. Viešosios kalbos kompozicijos paaiškinimas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 05
Viešoji kalba: klasifikacija, kalbos klaidos
Viešoji kalba. Viešųjų kalbų klasifikacija. Pagal parengimo būdą. Viešosios kalbos gali būti klasifikuojamos įvairiai. Viešųjų kalbų rūšys. Viešojo įtikinimo kalbos tikslai. Viešosios informacijos kalbos tiksklai. Viešoji ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2018 05 17
Moters paveikslas lietuvių literatūroje kalba su planu

Lukšių vinco grybo gimnazija. VIEŠOSIOS KALBOS TEMA „ Moters paveikslas lietuvių literatūroje “ Viešosios kalbos planas. Moters paveikslas lietuvių literatūroje. ...

Šiais laikais tikra moteris vaizduojama kaip labai stipri asmenybė, siekianti savo tikslo, drąsiai žvelgianti į ateitį, nepasiduodanti gyvenimo sunkumams. Taip pat visais laikais ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2017 01 17
Prezentacija apie viešąjį kalbėjimą
Viešasis kalbėjimas. Įvadas. Svarbiausias viešosios kalbos požymis - grįžtamasis ryšys. Viešujų kalbų tipai. Akademinės kalbos. Juridinės kalbos. Teismo proceso kalbai keliami reikalavimai. Teologinės kalbos. Politinės kalbos. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 04 16
Kalbos dalys konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Lentelė su visomis kalbos dalimis ir visomis jų savybėmis. Labai naudinga kiekvienam mokiniui. Savarankiškos kalbos dalys (vienos gali eiti sakinio dalimi). Kalbos dalies pavadinimas. Kalbos dalis reiškia, žymi. Kaitoma. Gramatinio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 10 30
Pasakų įtaka jaunam besiformuojančiam žmogui
Viešosios kalbos planas. Pagrindinė mintis.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 7 puslapiai
2016 04 06
Proginės ir pramoginės kalbos
Įvadas. Proginės ir pramoginės kalbos. Proginių viešųjų kalbų rūšys. Proginių viešųjų kalbų stilistinės ypatybės. Adresanto tikslai. Viešosios kalbos kompozicija. Viešosios kalbos kompozicijos principai. Nuoseklumo principas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 12 06
Viešojo kalbėjimo principai ir metodika
Turinys. Įvadas. Viešo kalbėjimo istorija. Viešo kalbėjimo baimė. Pasirodymas scenoje. Viešos kalbos struktūra ir bruožai. Viešosios kalbos bruožai. Viešosios kalbos struktūriniai elementai. Kalbėjimo kultūra, etika ir stilius. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 01 06
Viešoji monoliginė kalba
Viešoji monologinė kalba. Darbo tikslas. Komunikacijos rūšys. Bendraudamas žmogus naudoja kelių rūšių priemones. Kūno kalba – labai svarbus viešosios kalbos atributas. Kas yra ta viešoji kalba? Monologinis ir dialoginis kalbėjimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 03
Kaitomosios kalbos dalys
Kaitomosios kalbos dalys. Daiktavardis. Daiktavardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Būdvardis. Būdvardžio gramatinio nagrinejimo planas. Skaitvardis. Skaivardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Įvardis. Įvardžio gramatinio nagrinejimo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 05 27
Kalbos dalys diagrama
10( 2 atsiliepimai )
Lietuvių kalbos dalys. Išsami diagrama apibūdinanti visas kalbos dalis su pavyzdžiais.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2018 10 03
Gintos Gaivenytės viešosios kalbos analizė (jogos svarba)
Įvadas. Kalbos tema ir tikslas. Kalbos struktūra. Temos ir auditorijos santykis. Pateikimo forma. Dėmesio valdymas. Neverbalinė komunikacija. Išvados.
Lietuvių analizės, Analizė, 7 puslapiai
2019 01 09
Viešojo kalbėjimo baimė, jos įveikimas
Kaip susidraugauti su baime jaudulio , viešojo kalbėjimo baimės valdymo technikos. Relaksacijos ir dekoncentravimo būdai. Viešosios kalbos komponavimo principai. Kūno kalba - kaip kalbėti be žodžių. Laikysena formuoja žiūrovų ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 01 24
Pasirengimas kalbai
Pasirengimas kalbai. (ikikomunikacinė fazė). Kalbos rengimo etapai (J. M. Penrose, R. W. Rasberry, R. J. Mayers). Išankstinis planavimas. Pagrindiniai viešosios kalbos elementai. Rengimasis pranešimui. (ikikomunikacinė fazė). Rengimasis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 02
Kalbų rūšys
Kalbų rūšys. Viešosios kalbos sąvoka. Kalbų klasifikacijų bendroji apžvalga. Dabartinė viešųjų kalbų klasifikacija pagal funkcijas. Viena iš pagrindinių viešųjų kalbų rūšių – apeliacinės kalbos įtikinimo kalbos, įtaigos ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 09
S. Jobs‘o viešosios kalbos analizė
Temos aktualumas. Darbe analizuojamos dvi viešosios kalbos, atsižvelgiant į dėmesio išlaikymą, neverbalinę komunikaciją ir kalbos struktūrą. Darbo tikslas – savarankiškai išanalizuoti savo ir S. Jobs‘o viešojo kalbėjimo įrašus ...
Komunikacijų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2018 09 19
Viešasis kalbėjimas konspektas
Viešasis kalbėjimas. (paskaitos konspektas). Viešojo kalbėjimo samprata. Viešųjų kalbų tipai. Retorika. Paskaita. Moksliniai pranešimai. Teismų kalbos. Teologinės, arba bažnytinės, kalbos. Politinės kalbos. Administracinių kalbų. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 12 28
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo