Viesosios kalbos struktura

300 dokumentų
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 17
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 17
Viešosios kalbos sakymo ypatumai
Įvadas. Viešojo kalbėjimo samprata. Viešosios kalbos bruožai. Viešosios kalbos turinio logika. Viešosios kalbos komponavimo būdai. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai elementai. Teisminės kalbos. Teismų kalbų rengimo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 05 05
Pasiruošimas viešajai kalbai
Įvadas. Viešosios kalbos apibūdinimas. Viešosios kalbos samprata. Oratoriaus apibrėžimas ir susikūrimo istorija. Oratorystės susikūrimo istorija. Viešosios kalbos rūšys ir stiliai. Viešosios kalbos dalys. Viešosios kalbos ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 09 23
Viešosios kalbos Jų rengimo etapai, sakymo būdai bei struktūra
Viešosios kalbos. Jų rengimo etapai , sakymo būdai bei struktūra. Akademinė paskaita. Viešųjų kalbų parengimo formos. Viešosios kalbos parengimo logika. Pristatymo planavimas ir parengimas. Pranešimo turinio numatymas. Plano sudarymas. ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 12 puslapių
2017 02 13
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas. Įžanga. Įžangos uždaviniai. Patarimai. Pabaiga. Uždaviniai. Patarimai. Planavimo taisyklės. Bendri patarimai (kalbėjimui). Dėstymo pradžioje. Pereinant prie kito teiginio, darant dalines išvadas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 06
Viešosios kalbos parengimas
Viešosios kalbos parengimo ypatumai. Viešosios kalbos samprata. Kalba skirstoma į. Informacinę. Apeliacinę. Emocinę. Viešosios kalbos skirstymas pagal parengimo ir skaitymo būdą. Skaitomoji kalba. Laisvoji kalba. Improvizuota kalba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 02 06
Viešosios kalbos samprata
Viešosios kalbos samprata. Viešosios kalbos apibrėžimas. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką ir oratoriaus veiklos sritį.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 05 10
Viešosios kalbos plano pavyzdys
Patyčios ir visuomenės moralinė degradacija Lietuvoje. TIKSLAS Įtikinti, kad Lietuva dar turi galimybę tapti ne smurto ir patyčių šalimi. Planas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2014 03 26
Viešosios kalbos klacifikacija
Viešųjų kalbų klasifikacija. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką. Pagal funkcijas viešosios kalbos gali būti skirstomos į. Informacinės kalbos. Svarbiausios informacinių kalbų rūšys yra. Pranešimas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 11 20
S. Jobs‘o viešosios kalbos analizė
Temos aktualumas. Darbe analizuojamos dvi viešosios kalbos, atsižvelgiant į dėmesio išlaikymą, neverbalinę komunikaciją ir kalbos struktūrą. Darbo tikslas – savarankiškai išanalizuoti savo ir S. Jobs‘o viešojo kalbėjimo įrašus ...
Komunikacijų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2018 09 19
Viešasis kalbėjimas kursinis darbas
ĮVADAS Viešasis kalbėjimas. Viešosios kalbos apibrėžimas Viešoji kalba. Viešosios kalbos sampra. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos dalys. Pradžios ir pabaigos reikalavimai pradžia. Kas tinka pradžiai. Gera pradžia ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 01 02
Viešojo kalbėjimo principai ir metodika
Turinys. Įvadas. Viešo kalbėjimo istorija. Viešo kalbėjimo baimė. Pasirodymas scenoje. Viešos kalbos struktūra ir bruožai. Viešosios kalbos bruožai. Viešosios kalbos struktūriniai elementai. Kalbėjimo kultūra, etika ir stilius. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 01 06
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai referatas
Įvadas. Viešojo kalbėjimo samprata. Bruožai. Viešosios kalbos funkcija. Kalbos rūšys. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Rengimasis viešajai kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 03 01
Viešosios kalbos kūrimas
Viešosios kalbos kūrimas Įvadas. Viešosios kalbos konspektas. Kirčiavimo užduotis.Aprašymas. Raštvedybos užduotis. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Aprašymas. Motyvacijos laiškas. Išvados. Naudotos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 30
Viešosios kalbos samprata ir Lietuvos Prezidentės viešosios kalbos analizė
Įvadas. Viešoji kalba. Viešosios kalbos sąvoka. Viešojo kalbėjimo rūšys. Ką daryti, kad vieša kalba būtų tobula? Viešojo kalbėjimo baimė, sprendimo būdai. Baimė. Sprendimo būdai. Viešos kalbos analizė. Dalios Grybauskaitės ...
Lietuvių refleksijos, Refleksija, 19 puslapių
2019 05 17
Gintos Gaivenytės viešosios kalbos analizė (jogos svarba)
Įvadas. Kalbos tema ir tikslas. Kalbos struktūra. Temos ir auditorijos santykis. Pateikimo forma. Dėmesio valdymas. Neverbalinė komunikacija. Išvados.
Lietuvių analizės, Analizė, 7 puslapiai
2019 01 09
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai
Įvadas. Viešosios kalbos raida. Kalbos rūšys. Auditorijos rūšys. Rengimasis kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 26
Viešųjų kalbų rūšys pristatymas
Viešųjų kalbų rūšys. Viešąją kalbą apibrėžia. Viešoji kalba - tai monologas tam tikra tema. Svarbiausias viešosios kalbos požymis - grįžtamasis ryšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Laisvosios kalbos. Pranešimo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 04 24
Viešasis kalbėjimas Viešojo kalbėjimo samprata
Viešasis kalbėjimas Viešojo kalbėjimo samprata. Viešosios kalbos parengimo formos. Viešoji monologinė kalba. Intencija ir tikslas. Laikas , vieta. Auditorijos išprusimo lygis , amžius. Viešosios kalbos kompozicija Įžanga. Viešosios ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 02 13
Viešosios kalbos ir kalbėjimo samprata
Įvadas. Viešosios kalbos ir kalbėjimo samprata. Viešosios kalbos skirstymas pagal dalykinį principą. Akademinės. Teismų. Teologinės. Politinės. Svarbūs aspektai viešajai kalbai. Susipažinimas su auditorija. Apibrėžti tikslus ir ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 04 05
Viešoji ir privatinė teisė
Įvadas. Viešosios ir privatinės teisės samprata. Teisės skirstymo į viešąją ir privatinę teisę kriterijai. Teisinio reguliavimo metodo įtaka teisę skirstant į viešąją ir privatinę. Viešosios ir privatinės teisės struktūra ir ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 03 04
Viešojo kalbėjimo baimė, jos įveikimas
Kaip susidraugauti su baime jaudulio , viešojo kalbėjimo baimės valdymo technikos. Relaksacijos ir dekoncentravimo būdai. Viešosios kalbos komponavimo principai. Kūno kalba - kaip kalbėti be žodžių. Laikysena formuoja žiūrovų ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 01 24
Viešųjų kalbų sakymo būdai
Viešųjų kalbų sakymo būdai. Įvadas. Teksto skaitymas. Pristatymo privalumai. Pristatymo trūkumai. Sakymas atmintinai. Šiuo atveju svarbu. Pristatymo trūkumai. Laisvas sakymas. Improvizavimas. Dažnai kalbant nepasiruošus pravartu žinoti. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 30
Pasirengimas kalbai
Pasirengimas kalbai. (ikikomunikacinė fazė). Kalbos rengimo etapai (J. M. Penrose, R. W. Rasberry, R. J. Mayers). Išankstinis planavimas. Pagrindiniai viešosios kalbos elementai. Rengimasis pranešimui. (ikikomunikacinė fazė). Rengimasis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 02
Viešosios kalbos komponavimo principai
Įvadas. Pradžios ir pabaigos reikalavimai. Pradžia. Kas tinka pradžiai? Gera pradžia. Viešosios kalbos kompozicijos paaiškinimas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 05
Viešoji kalba: klasifikacija, kalbos klaidos
Viešoji kalba. Viešųjų kalbų klasifikacija. Pagal parengimo būdą. Viešosios kalbos gali būti klasifikuojamos įvairiai. Viešųjų kalbų rūšys. Viešojo įtikinimo kalbos tikslai. Viešosios informacijos kalbos tiksklai. Viešoji ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2018 05 17
Prezentacija apie viešąjį kalbėjimą
Viešasis kalbėjimas. Įvadas. Svarbiausias viešosios kalbos požymis - grįžtamasis ryšys. Viešujų kalbų tipai. Akademinės kalbos. Juridinės kalbos. Teismo proceso kalbai keliami reikalavimai. Teologinės kalbos. Politinės kalbos. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 04 16
Viešoji politika ir jos formavimas skaidrės
Socialinių mokslų katedra. Tikslas. Viešosios politikos sąvoka. Viešosios politikos sąvokos atsiradimo istorija. Struktūra. Klasifikacija. Viešosios politikos elementai. Viešosios politikos ciklas. Politikos formavimą lemia. Viešajai ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 12 12
Viešosios kalbos analizė pagal neverbalinę komunikaciją, dėmesio valdymą ir kalbos struktūrą
Įvadas. Savianalizė. Dėmesio valdymas. Nerimo valdymas. Retorinės priemonės. Neverbalinis bendravimas. Kalbos struktūra/organizavimas. Rekomendacijos kalbėtojui. Justo kalpoko kalbos analizė. Dėmesio valdymas. Nerimo valdymas. Retorinės ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 01 03
Viešoji įstaiga projektas
Darbo tikslas. Viešoji įstaiga (VšĮ). Esminiai viešųjų įstaigų bruožai yra tokie. Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas. Valdymo organų struktūra. Viešosios įstaigos (VšĮ) finansavimą sudaro. Viešosios įstaigos (VšĮ) ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 14
Proginės ir pramoginės kalbos
Įvadas. Proginės ir pramoginės kalbos. Proginių viešųjų kalbų rūšys. Proginių viešųjų kalbų stilistinės ypatybės. Adresanto tikslai. Viešosios kalbos kompozicija. Viešosios kalbos kompozicijos principai. Nuoseklumo principas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 12 06
Viešoji monoliginė kalba
Viešoji monologinė kalba. Darbo tikslas. Komunikacijos rūšys. Bendraudamas žmogus naudoja kelių rūšių priemones. Kūno kalba – labai svarbus viešosios kalbos atributas. Kas yra ta viešoji kalba? Monologinis ir dialoginis kalbėjimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 03
Kalbos dalys diagrama
10( 3 atsiliepimai )
Lietuvių kalbos dalys. Išsami diagrama apibūdinanti visas kalbos dalis su pavyzdžiais.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2018 10 03
Viešoji kalba skaidrės
Viešosios kalbos. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Pagal tematiką ir sakytojo veiklos sritį. Kalbos pagal teksto funkcijų dominantę. Informacinė funkcija. Apeliacinė funkcija. Estetinė funkcija. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2014 04 29
Lentelių sąrašas. Įvadas. Joniškio rajono savivaldybėsjono avyžiaus viešosios bibliotekos charakteristika. Jono avyžiaus viešosios bibliotekos tipas. Jono avyžiaus viešosios bibliotekos struktūra. Joniškio rajonosavivaldybės jono ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2019 02 25
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo