Viesosios politikos problemos

300 dokumentų
Viešoji politika ir jos formavimas skaidrės
Socialinių mokslų katedra. Tikslas. Viešosios politikos sąvoka. Viešosios politikos sąvokos atsiradimo istorija. Struktūra. Klasifikacija. Viešosios politikos elementai. Viešosios politikos ciklas. Politikos formavimą lemia. Viešajai ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 12 12
Viešosios politikos įgyvendinimas
Įvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė es ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema lietuvoje. Lietuvos integracijos į es ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 07 24
Viešojo administravimo konspektas
Politikos samprata. Pilietinė visuomenė ir globalizacija. Viešosios politikos samprata. Viešasis ir privatus sektorius. Viešosios politikos ir administravimo istorinė raida. Viešosios politikos analizė ir jos raida. Politikos analizės ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2014 01 04
Viešojo administravimo sąsaja su politika
Viešojo administravimo ir politikos santykis. Kartais bandoma pernelyg kategoriškai atskirti viešosios politikos ir viešojo administravimo funkcijas. Viešosios politikos turinį ir veiklos kryptis labiausiai atspindi priimami sprendimai. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 09 27
Viešosios politikos analizė
ĮVADAS Slaugos specialistų trūkumas Lietuvos sveikatos politikos kontekste. Reiškinys. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos formulavimas. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 23
Benamystės problema
Benamystės problema. Viešosios problemos stadija. Viešosios politikos priemonės. Šaltiniai.
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 10 21
Viešoji politika ir jos formavimas
Viešoji politika ir jos formavimas. Viešosios politikos samprata ir struktūra. Politinis procesas sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas politinio proceso etapai. Viešosios politikos analizė.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 08 30
Viešosios politikos samprata
Viešosios politikos samprata. Viešosios politikos analizė.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 01 04
Sprendimų priemimo analizė
Sprendimų priėmimo analizė. Sprendimų priėmimo metodai viešajam valdymui. Naujai iškylančios nenumatytos problemos kelia naujų iššūkių valstybės valdymui. Politikos įgyvendinimo svarba. Dėmesys politikos įgyvendinimui ir sėkmingo ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 07
Politikos mokslas - socialinis mokslas referatas
Įvadas. Politikos samprata su socialiniai mokslais. Politikos formavimasis. Politikos problemos ES. Politikos mokslai Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 02 11
Viešosios politikos konspektas
Klausimai iš moodle. Viešosios politikos proceso etapai. Viešoji politika įgyvendinama remiantis. Viešoji politika praktikoje. Viešosios politikos tipai. Viešoji politika pagal efekto visuomenei lygmenį skirstoma į. Viešosios politikos ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2017 04 07
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 17
Viešosios sutartys
Įvadas. Viešosios sutarties samprata ir požymiai. Viešosios sutartys. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai. Viešosios sutartis sąlygos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 29
Transporto politikos planavimas
Transporto politika. Transporto politikos tikslai. Transporto sistemos tikslai. Transporto priemonių planavimas. Stebėjimas. Kontrolė. Strategija. Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją. Transporto politikos uždaviniai. Aktualiausi es ...
Transporto referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 11 27
Vilniaus apygardos teismo sprendimas: skirti V Uspaskich 4 metų laisvės atėmimo bausmę
Kauno technologijos universitetas. Viešosios politikos ir administravimo institutas. Modulis Viešosios politikos sprendimų priėmimas. Vilniaus apygardos teismo sprendimas skirti. Uspaskich 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Darbo partija ir. ...
Politologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 28
Viešosios gėrybės ir jų teikimo problemos Lietuvoje
I. Įvadas. Ii. Viešųjų gėrybių apibrėžimas. Iii. Viešųjų gėrybių ypatybės. Iv. „zuikiavimo“ problema. V. Viešųjų gėrybių paklausa. Vi. Optimalus viešųjų gėrybių kiekis. Kaštų ir naudos metodas. Vii. Aplinka – viešoji ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 02 28
Elektroninis balsavimas
Įvadas. Problemos apibrėžimas, studijos vertinimas. Alternatyvų svarstymas. Viešosios politikos analizės proceso modelis studijoje. Analizės metodų tinkamumas. Rezultatai bei išvados. Rekomendacijos. Analizės pristatymas. Vertinimo ...
Politologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 12 08
Paklausos skatinimas Paklausos skatinimas Fiskalinė ir pinigų politika
Paklausos skatinimas. Fiskalinė ir pinigų politikos. Paklausos skatinimo politika. Kas yra fiskalinė politika? Fiskalinė politika pajamų perskirstymas. Užduotis, Ar išaugusios viešosios išlaidos gali sukurti naujas darbo vietas. Naujos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 12 21
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 17
Fiskalinės politikos tendencijos
Įvadas. Valstybės fiskalinės politikos teoriniai pagrindai. Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė politika. Nediskretinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2011 03 12
Monetarinė politika referatas
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Monetarinės politikos privalumai ir ribotumai. Monetarinės politikos privalumai. Monetarinės politikos ribotumai. Monitarinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 09 15
Viešoji įstaiga
Viešosios įstaigos. Viešoji įstaiga. Viešosios įstaigos teisės. Viešosios įstaigos steigėjai. Viešosios įstaigos privalumai. Viešosios įstaigos trūkumai. Viešosios įstaigos bruožai, priskirtini tiek privalumams, tiek trūkumams. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 03 25
Kam reikalinga viešosios politikos analizė
Vienas žymiausių amerikiečių mokslininkų, Nobelio premijos laureatas Miltonas Friedmanas viešąją politiką apibūdino, kaip šalies vyriausybės priimamus sprendimus ką reikėtų daryti ir ko ne. Aptariant plačiau, viešosios politikos ...
Politologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2015 11 17
Senos ir naujos paradigmos: politikos analizės temų ir sąvokinių schemų kaita
Senos ir naujos paradigmos Politikos analizės temų ir sąvokinių schemų kaita. Požiūris į viešosios politikos aspektus. Nusivylimas pozityvizmu. Kuhno požiūris į teorijų kaitą. Socialinių tyrimų paradigmos. Susižavėjimas rinka ir ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 10 03
Moksliniai principai viešajame administravime
Moksliniai principai viešajame administravime. Mokslinės veiklos pradžia vadyboje. Frederickas W. Tayloras. “Vienas geriausias būdas”. Mokslinių principų taikymas organizacijų studijose. Organizacinės priemonės. “Darbo semtuvu ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2016 08 01
Monetarinė politika referatas (2)
Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos samprata. Monetarinės politikos įgyvendinimo tikslai priemonės ir rezultatai. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimo tikslai. Monetarinės politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 12 03
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas. Įžanga. Įžangos uždaviniai. Patarimai. Pabaiga. Uždaviniai. Patarimai. Planavimo taisyklės. Bendri patarimai (kalbėjimui). Dėstymo pradžioje. Pereinant prie kito teiginio, darant dalines išvadas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 06
Iždo arba fiskalinė politika
Iždo arba fiskalinė politika. Fiskalinė politika. Sudėtis. Tikslai. Siekiai. Priemonės. Mokesčių koregavimas. Valstybė kartu su fiskaline politika. Panaudojimas. Fiskalinė politika gali būti naudojama. Įgyvendinimo problemos. Laiko ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 01 12
Marketingo komplekso vertinimas
Įvadas. Paslaugų statistinė analizė. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso analizė. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų charakteristika. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Šiuolaikinė politologija
Politikos sąvoka. Politikos mokslo raida. Bihevioralistinė revoliucija. Šiuolaikinės politikos mokslo raidos tendencijos. Politikos mokslo šakos. Šiuolaikiniai politiniai režimai. Valdžia ir jos raiškos formos. Weberio legitimaus ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 02 09
Fiskalinės politikos priemonės, rūšys
Įvadas. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės. Fiskalinės politikos rūšys. Biudžetas ir biudžeto balansas. Skolos sumažinimas, skolinimasis ir skolos grąžinimas. Priešinimasis numatomai infliacijai. Fiskalinės politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 01 24
Viešoji įstaiga projektas
Darbo tikslas. Viešoji įstaiga (VšĮ). Esminiai viešųjų įstaigų bruožai yra tokie. Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas. Valdymo organų struktūra. Viešosios įstaigos (VšĮ) finansavimą sudaro. Viešosios įstaigos (VšĮ) ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 14
Administracine teise 7
Aptarkite ir palyg. “biurokr. ” ”viešojo admin. ” “v-bės tarnybos”,”viešojo sektoriaus”sąvokas. Kokias f- jas visuomenėje ir privataus sektoriaus atžvilgiu atlieka viešosios institucijos. Pateikite neefektyvios , prastos ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2012 02 03
Fiskalinės politikos poveikis Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Fiskalinės politikos teoriniai ypatumai. Fiskalinės politikos priemonės ir jų poveikis ekonomikai. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės išlaidos: struktūra ir politika. Valstybės išlaidų poveikis ekonomikai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 09 17
Politikos mokslas referatas
Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo raida. Politikos socialinis kontekstas. Politikos sociologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 03
Viešojo administravimo tyrimų metodologija
Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 31
×