Viesuju rysiu planas

300 dokumentų
Viešieji ryšiai mados industrijoje
Klaipėdos universitetas. Viešųjų ryšių svarba mados industrijoje. Mados industrijos istorija. Mados ir viešųjų ryšių santykis. Viešųjų ryšių ištakos ir strategijos. Juodosios viešųjų ryšių technologijos. Viešųjų ryšių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2015 06 08
Viešųjų ryšių modeliai
Įvadas. Pagrindiniai viešųjų ryšių valdymo modeliai, jų tikslai ir funkcijos. Viešųjų ryšių modeliai. Viešųjų ryšių modelių tikslai ir funkcijos. Pagrindinės viešųjų ryšių su visuomene auditorijos. Planuojama taikyti ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 09 18
Viešųjų ryšių supratimas
Viešieji ryšiai kaip socialinė inžinerija. Lidija Laurinčiukienė. Nuo. iki. Apsimoka spinduliuoti, nes. ??? Kas yra kas? Viešųjų ryšių pradžia. Sampratos. Viešieji ryšiai – tai. Viešieji ryšiai – tai. (10). Viešieji ryšiai – ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 119 puslapių
2016 06 27
Viešųjų ryšių savarankiškas darbas
Viešieji ryšiai. Įmonės pristatymas. Įvaizdis. Vartotojo įvaizdis. Vidinis įvaizdis, personalo įvaizdis. Tikslai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Žmonės. Personalo įvaizdis. Ssgg.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 01 15
Ryšiai su visuomene
Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir ko. Įvadas. Apie įmonę. Ryšių su visuomene planas. Bendras ryšių su visuomene “ralingoje” ir ko vertinimas. Trumpai apžvelgsime nagrinėjamą firmą pagal šiuos vertinimo būdus. Išvados.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 06 18
Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksų analizė
Įžanga. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso paskirtis tikslai ir funkcijos. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų privalumai ir trūkumai. Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksai. Viešūjų ryšių ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 19
Ryšiai su visuomene skaidrės Viešieji ryšiai
Viešieji ryšiai (pr). Viešųjų ryšių tikslai. Keturi viešųjų ryšių modeliai. Keturi viešųjų ryšių modeliai. žinių agentūros (reklaminis). Keturi viešųjų ryšių modeliai. skirtingus modelius taikančių organizacijų dalis. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 11 08
Įmonės viešųjų ryšių projektas
Įvadas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė ir problemos nustatymas. Įmonės PTGP analizė. Problemos nustatymas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2014 04 09
„Krido arenos“ pranešimas spaudai ir viešųjų ryšių veiklos analizė
„Krido arenos“ pranešimas spaudai ir viešųjų ryšių veiklos analizė. Viešųjų ryšių pagrindai. Organizacija ir jos  komunikacija. Tyrimas organizacijoje. Pasirinkta naujiena įvykis tema pranešimui spaudai. Pranešimo spaudai ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 05 07
Viešųjų ryšių samprata
Viešieji ryšiai. Arba. Ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene apibrėžimai. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Komunikacija. Vadybos funkcija. Tarpusavio supratimo siekimas, reputacija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 12
Verslo viešieji ryšiai
Įvadas. Viešieji ryšiai. Viešųjų ryšių vaidmuo. Ryšių su visuomene funkcijos. Verslo viešieji ryšiai. Reklama. Orginalios viešųjų ryšių akcijos. Juodieji viešieji ryšiai. Išvados. Literatūra. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 05 15
Ryšiai su visuomene UAB „Keturi kambariai“
Įmonės apašymas. Įmonės situacijos analizė. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė. Problemos identifikavimas. Ryšių su visuomene programa. Vykdomasis viešųjų ryšių ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 06 03
Viešųjų paslaugų teikimo administravimo teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų administravimas. Viešųjų paslaugų prieinamumas. Viešųjų paslaugų teikimas, grupės. Viešoji politika ir viešasis paslaugų administravimas. Viešojo ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2018 03 30
Viešųjų ryšių valdymas
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Visuomenės samprata. Ryšių su žiniasklaida įmonės padalinyje struktūra. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai. Kvietimas ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 06
Vidinė ir išorinė komunikacija pristatymas
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Komunikacija organizacijoje. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos funkcijos. Vidinės komunikacijos rūšys. Išorinė komunikacija. Viešieji ryšiai. Viešųjų ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 05 22
Komunikacija: vidinė ir išorinė
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos procesas. Komunikacija organizacijoje. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos tikslai ir funkcijos. Vidinės komunikacijos rūšys. Horizontali komunikacija. Vertikali komunikacija (iš viršaus į ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2020 05 06
Krizes valdymo planas
Krizės plano nariai. Atsakomybė. Direktorius atsakomybė:. Finansininkės atsakomybės:. Suagumo specialiso (ūkvedžio) atsakomybė:. Suagumo specialisto (apsauginio) atsakomybė:. Viešųjų ryšių specialistės atsakomybė:. Aptarnavimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 03 20
Viešųjų pirkimų tarnybos vaidmuo įgyvendinant viešujų pirkimų politiką
Viešųjų pirkimų tarnybos vaidmuo įgyvendinant viešųjų pirkimų politiką. Pirkimų valdyme dalyvaujančios institucijos. Viešųjų pirkimų tarnyba. Viešųjų pirkimų tarnybos tikslai. Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos. Viešųjų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 05 12
Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių reglamentavimas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutartys civilinėje teisėje. Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių principai. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2015 03 18
Ryšiai su visuomene monopolinėse įmonėse (dujų ir elektros tiekimo bendrovių pavyzdžiai)
Ryšių su visuomene apibendrinimas. Ryšių su visuomene istorijos pristatymas. Ryšių su visuomene taikymo specifika. Ryšių su visuomene sampratos aiškinimas. Ryšių su visuomene tikslų formavimas. Ryšių su visuomene funkcijų vertinimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 06 07
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje viešojo administravimo referatas
Įvadas. Viešųjų paslaugų sektoriaus ypatybės Lietuvoje. Viešųjų paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų specifiškumas. Viešųjų paslaugų vystymasis Lietuvoje. Viešųjų paslaugų administravimas. Viešojo valdymo reformų tikslai. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 02
Uždarosios akcinės bendrovės ,,MAXIMA LT“ viešųjų ryšių veiklos analizė
Uždarosios akcinės bendrovės ,,MAXIMA LT“ viešųjų ryšių veiklos analizė.
Vadybos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2017 02 08
Ryšių tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Sąvokos. Įvadas. Ryšių tinklai ir jų įrengimas. Ryšių kabeliai. Telekomunikaciniai šuliniai ir ryšių kanalizacijos šuliniai. Ryšių tinklų žymėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 06 02
Švietimo ir mokslo viešųjų e.paslaugų tobulinimas
Iliustracijų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Viešųjų elektroninių paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų e. paslaugų samprata ir tikslai. Viešųjų e. paslaugų modeliai. Anao modelis. Safad modelis. Lee & Layne modelis. Viešojo ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 03 01
Viešųjų e. paslaugų plėtros vertinimas Lietuvoje
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Pažangių viešųjų elektroninių paslaugų teorinė analizė. Viešųjų elektroninių paslaugų samprata ir apibrėžimas. Viešųjų elektroninių paslaugų rūšys. Viešųjų ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2019 05 03
Sveikatos apsaugos viešųjų e.paslaugų tobulinimas
Įvadas. Viešųjų elektroninių paslaugų teoriniai aspektai. Informacinės visuomenės samprata. Viešųjų e. Paslaugų samprata, principai ir nauda. Viešųjų e. Paslaugų vertinimo modeliai, jų privalumai ir trūkumai. E. Paslaugų brandos ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 12 09
Viešieji pirkimai bakalauro darbas
Įvadas. Viešųjų pirkimų vykdymo elektroninėmis priemonėmis etapų teorinė dalis. Elektroninių viešųjų pirkimų samprata. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos įvertinimas. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos veiksnių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 puslapiai
2016 10 26
Viešųjų paslaugų tyrimų ypatumų analizė vadybiniu aspektu
Viešųjų paslaugų samprata. Viešųjų paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų paslaugų organizavimo bei klasifikavimo ypatumai. viešųjų paslaugų kokybės vertinimas. viešųjų paslaugų tyrimų ypatumai. Viešųjų paslaugų vertinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 04 19
Transporto ir kelių viešųjų e-paslaugų analizė
Įvadas. Viešųjų e-paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų e-paslaugų samprata literatūroje. Viešąsias e-paslaugas reglamentuojantys teisės aktai. Viešųjų e-paslaugų kokybės rodikliai. Lietuvoje teikiamų transporto ir kelių ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 12 04
Klaipėdos jaunimo centro teikiamųjų viešųjų paslaugų analizė
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimo specializacijos rezultatų baigiamajame darbe sąrašas. Viešųjų organizacijų veiklos principai ir ypatumai. Viešosios paslaugos ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2018 11 05
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje (2)
ĮvАdАs. Viešosios pАslАugos sАmprАtА ir prigimtis. Viešųjų pАslАugų АdministrАvimАs. Viešųjų pАslАugų teikimАs. IšvАdos. LiterАtūrА.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 02 29
Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje ir kitose šalyse
Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje ir kitose šalyse. Įvadas. Viešųjų paslaugų teikimo samprata ir reikšmė. Paslaugų veikla. Viena iš paslaugų veiklos rūšių. Viešosios įstaigos. Viešosios paslaugos teikimui būdingas. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 11 30
Ryšiai su visuomene - teorinis aspektas
Įvadas. Ryšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2010 03 03
Viešųjų pirkimų uždaviniai, vykdymo būdai ir pagrindinės problemos
Įvadas. Viešųjų pirkimų uždaviniai. Europos Sąjungos mastu įgyvendinama politika. Viešųjų pirkimų vykdymo principai. Viešųjų pirkimų vykdymo būdai. Tarptautiniai pirkimai. Supaprastinti pirkimai. Viešųjų pirkimų problemos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 08 21
Teisinis viešųjų pirkimų ir statybų reglamentavimas
Viešųjų pirkimų formavimo , įgyvendinimo ir kontrolės institucinis modelis. Viešųjų pirkimų proceso etapai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 01 13
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas
Įvadas. Elektroninių paslaugų projektai. Europe 2005 – informacinė visuomenė visiems. Tarptautinės paslaugos. Elektroninių paslaugų būsenos brandumo lygiai. Elektroninės valdžios vartai. Populiariausios paslaugos. Naujos paslaugos. ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 09 11
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo