Vilkyskiu pienas finansine veiklos analize

300 dokumentų
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 19
Vilkyškių pieninės finansinė analizė
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji ab „vilkyškių pieninė“ balanso analizė. Nuosavo kapitalo struktūra. Horizontalioji ir vertikalioji ab „vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Ab „vilkyškių pieninė“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 01 30
Finansinė analizė Vilkyškių pieninė
Įvadas. Įmonės charakteristika. AB „Vilkyškių pieninė“ valdymas. Įmonės darbuotojai. Finansinės atskaitomybės rengimas. Finansinė analizė. Balanaso ir pelno(nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Horizontalioji ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 01 20
Žemaitijos pienas finansinė analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab "žemaitijos pienas" pranašumų, trūkumų, galimybių, grėsmių analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pranašumai. Ab „žemaitijos pienas“ trūkumai. Ab „žemaitijos pienas“ galimybės. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2013 05 25
UAB "Rokiškio pienas" veiklos analizė
UAB „Rokiškio pienas” veikla. UAB „Rokiškio pienas” balansinės struktūros analizė. UAB „Rokiškio pienas” vertikali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” horizontali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 01 17
Vertybiniai popieriai akcijos referatas
Įvadas. Įmonių veiklos charakteristikos. Akcinė prekybos bendrovė „apranga”. Uždaroji akcinė bendrovė „žemaitijos pienas”. Akcinė bendrovė „vilkyškių pieninė”. Svarbiausi bendrovių įvykiai analizuojamu laikotarpiu. ...
Finansų referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 06 06
UAB Vilkyškių pieninė pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „vilkyškių pieninė“ veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Ab „vilkyškių pieninė“ pristatymas. Literatūros šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2011 04 18
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė
Įvadas. AB „žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „žemaitijos pienas“ balanso analizė. Pardavimo pelningumo analizė. AB „žemaitijos pienas“ veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 01 25
Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas bei pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų analizės etapai. Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė. AB ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 02 18
Vilkyškių pieninė finansinė analizė
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinių ataskaitų analizė. Finansiniai santykiniai rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 10 13
AB Žemaitijos pienas finansinė analizė pristatymas
AB “Žemaitijos pienas”. AB ”Žemaitijos pienas” - trečias pagal dydį Lietuvos pieno perdirbimo koncernas. Horizontali įmonės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Balanso vertikali analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 09 08
AB Vilkyškių pieninė investicinė veikla
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Makroekonomikos apžvalga. Darbo rinka. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Įmonės charakteristika. Sektoriaus analizė. Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė. Horizontalioji ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 11 20
AB ,,VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ veiklos ekonominis vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninės“ aplinka. Pieno produktų rinka. Trumpa įmonės charakteristika. AB ,,Vilkyškių pieninės“ ištekliai ir jų vertinimas. Gamybiniai ištekliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 05 15
AB Žemaitijos pienas įmonės analizė
Projektinis rašto darbas AB Žemaitijos pienas įmonės analizė Įvadas. Žemaitijos pieno įmonės išorės analizė. Bendroji AB Žemaitijos pienas analizė. Finansinė įmonės analizė n ataskaita. Baltijos šalys ir NVS šalys. Kitos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 15
Veiklos analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodiklių lyginimas su kitomis ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2016 02 15
Santrauka. Santrauka anglų kalba. Lentelių ir paveiklsų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Šaltiniai, naudojami atliekant finansų analizę. Finansų analizės atlikimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2016 12 04
AB Žemaitijos pienas veikla ir jos ekonominis vertinimas
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonių veiklos analizės reikšmė, būtinumas ir rūšys. Darbo rodiklių analizė. Turto analizė. Finansinių rodiklių analizė. Darbo metodai ir priemonės. Dokumentų ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 puslapiai
2013 01 11
Finansinė analizė Statybos įmonėje
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 17
Vilkyškių pieninė skaidrės
AB „Vilkyškių Pieninė“. AB „Vilkyškių Pieninė“ lokacija. AB „Vilkyškių Pieninė“ istorija. AB „Vilkyškių Pieninė“ pasiekimai. Remėja. AB „Vilkyškių Pieninė“ faktai. Įmonės darbuotojų skaičiaus grafikas. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 11 03
Įmonės pristatymas Vilkyškių pieninė skaidrės
AB „ Vilkyškių pieninė“. Apie „Vilkyškių pieninę“. Istorinė sritis – Mažoji Lietuva – nuo seno garsėjo pieno gaminiais. Dabar Vilkyškių pieninė gamina daug gardžių. Istorija. 1993 m. įkurta AB Vilkyškių pieninė šiuo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 05 08
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 04 08
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 05 20
Finansinė analizė AB "Vilkyškių pieninė"
Įvadas. Įmonės charakteristika. Balanso ataskaitos dinamikos analizė. Balanso ataskaitos struktūros analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinamikos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos struktūros analizė. Finansinio statuso analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2016 05 11
Vilkyškių pieninė sūrių eksportas į Vokietiją
Ab ”vilkyškių pieninės” sūrių eksportas į vokietiją. Įvadas. Informacija apie projektą. Projekto pareiškėjas. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto vadovas. Projekto gairės, tikslūs įgyvendinimo terminai. Bendras projekto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 03
Vilkyškių pieninės strateginė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos strateginė analizė. „Vilkyškių pieninės” makro aplinkos analizė. Analizė pagal penkių konkurencinių jėgų modelį. Organizacijos apibūdinimas. Esama vilkyškių pieninės strategija, konkurencinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 02 16
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ regresinė analizė
Įvadas. AB žemaitijos pienas aprašymas. AB žemaitijos pienas regresinė analizė. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis darbuotojų skaičiui. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis pardavimų savikainai. AB ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 03 07
Žemaitijos pienas Investicijų valdymo seminaras
Įvadas. Makroekonomika. Lietuvos makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Sektorinė analizė. Fundamentalioji AB „žemaitijos pienas“ analizė. Horizontali ir vertikali AB „Žemaitijos pienas“ analizė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 12 08
Marketingo tyrimas vilkyškių sūriai
Ab „vilkyškių pieninė“ marketingo tyrimas. Įvadas. Marketingo situacijos analizės atlikimas. Ab „vilkyškių pieninės“ makro aplinkos analizė. Ab ,,vilkyškių pieninė" mikro aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo tikslai. ...
Marketingo referatai, Referatas, 32 puslapiai
2013 05 19
Įmonės konkurencinių pranašumų analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Konkurencijos samprata ir konkurencinė aplinka. Konkurencijos samprata. Rinkos strutūros modeliai. Konkurencijos strategija ir pranašumai. Įmonės veiklos, išskiriant konkurencinius pranašumus, analizė. AB „Žemaitijos pienas“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 05 11
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 03 03
×