X imones asortimento analize

300 dokumentų
Uab Samsonas įmonės asortimento analizė
Uab„samsonas“ įmonės asortimento analizė. Įvadas. Uab „samsonas“. Uab „samsonas“ asortimento analizė. Marketingo makroaplinkos veiksniai. Uab „samsonas“ produkcijos vartotojai. Trumpas uab „samsonas“ įmonės. P ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2013 03 11
Įmonės Saldva asortimento vertinimas
Įvadas. Asortimentas teoriniu aspektu. Asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimas. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai. Uab “Saldva“ asortimento formavimo ypatumai. Įmonės charakteristika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 04 26
Įmonės asortimento analizė (2)
Santrauka. Summary. Įvadas. UAB bidvest, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Prekybos įmonės asortimento analizė teoriniu aspektu Prekių asortimento ir jo struktūros samprata. Prekių asortimento formavimo pricipai. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2017 06 07
Prekių asortimento analizė įmonėje Panevėžio pienas
Įvadas. Asortimento analizės pagrindai. Prekybinio antkainio kontrolė. Apie ”panevėžio pienas” įmonę. „panevėžio pienas“ apdovanojimai. Įmonės „panevėžio pienas“ asortimentas. Asortimento gylis. Išvados. Literatūra. Darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 07 24
Įmonės asortimento analizė
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tikslo uždaviniai. Uab Samsonas. Uab „Samsonas“ asortimento analizė. Asortimentas. Uab „Samsonas“ rinkos situacijos analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 06 17
Prekių asortimento formavimo politika
Prekių asortimento formavimo politika. Asortimento formavimo samprata ir paskirtis. Asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Prekybos šaka ir tipas pagal pardavimų pobūdį. Prekybos įmonės tipas. Įmonės dydis (prekybiniai plotai). ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 06 28
Įmonės asortimento analizė savarankiškas darbas
Gražina virbickienė ir aušra avižienė įmonės asortimento analizė. Pagrindiniai prekės identifikavimo elementai Prekės ženklas. Prekės vardas. Prekės simbolis. Prekės dizainas. Pramoninis dizainas. Prekių asortimento samprata ir jo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 05 18
Asortimento politikos formavimas Elektromarkt įmonėje
Įvadas. Asortimento politika. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 05 06
Asortimento politika
Asortimento politika. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politika. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Asortimento sudarymo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 10
Asortimento formavimas
Įvadas. Prekių asortimento formavimo teoriniai aspektai. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimo principai. Prekių asortimento politika ir ją lemiantys veiksniai. Prekių asortimento valdymas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2014 11 07
Asortimento analizė UAB „ Bagaslaviškio pieninė “
UAB „ Bagaslaviškio pieninė “ įmonės asortimento analizė. Asortimento analizės pagrindai. Pagrindinės asortimento analizės kryptys. Įmonės pristatymas. Įmonės UAB „ Bagaslaviškio pieninė “ asortimentas, pasiūla. Natūralūs ...
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 02 22
Prekių asortimento formavimas
Santrauka. Įvadas. Uab „Fotopliusas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės asortimento politika. Asortimento politika. Įmonės kainų politika. Kokybės samprata ir kokybės vadybos objektas. Įmonės prekių paskirstymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 11 29
UAB asortimento ir kainodaros analizė
Įvadas. Asortimento ir kainodaros teoriniai aspektai. Asortimento ir kainodaros samprata. Asortimentas. Kainodaros politika. Asortimentą įtakojantys veiksniai. Kainodaros tikslas ir strategija. UAB "Imone" asortimento ir kainodaros. analizė ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 02 08
Asortimento formavimo tyrimas Uab „Gsm arena“
Santrauka. Įvadas. Uab ,,gsm arena” veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Asortimento formavimo analizės teoriniai sprendimai. Asortimento politikos samprata ir tikslai. Asortimento parametrai ir strategijos. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 06 12
Asmeninės higienos asortimento ir kainų analizė
Įvadas. Asortimento ir kainų teorinė analizė. Asortimento ir kainų sampratos. Asortimento klasifikavimas. Asortimento valdymo kryptys. Prekių kainų nustatymo metodai. Kainų strategijos. Uab „tau“ asmeninės higienos asortimento ir kainų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 11 15
Vartotojų lojalumo ir asortimento analizė
Vartotojų lojalumo ir asortimento analizė teoriniu aspektu. Vartotojų lojalumo samprata. Vartotojų lojalumą formuojantys veiksniai. Prekių asortimento formavimo politika. Asortimento sudarymas ir jam keliami reikalavimai. Uab ,,x“vartotojų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 05 22
Asortimento formavimas UAB Palink
Asortimento formavimas „ Uab palink “ įpatumai. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Asortimento formavimas teoriniu aspektu. Prekių asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento politiką ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 29
Asortimento palyginimas
Santrauka. Įvadas. Prekybos įmonės vietos reikšmė ir samprata. Prekybos ir jos įmonių vieta bei vaidmuo ūkyje. Verslo įmonės pėtojimo aplinkos. Preybinės įmonės išorinė aplinka. Asortimentas ir jo politika. Asortimento politiką ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 04 16
Prekių asortimento struktūros formavimas
Įvadas. Asortimento formavimo principai. Asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento formavimo metodai. Asortimento klasifikavimo kriterijai. Asortimento parametrai ir struktūra. Prekių asortimento valdymo esmė. Išvados. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 10 17
Telekomunikacijos įmonės asortimento ir rėmimo strategijos analizė
Telekomunikacijos įmonės asortimento ir rėmimo strategijos analizė. Įvadas. Prekių ir paslaugų asortimento politikos teoriniai principai. Prekių asortimentas. Asortimento politika. Serviso politika. Pardavimo rėmimo strategijos teoriniai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2013 09 30
Patiekalų asortimento gerinimas
Įvadas. Patiekalų asortimento valdymas teoriniu aspektu. Asortimento samprata ir reikšmė. Asortimento formavimas. Asortimento klasifikavimas. Asortimento parametrai ir struktūra. Asortimento formavimą įtakojantys veiksniai. Asortimento ...
Maisto technologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 38 puslapiai
2017 06 04
Prekės analizė
Pasirinktos prekės analizė. Prekės įvardijimas. Prekės pristatymas. Tikslinė rinka. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Prekių asortimentas. Prekių grupė (linija). Prekių asortimento gylys. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 03 29
Asortimento formavimo politika
Įvadas. Asortimento formavimo politika teoriniu aspektu. Asortimento politkos ir asortimento struktūros samprata. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir stratėginės bei operatyvinės orientacijos. Prekių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 12 23
Asortimento ir atsargų uždavinio sprendiniai įmonėje
Įvadas. Asortimento ir atsargų apžvalga. Asortimento klasifikavimas ir strategijos. Asortimento formavimas. Atsargų uždavinio sprendiniai. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų analizė. Atsargų įsigijimas. Atsargų sunaudojimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 09
Viešbučio „Sofijos Rezidencija“ paslaugų asortimento analizė
Viešbutis „Sofijos Rezidencija“ įsikūręs Nemuno pakrantėje, Birštone – kurortiniame mieste Lietuvos pietuose, Kauno apskrityje. Teikiamų paslaugų asortimento plotis. Teikiamų paslaugų asortimento prisotinimas. Teikiamų paslaugų ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 03
Prekių asortimento samprata, klasifikavimas
Prekių asortimento samprata, klasifikavimas. Prekių asortimento formavimo procesas. Asortimento pločio ir gylio sprendimai. Asortimento pobūdžio parinkimas. Asortimento kontrolė. Orientavimasis į pirkėjų poreikius.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 03 04
Praktika kosmetikos parduotuvėje Eurokos
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų ir parduotuvių skaičiaus kaita. Metų laikotarpiu. „eurokos“ vietos vertinimas. Logistinis procesas. Pirkėjų paklausos tyrimas. Uab „kosmelita“ ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2013 05 08
Prekių asortimentas
Įvadas. Prekių asortimento formavimas. Prekių asortimento samprata. Asortimento politika. Asortimento parametrai. Asortimento valdymas. Prekių asortimento struktūros formavimas kaip sudedamoji pardavimo programos dalis. Išoriniai asortimento ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 02 09
Prekių asortimento formavimo ypatumai
Įvadas. Prekių asortimentas, jo reikšmė. Prekių asortimento samprata. Asortimento formavimo politika. Asortimento optimizavimas. Asortimento kontrolė. Prekių asortimento formavimo ypatumai Uab „Assorti. lt„. Uab „Assorti. lt“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 03 16
Praktikos ataskaita prekyba tekstilės ir viskoelastiniais gaminiais
Įvadas. Įmonės pristatymas. Praktikos metu pasiektų tikslų įvertinimas. Įmonės veiklos analizė ir įvertinimas. Asortimento aprašymai. Prekių užsakymo organizavimas. Prekių atsargų normos ir jų apskaičiavimas. Prekių ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2017 01 04
Prekybos centrų asortimento politika ekonominio nuosmukio sąlygomis
Įvadas. Prekių asortimento politikos ypatumai. Prekių asortimento samprata. Asortimento politika ekonominio nuosmukio sąlygomis. Asortimento politikos reikšmė ir ją lemiantys veiksniai. Asortimento matų įvertinimas. Prekių asortimento ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 02 13
Įmonės veiklos planavimas kursinis
Įmonės veiklos bazinių rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2011 12 28
Prekių asortimentas ir jo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Pasaulio ir lietuvos pieno produktų rinkos būklė. Pasaulio pieno produktų rinka. Lietuvos pieno produktų rinka. L. Pagrindinės ab „šilutės rambynas“ veiklos charakteristikos. Ab „šilutės rambynas“ ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2013 05 20
Įmonės veiklos taktinis planavimas
Bazinio periodo veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2011 12 28
Marketingo komplekso analizė x įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Marketingo komplekto analizė „x“ įmonėje. Įvadas. Parduotuvės „x“ prekių asortimento tyrimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo organizavimo etapai. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 03 11
Įmonės ,,Sportas – sveikata” marketingo komplekso analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Įmones mikro aplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Vartotojai. Konkurentai. ‚,Sportas - sveikata“ įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės marketingo komplekso elementų ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 02 15
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo