X imones marketingo planas

300 įrašai
Strateginis marketingo planas
Įvadas. Marketingo teorija. Marketingo samprata. Marketingo aplinkos. Marketingo komplekso elementai. Strateginio marketingo plano sudėtis. Funkcinės marketingo strategijos. Uab“aldaresta” strateginis marketingo planas. Uab „aldaresta“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 07 23
Ab pieno žvaigždės antialerginio jogurto marketingo planas
Įvadas. Marketingo aplinkos apžvalga. Rinkos apžvalga. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Vartotojų analizė. Ssgg analizė. Segmentavimas. Tikslinio segmento pasirinkimas. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 12 09
Marketingo planas (2)
Įmonės Marketingo plano struktūra. Situacijos analizė. Konkurencija tiesioginė ir netiesioginė. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Tikslinė auditorija/rinka. Pozicionavimas. Marketingo kompleksas. Įvertinimo planas. Biudžetas. Įgyvendinimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 08 02
Marketingo kompleksas ir strategija UAB „Abf lt“
Įvadas. UAB „Abf lt“ charakteristika ir veikla. UAB „Abf lt“ marketingo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tikslinė rinka ir vartotojų elgseną lemiantys veiksniai. Įmonės marketingo komplekso ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 puslapiai
2019 10 02
Viešbučio marketingo planas
Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką ,, best western santaka‘‘ apgyvendinimo įmonės veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. „best western ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 01 02
Įmonės marketingo vertinimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Marketingo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės rinkos segmentavimas ir vartotojų elgesį lemiantys faktoriai. Įmonės rinkos segmentavimas pagal pirkėjų požymius. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2014 04 17
Lietuviškos prekės įvedimas į rinką
Marketingo planai pagal skirtingus autorius. Marketingo planas pagal G. Drummond, J. Ensor „Introduction to Marketing Concepts. Marketingo planas, remiantis Birutės Alborovienės „Prekybos marketingas“. Marketingo planas pagal Michael J. ...
Marketingo analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 08 08
Įmonės UAB „Termoskalė“ marketingo planas
Įmonės UAB „ termoskalė “ marketingo planas savarankiškas darbas. Įmonės UAB „ TERMOSKALĖ “ Marketingo plano struktūra. Konkurencija tiesioginė ir netiesioginė. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Tikslinė auditorija rinka. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 02 27
Vandens parkas marketingo planas
Įvadas. Įmonės paslaugos aprašymas. Marketingo makro ir mikro aplinkos tyrimas. Makroaplinkos tyrimas. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Paslaugos vartotojai. Apklausa. Tiksliniai rinkos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 05
Fotobūdelių nuoma matavimosi kabinose - verslo planas
Reziumė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės misija ir tikslai. Aplinkos analizė. Verslo strategija. Įmonės konkurencinė strategija. SSGG (SWOT) analizė (Galimybės ir grėsmėsVerslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2018 06 14
Marketingo planas įmonėje UAB „Palink“ (IKI)
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės vertybės. Socialinis atsakingumas. Marketingo situacijos analizė. Ssgg analizė. Rinkodaros komplekso elementų analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 12
Rinkodaros planas
Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementų įtaka įmonei. Makroaplinkos elementų įtaka įmonei. Įmonės rinkos tyrimas lietuvoje. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vidaus ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 07 26
Įmonės „MEDIACOM“ marketingo planas
Įmonės „ MEDIACOM “ marketingo planas. Darbo naujumas , aktualumas. Mediacom įmonės tikslinės rinkos nustatytmas. Politinė ir teisinė aplinka. Swot ssgg analizė. „ mediacom “ įmonės marketingo komplekso analizė. Paslaugų ir ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 04 20
UAB NRD marketingo planas projektui Infobankas
UAB „NRD“ marketingo planas projektui „Infobankas“. Marketingo planas projektui “Infobankas”. Aplinkos analizė. Juridinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Vartotojų kitimo tendencijos. Swot analizė. Būsimų verslo ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 01 12
Jūros gerybių restoranas verslo planas
Įvadas. Maitinimo pasalaugų apžvalga. Uab “jūros puta” verslo plano suruktūra. Santrauka. Įmonės analizė. Projekto esmė. Marketingo planas. Gamybinis planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Verslo aprašymas. Marketingo ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 65 puslapiai
2015 04 15
Reklama verslo planas
Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Tikslinė rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų segmentavimas. Marketingo kompleksas. Kaina. Paskirstymas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2014 09 29
UAB marketingo planas
Įvadas. Uab “SAGRA” trumpa charakteristika. Įmonės misijos nustatymas. Uab “SAGRA” situacijos analizė. Rinkos segmentų nustatymas. Makro ir mikro aplinkos analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. Prekė – paslauga. Kaina. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 05 18
Marketingo strategijos rengimas
Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. Perspektyvų tyrimas. Situacijos analizė. Marketingo aplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 03 31
Autoserviso marketingo strateginio plano pristatymas
UAB “Rimanto autoservisas“ marketingo strateginio plano parengimas. Problema. UAB “Rimantoauto servisas” nepakankamai gerai planuoja rinkodaros veiklą. UAB “Rimanto autoservisas” pradėjo savo veiklą 2000 metais, jis įsikūręs ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 19
Turizmo įmonės marketingo planas
Įvadas. „Rm travel“ įmonės marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojai. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2016 02 01
Marketingo planas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės ir jos prekių charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo tikslų nustatymas. Marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 07 16
Marketingo planas Ajax travel įmonei
Įvadas. „Ajax travel“įmonės marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. „Ajax travel“ įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas. Rėmimo veiksmų ir priemonių ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 12 31
Turizmo agentūros BUSTURAS marketingo planas
Įvadas. I. Teorinė dalis. Marketingo samprata. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo komplekso elementai. Įmonės misija, tikslai, marketingo tikslai. Perspektyvų tyrimas swot analizė. Bendrųjų marketingo strategijų samprata. Funkcinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 07 24
Prekyba pieno produktais verslo planas
Verslo Planas. Įmonės rekvizitai sąntrauka. Verslo įdėja. Konkretūs tikslai. Įmonės veiklos analizė kuriant naują įmonę. Rinkodaros planas. Marketingo kompleksas. Prekė. Rėmimas. Paskirstymas. Marketingo kompleksas Pardavimo pajamų ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2014 04 16
Krovinių pervežimo verslo planas
Reziumė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės misija ir tikslai. Aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Kelių transporto infrastruktūra. Esamos padėties analizė. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Finansinė aplinka. Verslo strategija. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2016 08 06
Paslaugos įvedimas į lietuvos rinką rinkodaros internete planas
Įvadas. Marketingo internete planavimas. Marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo komplekso elementai. Įmonės misija, tikslai, marketingo tikslai. Elektroninio ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2012 03 21
Transporto nuomos naujos aplikacijos kūrimas verslo planas
Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos. Planuojamos naudojimosi taisyklės. Marketingo strategija. Konkurencingos rinkos analizė. Marketingo planas. Ssgg analizė. Kainodaros strategija. Finansinis planas. Įmonės kūrimo išlaidos. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2017 12 30
Įmonės veiklos planas. UAB Bočių duona
Uab “Bočių duona” įmonės veiklos planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Prekių ir paslaugų aprašymas. Vizija, misija, tikslai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 12 30
Foto verslo planas
Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Bendra informacija. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Reikalinga ir turima įranga. Projekto aprašymas. Projekto esmė. Idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentai. Vartotojai. Marketingo ...
Fotografijos verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2014 06 12
Kaimo turizmo sodybos verslo planas (2)
Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Įmonės siūlomi produktai. Firmos charakteristikos. Nuosavybės forma. Vietovės, kur bus kuriama įmonė, aprašymas. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2015 11 24
Marketingo strategijos
Įvadas. Marketingo strategijos vystymo modeliai. Marketingo strateginio planavimo etapai. Rinkos situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Vartotojų analizė. Įmonės konkurentų analizė. Marketingo kompleksas. Marketingo galimybių ...
Marketingo referatai, Referatas, 66 puslapiai
2013 01 23
UAB DPD „Lietuva“ Marketingo planas
Įvadas. DPD “Lietuva” įmonės veikla. Misija bei įmonės tikslai. Įmonės marketingo situacijos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Įmonės SSGG analizė. Įmonės rinkos segmentų ir tikslinės rinkos analizė. Segmentavimas ir ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 12 04
Kaimo turizmo sodyba Žirgelis verslo planas
Santarauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Verslo aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Valdymas ir personalas. Darbuotojų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2015 05 12
Marketingo planas
Įvadas. Viešbučio „x“ makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio „x“ mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 10
Kroviniai verslo planas
Krovinių pervežimas verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Reklama. Įmonės turima įranga. Įmonės personalas. Įmonės valdymas. Finansavimo šaltiniai.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 11 puslapių
2014 05 20
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas, verslo tikslai ir galimybės. Verslo tikslai ir galimybės. Marketingo planas. Rinkos apžvalga. Marketingo komplekso elementų aprašymas (4PPaslaugos aprašymas. Kaina. Paskirstymas. ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 30 puslapių
2017 04 11
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo