X imones marketingo veiklos analize

300 įrašai
Marketingo veiklos analizė
„girteka logistics“ analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos analizė. Įmonės marketingo veiklos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 04 20
Imonės marketingo veiklos analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 28
Marketingo veiklos analizė Tele2
Pasirinktos įmonės marketingo veiklos analizė, probleminių sričių identifikavimas ir pradinių sprendimų siūlymų teikimas. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Socialinė - ...
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 03 22
Autoserviso marketingo strateginio plano pristatymas
UAB “Rimanto autoservisas“ marketingo strateginio plano parengimas. Problema. UAB “Rimantoauto servisas” nepakankamai gerai planuoja rinkodaros veiklą. UAB “Rimanto autoservisas” pradėjo savo veiklą 2000 metais, jis įsikūręs ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 19
Įmonės „Break Free“ marketingo veiklos analizės pristatymas
Įvadas. Tyrimo objektas - įmonės „Break Free“ marketingo veikla. Įmonės „Break free“ apibūdinimas. Įmonės „Break free“ marketingo veikla. Įmonės „ Break free“ marketingo veiklos analizė. Įmonės „Break free“ ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 04 29
Veiklos analizė (2)
Įvadas. Įmonės strategija. Marketingo veiklos analizė. Produktai. Rinkos dalis. Kainodara. Prekybos atstovai. Kreditas klientams. Reklama. Marketingo rodiklis. Gamybos veiklos analizė. Įmonės pajėgumas ir jos veiksniai. Produkcijos gamybos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 08 03
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais. (uab „ingman ledai“ pavyzdžiu). Įvadas. Prekyba ledais ir jos plėtojimo problemos. Marketingo organizavimas, plėtojant prekybą ledais. Ledų rinkos ypatumai. Ledų gamintojai ir prekių ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2013 05 20
Krovinių pervežimo marketingo bei finansų analizės
Įvadas. Teorinė verslo plano dalis. Įmonės apibrėžimas ir įvaizdis. Įmonės marketingo mikroaplinka. Įmonės personalo vadyba. Rinkodara. IĮ „Transporteris“ veiklos analizė. Įmonės tipas. Įmonės veiklos pobūdis. Verslo idėjos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2020 05 12
„Porsche” įmonės marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Mokslines literatūros analizė. Marketingo komplekso samprata. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ssgg (swot) analizė. Praktinė analizė. “Porsche” įmonės aprašymas. “Porsche” įmonės marketingo situacijos ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 03 19
Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų vertinimas Paroc
Įvadas. Marketingo strategijos ir jos įgyvendinimo planavimas. Teoriniai marketingo strateginių veiksmų ir jos įgyvendinimo plano formavimo aspektai. Marketingo strategijos formavimo etapai. Naujo marketingo koncepcija. Pagrindinių marketingo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2014 05 20
Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Marketingo esmė. Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pardavimo pelningumo rodikliai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 05 06
Keleivių pervežimo marketingo bei finansų analizės
Įvadas. Teorinė verslo plano dalis. Įmonės apibrėžimas ir įvaizdis. Įmonės marketingo mikroaplinka. Įmonės personalo vadyba. Rinkodara. IĮ „Kvėdarnos vairas“ veiklos analizė. Įmonės tipas. Įmonės veiklos pobūdis. Verslo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2020 05 12
Įmonės marketingo strateginio planavimo ir valdymo įtaką veiklos rezultatyvumui
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Marketingo strateginio planavimo ir valdymo sąsajos. Marketingo samprata, atsiradimo priežastys. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Marketingo strateginis planavimas. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2019 01 04
Marketingo aplinkos analizė
9( 3 atsiliepimai )
Marketingo aplinkos analizė individualioje įmonėje. Įvadas. Marketingo aplinka teoriniu aspektu. Marketingo samprata ir esmė. Įmonės marketingo aplinka. Įmonės makro aplinka. Įmonės mikro aplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 09 07
Marketingo strategijos
Įvadas. Marketingo strategijos vystymo modeliai. Marketingo strateginio planavimo etapai. Rinkos situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Vartotojų analizė. Įmonės konkurentų analizė. Marketingo kompleksas. Marketingo galimybių ...
Marketingo referatai, Referatas, 66 puslapiai
2013 01 23
Žemaitijos pienas paskirstymo veiklos ir marketingo kanalų analizė bei tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Paskirstymo veiklos analizė. Marketingo kanalų tikslų analizė. Pagrindinių veiksnių analizė. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Problemos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 03 13
AB „Žemaitijos pieno‘‘ įmonės veiklos analizė bei probleminių sričių identifikavimas vadybos, marketingo ir apskaitos aspektu
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonė AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ ir jos pristatymas. Įmonės charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ tipas ir veiklos forma. Įmonės veiklos rodikliai. AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ išorinės aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2019 03 06
Įmonės „Kaukas“ praktikos ataskaita
Įvadas. Gikniaus įmonės „Kaukas“ veiklos pristatymas ir jos specifika. Gikniaus įmonės „Kaukas“ komunikacinis procesas. Gikniaus įmonės „Kaukas“ personalo valdymo sistemos analizė. Gikniaus įmonės „Kaukas“ marketingo ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2020 10 10
Marketingo komplekso analizė
Įmonės marketingo komplekso analizė. Įvadas. Marketingo teorijos apžvalga. Marketingo kompleksas. X prekės gyvavimo ciklo stadija (pgc). Kokią kainų strategiją tikslinga taikyti x įmonės produkcijai? Kokie pardavimų skatinimo veiksmai ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 09 30
Praktikos verslo įmonėje UAB „Glaistų Centras“ ataskaita
Įmonės veiklos apžvalga. Trumpa įmonės istorija, informacija apie įmonės verslo organizavimo formą. Vidinė ir išorinė komunikacija. Įmonės veiklos analizė. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Marketingo veiklos analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 07 03
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2014 01 04
Marketingo planas Ekologija
Verslo aprašymas. Rinkodara. Rinkos analizė. Pest analizė. Jėgų- m. porterio analizė. Konkurentų analizė. Marketingo tyrimai. išvados. Anketos duomenų analizė. Swot analizė. Marketingo strategija. Marketingo misija. Marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 11 12
Marketingo komunikacija įmonė Rūta
Įvadas. Verslo šakos pristatymas bei joje egzistuojančios tendencijos ir problemos. Įmonės pristatymas ir veiklos analizė. Pest analizė. Įmonės misija, vizija, tikslai. Mikroaplinkos subjektų SWOT analizė. Vartotojo apibūdinimas. Rinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 26
Marketingo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo tikslai ir strategijos. Įmonės marketingo aplinkų analzė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Iį „jodrė“ marketingo programos tobulinimas. Pirkėjų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodologija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 13
TELE2 - marketingo tyrimai
Įvadas. Rinkodaros veiklos ir veiksmų analizės teorinis pagrindimas. Rinkodara. Marketingo strategija. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. UAB „TELE2“ rinkodaros veiklos ir veiksmų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 02
Tele2 įmonės marketingo veikla
Įvadas. Tele2 organiacijos apibūdinimas. Tele2 organiacijos marketingo veiklos analizė. Marketingo kompleksų analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. 11Įvadas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 08 03
Įmonės ūkinės veiklos ataskaita
Įmonė užsiima katilais. Įmonės strategija. Bendroji įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Finansinių rodiklių suvestinė. ...
Verslo referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 01 24
Logistikos įmonės verslo planas UAB „Transiva“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Įmonės veiklos išskirtinumas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Įmonės UAB „Transiva“ pardavimo strategija. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 04
APB Apranga įmonės marketingo veiklos planavimas (2)
Įvadas. Verslo įmonės marketingo planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Marketingo aplinkos elementai. Tikslinės rinkos segmentavimas. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. AB „Apranga“ pristatymas. Įmonės ...
Marketingo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 12
Marketingo planas UAB Topo centras
Įvadas. Įmonės Uab „Topo centras“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Strateginę analizę (vizija, misija, tikslai). Įmonės perspektyvų tyrimas. Palankios aplinkybės. Marketingo mikroaplinka. Marketingo makroaplinka. Įmonės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 07
Marketingo analizė: Įmonės „ABF LT“ veikla
Įvadas. Tyrimo objekto pristatymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Įmonės „ABF LT“ veikla. Marketingo sprendimo problemos identifikavimas. Įmonės marketingo veiklos identifikavimas. Įmonės „ABF LT“ makroaplinka. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2019 10 01
Marketingo komplekso analizė x įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Marketingo komplekto analizė „x“ įmonėje. Įvadas. Parduotuvės „x“ prekių asortimento tyrimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo organizavimo etapai. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 03 11
Marketingo strategijos rengimas
Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. Perspektyvų tyrimas. Situacijos analizė. Marketingo aplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 03 31
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Marketingo kompleksas ir strategija UAB „Abf lt“
Įvadas. UAB „Abf lt“ charakteristika ir veikla. UAB „Abf lt“ marketingo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tikslinė rinka ir vartotojų elgseną lemiantys veiksniai. Įmonės marketingo komplekso ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 puslapiai
2019 10 02
Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų vertinimas Tele2
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų analizės teorinis pagrindimas. Rinkodara. Rinkodara kaip mokslas. Marketingo strategija. Marketingo kompleksas. Prekė (paslauga). Kaina. Paskirstymas (pardavimo vieta). Rėmimas. Uab „Tele2“. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2015 03 05
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo