X imones marketingo veiklos analize (4)

300 dokumentų
Strateginis marketingo planas
Įvadas. Marketingo teorija. Marketingo samprata. Marketingo aplinkos. Marketingo komplekso elementai. Strateginio marketingo plano sudėtis. Funkcinės marketingo strategijos. Uab“aldaresta” strateginis marketingo planas. Uab „aldaresta“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 07 23
Marketingas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės Uab „Palink“ apibūdinimas. Įmonės marketingo veikla. marketingo komplekso elementai. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Marketingo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. „Uab palink“ logistikos skyriaus ...
Marketingo analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 03 10
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Marketingo veiklos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Plėtra į baltarusija. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Vidinė įmonės analizė. Tiekėjų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 26
Maxima marketingas
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo aplinka ir tikslai. Vartotojų ir konkurentų analizė. Pasirinktos įmonės marketingo programos tobulinimas. Vartotojų nuomonės tyrimas. Marketingo programos formavimas. Išvados. Literatūros ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 03
„Kesko Senukai Lithuania“ įmonės Marketingo planas
Įvadas. Uab „kesko senukai lithuania“. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Paruošti marketingo planą UAB ,,Kesko Senukai Lithuania” įmonėje. Darbo uždaviniai. Apibrėžti įmonės misiją, viziją. Nustatyti įmonės tikslus ir ...
Marketingo projektai, Projektas, 24 puslapiai
2019 03 20
Konditerijos įmonės marketingo programa
Įvadas. Įmonės ekonominės veiklos užsienyje motyvai. Marketingo aplinkos tyrimai. Įmonės „x“ bei jos konkurentų prekių ir teikiamų paslaugų charakteristika. Įmonės užsienio ekonominės veiklos motyvai ir jų vertinimas. Užsienio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 01 15
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 25
Marketingo strategijos rengimas UAB „Coca-Cola“
Įvadas. Marketingo strategijos rengimo teoriniai aspektai. Marketingo strategijos samprata. Situacijos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Vidinė aplinkos analizė. Marketingo komplekso ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 05 31
Statybų įmonės analizė
Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų ir tiekėjų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Marketingo strategija. Marketingo taktikos analizė. Ssgg analizė ir strateginio ...
Statybos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 05 28
Viešbučio marketingas
Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams ...
Marketingo referatai, Referatas, 39 puslapiai
2012 03 02
Transporto nuomos naujos aplikacijos kūrimas verslo planas
Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos. Planuojamos naudojimosi taisyklės. Marketingo strategija. Konkurencingos rinkos analizė. Marketingo planas. Ssgg analizė. Kainodaros strategija. Finansinis planas. Įmonės kūrimo išlaidos. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2017 12 30
Marketingo strategijos parengimas analizė UAB Bitė Lietuva
Įvadas. UAB ,,Bitė Lietuva“ charakteristika. Įmonės misija, tikslai. UAB ,,Bitė Lietuva“ situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 11 22
Marketingo priemonių taikymas įmonėje
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementų svarba. Tyrimo dizainas. Tyrimo metodai ir eigos paskirstymas. Įmonės ,,DB OUTLET“ pristatymas ir veikla. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 03 02
Grožio įmonės verslo planas
Grožio įmonės verslo planas. Įmonės rinkos tikslinė analizė. „Grožio banga“ verslo įmonės aprašymas. Įmonės marketingo situacijos (makro ir mikro aplinkos) analizė. Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 2 puslapiai
2017 09 26
Paslaugos įvedimas į lietuvos rinką rinkodaros internete planas
Įvadas. Marketingo internete planavimas. Marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo komplekso elementai. Įmonės misija, tikslai, marketingo tikslai. Elektroninio ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2012 03 21
Tarptautinio marketingo analizė
Įvadas. UAB ,,Amber Pasta“ VEIKLOS APŽVALGA. Įmonės tarptautinė aplinka. Tarptautinė rinkos strategija. Marketingo komplekso elementai. Išvados. Literatūra.
Marketingo analizės, Analizė, 8 puslapiai
2013 12 22
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 05 02
MARKETINGO Įmonės marketingo kompleksas
Įvadas. Iį „širšė“ veiklos aprašymas. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas Įšvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Marketingo referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 03 07
Vadybos pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Uab „Gintaro Šimulio baldai“ perspektyvų analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 10 15
Marketingo planas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės ir jos prekių charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo tikslų nustatymas. Marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 07 16
Marketingo veiklos organizavimas
Marketingo veiklos organizavimas uab „x“. Įvadas. Marketingo kompleksas. Marketingo komplekso samprata. Prekės turinys, elementai ir klasifikacija. Kainos, kainų politikos samprata ir reikšmė. Paskirstymo kanalai ir jų funkcijos. Rėmimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 03 06
Elektroninės parduotuvės marketingo veiklos analizė
Įvadas. Elektroninės parduotuvės marketingo reikšmė ir jo aplinka. Bendra Elektroninės parduotuvės charakteristika. Marketingo vaidmuo įmonės veikloje. Elektroninės parduotuvės mikroaplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 10 14
AB „Linas“ 2014 - 2018 m. veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Akcinės bendrovės „Linas“ charakteristika. Įmonės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2019 12 18
Ab „Montuotojas“ marketingo strategijos formavimas
Ab „montuotojas“ marketingo strategijos formavimas. Santrauka. Abstract. Įvadas. Pagrindinės baigiamojo darbo sąvokos ir terminai. I. Teoriniai paslaugų organizacijos marketingo strategijos formavimo ir įgyvendinimo aspektai. Marketingo ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2014 10 07
Vilniaus duona analizė
Marketingas viešajame sektoriuje. ,,Vilniaus duona‘‘. Trumpa informacija apie įmonę veiklos pobūdis,produktai, įmonės rūšis (pav. AB, UAB viešoji įstaiga, biudžetinė org. Trumpa istorija. Įmonės makroaplinka ekonominė, ...
Marketingo analizės, Analizė, 8 puslapiai
2014 05 30
Camelia vaistinės marketingo analizė
Įvadas. Camelia vaistinės pristatymas. Situacijos analizė. Camelia vaistinės veiklos analizė. Įmonės veiklą įtakojantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Problemos identifikavimas. Santykių marketingo nuostatos. Marketingas camelia ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2015 01 29
Kaimo turizmo sodyba Žirgelis verslo planas
Santarauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Verslo aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Valdymas ir personalas. Darbuotojų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2015 05 12
Marketingo strategija įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas (įmonės charakteristika). „Gudienos technika“ situacijos analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Marketingo strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 25
Kelių įmonės verslo planas
Veiklos apibūdinimo skyrius. Siūlomas produktas. Veiksniai, nulemiantys pasirinkimą. Įmonės aprašymo skyrius. Įmonės teisinė forma, remiantis juridinių asmenų registru. Įmonės apibudinimas pagal veiklos pobūdį, dydį, gaunama ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2020 03 27
Marketingo planas Ledainė
Įžanga. Projekto apžvalga. Įmonės tikslai ir idėja. Investavimo aplinka. Esama situacija. Esamų problemų analizė. Rinka ir marketingo kompleksas. Rinkodaros tyrimo rezultatai. Paklausa ir pasiūla. Reklama. Aptarnaujantis personalas. ...
Marketingo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 04 08
„Impuls“ marketingo planas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės veikla. Įmonės misija, vizija ir vertybės. Įmonės istorija. Sportas darbuotojams. Plaukimo akademija. Rinkodaros aplinkos analizė. Klientai. Konkurentai. „Impuls“ SSGG ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2020 01 07
Kirpyklos paslaugų marketingo elementų analizė
Įvadas. Kirpyklos “Grožio imperija veiklos pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti kirpyklos „Grožio imperija“ paslaugų marketingo elementus. Darbo uždaviniai. Pristatyti Kirpyklos „Grožio imperija“ veiklą. Išanalizuoti ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 01 03
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 27
Gamybines praktikos ataskaita vadybininkas AB Grigiškės
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla, vizija, misija ir tikslai. Praktikos užduočių aptarimas ir jos nauda. Vadybininkui priskiriamos pareigos. Pagrindinių įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2013 04 07
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo