X imones personalo valdymas

300 dokumentų
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Įmonės personalo valdymas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalas. Personalo tarnyba. Personalo vadybos kryptys. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo svarba vadovams. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 26
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 02
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 03 28
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 03
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 28
Personalo valdymas įmonėje referatas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 25
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 05
Personalo valdymas, organizavimas
Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 02 12
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 07 10
Personalo valdymas projektas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalo planavimas. Informacinis personalo valdymo aprūpinimas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo paieškos ir atrankos etapai. Personalo motyvavimo būdai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 09 21
Personalo valdymas X įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2010 12 13
Įmonės valdymas namų darbas
Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Akcinė bendrovė (AB). Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Mažoji bendrija. Įmonės organizavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos procesai. Gamybos organizavimo valdymas. Gamybos atsargų valdymas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2017 05 01
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 09 25
Personalo vadyba įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2010 10 21
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 04 28
Personalo tarnyba
Įvadas. Personalo tarnybos organizavimas teoriniu aspektu. Personalo tarnybų uždaviniai ir funkcijos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 11 15
Personalo rizikos tyrimas
Personalo rizikos tyrimas. Įvadas. Įvadas II. Įvadas III. Įvadas IV. Personalo rizika. Personalo rizikos priežastys. Personalo rizikos valdymas. Personalo rizikos valdymas II. Personalo rizikos valdymo etapai. Personalo rizikos nustatymas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 04 10
UAB „Palink” personalo atrankos praktiniai aspektai
Įžanga. Personalo organizavimas. Personalo planavimas. Personalo paieška, atranka, adaptacija. Personalo ugdymas. Personalo karjera ir jos valdymas. Personalo atranka UAB „Palink“ įmonėje. Įmonės pristatymas. Darbuotojų atranka ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 03 01
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 11 17
Personalo valdymas referatas
Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata, tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos etapai. Adaptacijos efektyvumas. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. ...
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 11 07
Personalo organizavimas X organizacijoje
Turinys. Įvadas. Orginizacijos veiklos sritis. Personalo struktūros analizė. Pretendentų paieškos būdai. Atrankos organizavimas. Adaptacinių problemų sprendimai. Personalo vertinimo sistema. Mokymosi kvalifikacijos kėlimo analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 01 13
Personalo vadybos esme
Įvadas. Personalo vadybos sanprata. Bendroji vadybos samprata. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo praktinis valdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 12 13
Turizmo įmonės steigimas
Turizmo įmonės steigimas. Baltic way. Specifika. Demokratinis įmonės valdymas. Veiklos planavimas. Strateginiai tikslai (5 metaiTaktiniai tikslai (3 metaiOperatyviniai tikslai (iki 1 metųVeiklos organizavimas. Organizacinė Valdymo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 05 09
Personalo valdymo ypatumai įmonėje
Įvadas. Bendra "X" įmonės charakteristika. Personalo valdymas. Personalo valdymo įmonėje pagrindinės dalys Vadovo elgesio ir asmeninio stiliaus įtaka personalui. Vadovo darbo dienos organizavimo ypatumai ir jų įtaka personalui. Personalo ...
Vadybos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2017 05 24
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2016 08 13
Personalo valdymas logistikos referatas
Orientacija į klientą. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Naujų darbuotojų adaptacija. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Horizontali vertikali karjera. Individualios ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 01 19
Personalo valdymas analizė
Įvadas. Personalo adaptacija. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 12 puslapių
2017 01 13
Personalo tobulinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 26
Personalo valdymas ir jo tobulinimo galimybės UAB „SMF“
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo sistema ir jos funkcionavimas. Personalo valdymo funkcijos. Personalo valdymo problemos smulkaus ir vidutinio verslo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 64 puslapiai
2018 04 26
Įmonės valdymas referatas
Įvadas. Personalo vadybos strategijų įgyvendinimo pricipai. Organizacijos vadovybė valdžia ir asmeninė įtaka. Personalo tarnybos strateginis organizavimas UAB „Mikrovisatos tv ”. Personalo poreikio planavimas ir atranka UAB ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 02 06
Personalo valdymas ekonominiu sunkmečiu Pamario redakcijoje
Personalo valdymas ekonominiu sunkmečiu (Pamario redakcijoje). Įmonės pristatymas Darbuotojai Personalo valdymo pokyčiai Išvados Klausimai auditorijai. Įmonės pristatymas. Pamarys – tai. Darbuotojai. Administratorė diana puskunigienė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 09 27
Personalo vadybos samprata
Personalo vadybos samprata. Skirtingų vadybos mokyklų indėlis į personalo vadybos požiūrių raidą. Personalo vadybos samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo vadybą. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 72 puslapiai
2016 11 13
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys ir principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Įmonės filosofija, kultūra ir politika – ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 30
Personalo valdymo tyrimas įmonėje
Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo esmė. ,n‘‘ įmonės personalo valdymo tyrimas. Tyrimo metodologija. ,,N‘‘ įmonės charakteristika. ,,N‘‘ įmonės tyrimo rezultatų analizė. ,,N‘‘ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 05 08
Personalo skyrius
Personalo skyrius. Personalas – lemiamas sėkmingos pertvarkos veiksnys. Personalo vadyba. Įmonės personalo politika. Personalo valdymas. Personalas. Vadovas. Specialistai. Kiti tarnautojai – kurie techniškai aptarnauja vadovus ir ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 02 04
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo