X imones personalo vertinimas

300 dokumentų
Personalo vertinimo analizė
Personalo valdymo darbas. Personalo vertinimas. Įvadas. Personalo vertinimo sąvoka. Personalo vertinimas atliekamas:. Personalo vertinimo etapai:. Personalo vertinimas priemant naują darbuotoją. Darbuotojo vertinimas darbe. Personalo vertinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 17
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 05
Personalo vertinimas (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 10
Personalo adaptavimo sistema
Personalo adaptavimo sistema. Personalo konfliktai ir jų tipai bei priežastys. Personalo valdymo metodai. Personalo poreikio planavimas ir jo turinys. Įmonės kultūros vertinimas ir jos keitimas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 05 04
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 07 10
Įmonės įvaizdžio vertinimas
Uab „x“ įvaizdžio vertinimas: klientų nuomonės tyrimas. Santrauka. Įvadas. Uab „x“ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Įmonės produkto įvaizdis. Įmonės vartotojo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 05 18
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 01 29
Personalo vertinimas skaidrės
Personalo vertinimas. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimas gali būti formalus ir neformalus. Personalo vertinimas yra naudingas. Organizuojant darbuotojų vertinimą neišvengiamai susiduriama su būtinumu atsakyti į šiuos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 03 30
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 09 25
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 04 28
Personalo vertinimas: teorinis ir praktinis aspektai
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Personalo veiklos vertinimas – priemonė organizacijos tikslams įgyvendinti. Personalo vertinimo samprata. Vertinimo sistemos tikslai ir uždaviniai. Personalo vertinimo patikimumas. Darbuotojų vertinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 01 03
Įvaizdžio vertinimas UAB Eurokos
Įvadas. Įvaizdis teoriniu aspektu. Personalo įvaizdis. Personalo vadovo įvaizdis. Vizualusis įvaizdis. Įmonės ir personalo įvaizdžio strategijos. Uab „Eurokos“ aprašymas. Personalo įvaizdžio vertinimas Uab ,,eurokos” ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 03 26
Personalo vertinimas pristatymas
Personalo. Vertinimas.Personalo vertinimas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimas yra dvejopas Neoficialus. Vertinimas įgalina 1 leisti pavaldiniams formaliai sužinoti. Personalo vertinimo tikslai. Vadovavimo proceso gerinimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 02
Personalo mokymas ir atranka organizacijos viduje
Įvadas. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Valdymo tobulinimo programos. Persoalo įvertinimo sistemų tikslai. Personalo įvertinimo tikslai. Personalo įvertinimo metodų klasifikacija. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 01 23
Personalo valdymo tyrimas įmonėje
Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo esmė. ,n‘‘ įmonės personalo valdymo tyrimas. Tyrimo metodologija. ,,N‘‘ įmonės charakteristika. ,,N‘‘ įmonės tyrimo rezultatų analizė. ,,N‘‘ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 05 08
MB „Žaidimų tunelis“ verslo planas
Mb „žaidimų tunelis“ įmonės personalo valdymo vizija ir strategija. Mb „žaidimų tunelis“ įmonės organizacinė kultūra ir vertybės. Mb „žaidimų tunelis“ įmonės žmogiškųjų išteklių planavimas. Mb „žaidimų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 7 puslapiai
2019 06 21
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 03
Personalo tarnyba
Įvadas. Personalo tarnybos organizavimas teoriniu aspektu. Personalo tarnybų uždaviniai ir funkcijos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 11 15
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 03 28
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 11 17
Įmonės personalo valdymas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalas. Personalo tarnyba. Personalo vadybos kryptys. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo svarba vadovams. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 26
Personalo vertinimas, mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai ir uždavinia. Vertinimo eiliškumas. Vertinimo kriterijai. Formalus, neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 11 24
Personalo paieška ir atranka kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacinių šaltinių, tyrimometodikos apžvalga. Įmonės personalo paieškos ir atrankos analizė. Darbuotojų skaičiaus planavimo analizė. Personalo paieškos analizė. Personalo atrankos analizė. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 04 30
Personalo darbo organizavimas UAB „Ripada“
Įvadas. Personalo darbo organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijos. Įmonės personalo darbo organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristikos. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 05
Kokybės vadyba įmonėje (2)
Teorija. Kokybės samprata. Kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms (paslaugų ir paslaugų teikimo savybėsKokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms (kokybės funkcija organizacijojeKokybės vadybos objektas. Kokybės vadybos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 12 01
Personalo valdymas įmonėje referatas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 25
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys ir principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Įmonės filosofija, kultūra ir politika – ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 30
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2016 08 13
Personalo strategija smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
Magistro darbas. Įvadas.Personalo vadybos principai bei strateginės koncepcijos.Personalo planavimas ir valdymas kaip sudėtinė įmonės strateginės veiklos dalis.Valdymo samprata bei reikšmė.Strateginis planavimas ir strateginis valdymas - ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 135 puslapiai
2012 04 16
Personalo motyvavimo teorinė samprata
Įvadas. Personalo motivavimo teorinė samprata. Motyvacijos sąvoka ir jos teorijos. Motivavimo metodai. Įmonės „Asstra logistics“ veiklos analizė. Tyrimo objekto pristatymas. Įmonės „Asstra Logistics“ personalo darbo vertinimas. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 02 03
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 02
Personalo valdymas „Swedbank“
Atrankos ir adaptacijos programa realioje įmonėje įmonės pristatymas ir veikla. Įmonės darbuotojai ir struktūra. Personalo valdymo veiklos. Komunikacija adaptacijos metu. Darbuotojų vertinimas verslo įmonėse esamas darbuotojų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 05 12
Teorinis personalo vertinimo ir atestavimo organizavimo pagrindų tyrimas
Įvadas. Skyrius. Vertinimo ir personalo vertinimo organizavimo teorinės pagrindai. Personalo verslo vertinimas koncepcija, tikslai, principai, etapai. Verslo vertinimo metodai. Atestacijos proceso organizavimas įmonėse moderniausiomis ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 33 puslapiai
2020 04 07
UAB „Palink” personalo atrankos praktiniai aspektai
Įžanga. Personalo organizavimas. Personalo planavimas. Personalo paieška, atranka, adaptacija. Personalo ugdymas. Personalo karjera ir jos valdymas. Personalo atranka UAB „Palink“ įmonėje. Įmonės pristatymas. Darbuotojų atranka ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 03 01
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo