X imones pinigu srautu prognoze

300 dokumentų
UAB „Virekta“ pinigų srautų valdymas
Įvadas. Įmonės pinigų srautų valdymo teoriniai pagrindai. Įmonės pinigų srautų samprata. Įmonės pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Įmonės pinigų srautų kontrolė. Pinigų srautų analizės metodai. Pinigų srautų vertikali ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 11 22
Pinigų srauto analizė
Pinigų srauto analizė. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab “x” apžvalga. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos informacija. Pinigų srautų teorinė analizė. Pinigų srautų valdymas. Pinigų srautų ataskaitos formos keitimasis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 04
Pinigų srautų valdymas
Uab „vandenys“ pinigų srautų valdymas. Įvadas. Įmonės pinigų srautų valdymo teoriniai aspektai. Įmonės pinigų srautų samprata. Pinigų srautų klasifikavimas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo metodai. Įmonės pinigų srautų ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2013 05 10
Daiktų saugykla komisas verslo planas
Įmonės „Sargai“ verslo planas. Įvadas. Siūloma paslauga. Tikslas. Planavimas. UAB „Sargai“ steigimo sutartis. Konkurentų analizė. Rinkodara. Paslaugos įvedimas į rinką ir rėmimo planas. Kainodaros planas. Proceso organizavimas. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2016 11 10
UAB „Dariaus baldai“ verslo planas
Santrauka. Įmonės verslo aprašymas. Įmonės gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Mokesčių prognozė. Pvm. Mokestis už aplinkos teršimą. Produkcijos savikaina. Tiesioginės ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 50 puslapių
2019 04 09
Verslo idėja: Automobilių detalių įsigijimas
Santrauka. Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas. Įmonės įregistravimo data. Įmonės kodas. Ofisas ir remonto dirbtuvės. Telefonas. Komercinė ūkinė veikla. Verslo idėja. Verslo tikslai ir misija. Verslo nauda. Įstatyminė aplinka. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 03 29
Pinigų srautų ataskaita
Įvadas. Pinigų srautų informacija. Pagrindinės sąvokos. Pinigų srautų planavimas. Pinigų srautų biudžeto sudarymas. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Piniginių įplaukų / išmokų iš įmonės pagrindinės veiklos numatymas. Pinigų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 03 01
Bandelių gaminimo verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas.Įmonės pavadinimas. Kontaktai. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Analizė. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 35 puslapiai
2017 09 29
Finansinės ataskaitos pinigų srautų ataskaita
Finansinės ataskaitos. pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitą. Pinigų srautai grupuojami. Pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai. Įmonės pagrindinės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 04 14
Įvadas. Pinigų istorinė raida. Pagrindinės pinigų funkcijos. Trumpalaikio turto valdymas. Grynųjų pinigų valdymas. Pinigu gavimų paspartinimas. Pinigu išleidimu kontrolė. Pinigu srautu prognozavimas. Pardavimu prognozės. Pinigu gavimu ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2011 12 28
5 VAS standartas
5 – asis verslo apskaitos standartas. Darbo tikslas ir metodai. Verslo apskaitos standartas „pinigų srautų ataskaita“. Pagrindinės sąvokos. Finansinės veiklos pinigų srautai. Investicinės veiklos pinigų srautai. Pagrindinės veiklos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2015 02 10
Padangos verslo planas
Įvadas į verslo planavimą. Įmonės rūšis. Uždaroji akcinė bendrovė:. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Teisinė politinė ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 47 puslapiai
2013 04 17
Įmonės, prekiaujančios technika, įkūrimas
Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėja. Rinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo planas. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Sąnaudų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 03 07
Ab „Lesto“ pinigų srautų ataskaitos analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab „lesto“ apžvalga. Pinigų srautų ataskaitos teorinė analizė. Pinigų srautų analizė, ataskaita, metodika. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos dinamikos ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2014 03 20
„Code ggues“ elektroninė prekyba
Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Technologinis procesas. Finansų planas. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2018 12 11
Šlepetės ir pirštinės verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Rinka. Produktų apžvalga. Kainų strategija. Prekių pateikimas. Rėmimo būdai. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 52 puslapiai
2015 10 26
Įmonės bazinis periodas
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2011 12 28
Rankų darbo muilo gamybos verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamybinė veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (Nuostolių) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. ...
Verslo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2018 01 15
Pagalvių ir antklodžių užvalkalų gamyba verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Produktų apžvalga. Kainų strategija. Prekių pateikimas. Rėmimo būdai. Gamybinė veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm prognozė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 74 puslapiai
2015 09 16
Pinigų srautų analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Ab „klaipėdos baldai“ veiklos ir informacijos šaltinių Apžvalga. Pinigų srautų sudėtis, dinamika ir struktūra. Pinigų srautų prognozės. Ab „klaipėdos baldai“ pinigų srautų analizė AB „Klaipėdos baldai“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 04 15
UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pinigų srautų analizė
Įvadas. Įmonių pinigų srautų teorinė samprata. Pinigų srautų apibūdinimas. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 7 puslapiai
2018 12 04
Įmonės verslo planas Batų gamyba
Santrauka. Aprašymas. Rinkodara. Gamybinė veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansavimo šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų prognozė. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Literatūra. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 36 puslapiai
2015 04 07
Pinigų srautai ir jų analizė
Pinigų srautai ir jų analizė. Pinigų srautų santykinių rodiklių grupės. Pinigų srautų rodikliai, susiję su įmonės pelningumu. 2.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 10 26
Prekyba riedučiais verslo planas
Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apţvalga. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Vietos analizė. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 29 puslapiai
2013 09 02
Finansinės veiklos analizė Sanitas
Ab „sanitas“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Anotacija. Įmonės ab „sanitas“ pristatymas. Apskaitos politika. Makroekonominės aplinkos analizė. Makroekonominių rodiklių analizė. Namų ūkio vartojimo išlaidų analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2013 04 17
Džinsai verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Medžiagų išlaidų (vienam gaminiui) prognozė. Medžiagų išlaidų prognozė. Darbo užmokesčio ir ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 50 puslapių
2013 11 11
Durys verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Vadyba. Rinkodara. Rizikos vertinimas. Finansinė dalis. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Rinkodaros išlaidos. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Medžiagų išlaidų (vienam gaminiui). ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 59 puslapiai
2015 02 11
Įmonių veiklos modeliavimas
Darbo strategija. Planuojamos veiklos prognozavimo prielaidos Patalpos , įranga ir perkamos paslaugos. Išlaidų normatyvai. Reikalingi treniruokliai. Pirmų metų planas. Pradinio finansavimo poreikis. Įmonės steigimas , iš viso. Nuosavas ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 05 31
Pinigų srautų ataskaita pagal TAS ir VAS
Pinigų srautų ataskaita pagal tarptautinių apskaitos standartų ir verslo apskaitos standartų reikalavimus 7 TAS „ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA “. Vas „ pinigų srautų ataskaita “. Tas nuostatos ir reikalavimai. Pinigų srautų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 10 27
Reklama verslo planas
Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Tikslinė rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų segmentavimas. Marketingo kompleksas. Kaina. Paskirstymas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2014 09 29
Soliariumai ir įdegis verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Teikiamos paslaugos. MEGASUN lempų kainos. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos išskyrimas. Konkurencijos analizė. UAB „KRISTISUN“ konkurentai. Rinkodaros planas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2016 08 05
Papuošalų iš natūralių perlų gamyba verslo planas
Įmonės rekvizitai. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm prognozė. Mokesčių ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 40 puslapių
2017 02 08
Sportinių drabužių siūvykla ir parduotuvė verslo planas
Įmonės aprašymas. Santrauka. Verslo aprašymas. -. Gamybinė veikla. Rinkodara. -. Vadyba. -. Rizikos įvertinimas. -. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. -. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pvm prognozė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2012 05 20
VšĮ įkūrimas privatus vaikų darželis
9,5( 2 atsiliepimai )
Verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. RINKA. Makroaplinka. Mikroaplinka. Vietos pagrindimas. Rinkodara. Paskirstymas. Kaina. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Veiklos paslaugų planas. Paslaugų proceso aprašymas. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2015 11 27
Kaimo turizmo sodybos „Vėtra“
Santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Rinka ir rinkodara. Rinkos apibūdinimas. Paslaugos teikimo organizavimas. Vietos ir patalpų analizė. Įrengimai. Tiekėjų apžvalga. Darbų grafikas. Valdymas. Organizacinė įmonės struktūra. ...
Vadybos analizės, Analizė, 24 puslapiai
2016 11 14
Verslo planas: rožių auginimas ir pardavimas
Turinys. Idėjos identifikavimas. Idėjos įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Valdymas ir personalas. Savininkai ir ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 05 12
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema