X imones pinigu srautu prognoze

300 dokumentų
UAB „Virekta“ pinigų srautų valdymas
Įvadas. Įmonės pinigų srautų valdymo teoriniai pagrindai. Įmonės pinigų srautų samprata. Įmonės pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Įmonės pinigų srautų kontrolė. Pinigų srautų analizės metodai. Pinigų srautų vertikali ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 11 22
Pinigų srauto analizė
Pinigų srauto analizė. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab “x” apžvalga. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos informacija. Pinigų srautų teorinė analizė. Pinigų srautų valdymas. Pinigų srautų ataskaitos formos keitimasis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 04
Pinigų srautų valdymas
Uab „vandenys“ pinigų srautų valdymas. Įvadas. Įmonės pinigų srautų valdymo teoriniai aspektai. Įmonės pinigų srautų samprata. Pinigų srautų klasifikavimas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo metodai. Įmonės pinigų srautų ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2013 05 10
Daiktų saugykla komisas verslo planas
Įmonės „Sargai“ verslo planas. Įvadas. Siūloma paslauga. Tikslas. Planavimas. UAB „Sargai“ steigimo sutartis. Konkurentų analizė. Rinkodara. Paslaugos įvedimas į rinką ir rėmimo planas. Kainodaros planas. Proceso organizavimas. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2016 11 10
UAB „Dariaus baldai“ verslo planas
Santrauka. Įmonės verslo aprašymas. Įmonės gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Mokesčių prognozė. Pvm. Mokestis už aplinkos teršimą. Produkcijos savikaina. Tiesioginės ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 50 puslapių
2019 04 09
Verslo idėja: Automobilių detalių įsigijimas
Santrauka. Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas. Įmonės įregistravimo data. Įmonės kodas. Ofisas ir remonto dirbtuvės. Telefonas. Komercinė ūkinė veikla. Verslo idėja. Verslo tikslai ir misija. Verslo nauda. Įstatyminė aplinka. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 03 29
Pinigų srautų ataskaita: AB „Lietuvos geležinkeliai“ pinigų srautų ataskaitos analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Pinigų sratų temai būdingos sąvokos. Pinigų srautų ataskaitos teoriniai aspektai. Pinigų srautų svarba. Pinigų srautų ataskaitos struktūra. Pagrindinė veikla. Investicinė veikla. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2020 04 07
Pinigų srautų ataskaita
Įvadas. Pinigų srautų informacija. Pagrindinės sąvokos. Pinigų srautų planavimas. Pinigų srautų biudžeto sudarymas. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Piniginių įplaukų / išmokų iš įmonės pagrindinės veiklos numatymas. Pinigų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 03 01
Bandelių gaminimo verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas.Įmonės pavadinimas. Kontaktai. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Analizė. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 35 puslapiai
2017 09 29
Elektroninės parduotuvės verslo planas
Verslo imones pristatymo analizė. Įmonės pristatymas. Vizija. Tikslai. Klientu grupes. Tikslines grupes. Įėjimas į rinką. Gamybos / paslaugų teikimo analize. Valdymas ir personalas. Prognozuojamo pelno / nuostolio ataskaita. Pinigų ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2020 03 25
Finansinės ataskaitos pinigų srautų ataskaita
Finansinės ataskaitos. pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitą. Pinigų srautai grupuojami. Pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai. Įmonės pagrindinės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 04 14
Įvadas. Pinigų istorinė raida. Pagrindinės pinigų funkcijos. Trumpalaikio turto valdymas. Grynųjų pinigų valdymas. Pinigu gavimų paspartinimas. Pinigu išleidimu kontrolė. Pinigu srautu prognozavimas. Pardavimu prognozės. Pinigu gavimu ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2011 12 28
5 VAS standartas
5 – asis verslo apskaitos standartas. Darbo tikslas ir metodai. Verslo apskaitos standartas „pinigų srautų ataskaita“. Pagrindinės sąvokos. Finansinės veiklos pinigų srautai. Investicinės veiklos pinigų srautai. Pagrindinės veiklos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2015 02 10
UAB „Mokyklinė apranga“ verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Stiprioji įmonės pusė. Merginos nusimanančios madų pasaulyje. Komanda turinti praktikos verslo srityje. Idėjos paklausa Lietuvoje. Silpnoji įmonės pusė. Klientų trūkumas įmonės veiklos pradžioje. ...
Verslo projektai, Projektas, 37 puslapiai
2019 11 14
Padangos verslo planas
Įvadas į verslo planavimą. Įmonės rūšis. Uždaroji akcinė bendrovė:. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Teisinė politinė ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 47 puslapiai
2013 04 17
Įmonės, prekiaujančios technika, įkūrimas
Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėja. Rinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo planas. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Sąnaudų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 03 07
Verslo apskaitos standartas: Pinigų srautų ataskaita
Nuostatai. Pinigų srautų grupavimas. Pagrindinė įmonės veikla. Pagrindinės veiklos pinigų srautai skirstomi. Investicinė įmonės veikla. Kompanijos išlaidos investicijoms yra skirstomos į dvi dalis. Finansinė įmonės veikla. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 12 05
Ab „Lesto“ pinigų srautų ataskaitos analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab „lesto“ apžvalga. Pinigų srautų ataskaitos teorinė analizė. Pinigų srautų analizė, ataskaita, metodika. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos dinamikos ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2014 03 20
Šunų viešbučio steigimas, verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Paslaugų veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 42 puslapiai
2020 04 15
„Code ggues“ elektroninė prekyba
Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Technologinis procesas. Finansų planas. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2018 12 11
Šlepetės ir pirštinės verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Rinka. Produktų apžvalga. Kainų strategija. Prekių pateikimas. Rėmimo būdai. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 52 puslapiai
2015 10 26
Įmonės bazinis periodas
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2011 12 28
Metalų gaminių apdorojimo įmonės verslo planas. Darbuotojų skaičius Įmonės veikla Metalo gaminiai. O taip pat įmonė teiks ir šias paslaugas. . Plieno ir kitų metalų apdirbimas, smėliavimas, tekinimas, frezavimas,. . Gaminiai ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2019 12 14
Rankų darbo muilo gamybos verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamybinė veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (Nuostolių) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. ...
Verslo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2018 01 15
Pagalvių ir antklodžių užvalkalų gamyba verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Produktų apžvalga. Kainų strategija. Prekių pateikimas. Rėmimo būdai. Gamybinė veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm prognozė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 74 puslapiai
2015 09 16
Pinigų srautų analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Ab „klaipėdos baldai“ veiklos ir informacijos šaltinių Apžvalga. Pinigų srautų sudėtis, dinamika ir struktūra. Pinigų srautų prognozės. Ab „klaipėdos baldai“ pinigų srautų analizė AB „Klaipėdos baldai“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 04 15
UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pinigų srautų analizė
Įvadas. Įmonių pinigų srautų teorinė samprata. Pinigų srautų apibūdinimas. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 7 puslapiai
2018 12 04
Įmonės verslo planas Batų gamyba
Santrauka. Aprašymas. Rinkodara. Gamybinė veikla. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansavimo šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų prognozė. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Literatūra. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 36 puslapiai
2015 04 07
Pinigų srautai ir jų analizė
Pinigų srautai ir jų analizė. Pinigų srautų santykinių rodiklių grupės. Pinigų srautų rodikliai, susiję su įmonės pelningumu. 2.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 10 26
Pinigų srautų ataskaita skaidrės
Pinigų srautų ataskaita. Informacijos grupavimas pinigų srautų ataskaitoje. Pagrindinės veiklos pinigų srautai. ŽL FA ir AL FA pagrindinės veiklos įplaukos. ŽL PSA pagrindinės veiklos pervestos lėšos. ŽL PSA pagrindinės veiklos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 03 24
Prekyba riedučiais verslo planas
Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apţvalga. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Vietos analizė. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 29 puslapiai
2013 09 02
Finansinės veiklos analizė Sanitas
Ab „sanitas“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Anotacija. Įmonės ab „sanitas“ pristatymas. Apskaitos politika. Makroekonominės aplinkos analizė. Makroekonominių rodiklių analizė. Namų ūkio vartojimo išlaidų analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2013 04 17
Džinsai verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Medžiagų išlaidų (vienam gaminiui) prognozė. Medžiagų išlaidų prognozė. Darbo užmokesčio ir ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 50 puslapių
2013 11 11
Durys verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Vadyba. Rinkodara. Rizikos vertinimas. Finansinė dalis. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Rinkodaros išlaidos. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Medžiagų išlaidų (vienam gaminiui). ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 59 puslapiai
2015 02 11
Įmonių veiklos modeliavimas
Darbo strategija. Planuojamos veiklos prognozavimo prielaidos Patalpos , įranga ir perkamos paslaugos. Išlaidų normatyvai. Reikalingi treniruokliai. Pirmų metų planas. Pradinio finansavimo poreikis. Įmonės steigimas , iš viso. Nuosavas ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 05 31
Verslo planas gamybinėje įmonėje
Įvadas. Santrauka. Projekto esmė. Projekto aprašymas. Ssgg analizė. Rinkodaros planas. Esama rinkos būklė. Tikslinė rinka. Kainodara. Konkurentai. Reklama. Pardavimo prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Patalpos. Vadovai bei ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 24 puslapiai
2019 10 14
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo