X imones situacijos analize

300 dokumentų
Psichologijos situacijos analizė
Vaiko, pasižyminčiu delinkventiniu elgesiu, situacijos analizė. Pedagoginio darbo įvertinimas. Tikslas – siekti, kad pagerėtų mokinio mokymosi rezultatai, elgesys ir savijauta gimnazijoje. Metodai. Vertinimas. Numatomi rezultatai.
Psichologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2011 12 29
Kelionių organizatoriaus steigimas ir veiklos organizavimas
Įvadas. Situacijos analizė. Situacijos analizė pasaulyje bei Europoje. Situacijos analizė Lietuvojebei Kauno mieste. Ii kelionių organizatoriaus vieta. Patalpos ir jų įrengimas. Įmonės registravimas. Įmonės veiklų rūšys. Įmonės ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 08 05
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 04 08
Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas įmonėje
Įvadas. Situacijos analizė. UAB „X“ veiklos pristatymas. Užimama veikla. UAB „X“ veiklos finansinė analizė. Išorinė įmonės aplinka. Vidinė įmonės aplinka. Įmonės UAB “ X“ SSGG analizė. Įmonės valdymo struktūra. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 10 08
Kelionių agentūros steigimo planas
Situacijos analizė. Rinkos analizė. Įmonės vizija ir misija, strateginiai tikslai. Numatomos patalpos, jų vieta ir įrengimas. Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojai. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys, paslaugų ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 12
Įmonės situacijos analizė
Įvadas. Namų ūkio „arvilpa“ charakteristika. Namū ūkio „arvilpa“ išlaidų ir pajamų analizė. Išlaidų struktūros įvertinimas. Metais. Pajamų struktūros įvertinimas. Namū ūkio „arvilpa“ turto analizė. Namų ūkio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 02 28
Įmonės viešųjų ryšių projektas
Įvadas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė ir problemos nustatymas. Įmonės PTGP analizė. Problemos nustatymas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2014 04 09
Įmonės darbuotojų kaita
Įvadas. VPMF „Reda“ situacijos analizė. Darbuotojojų neatitikimai darbe. Ssgg analizė. Pagal situacijos ir SSGG analizę nustatytos problemos. Priemonių planas. Darbuotojų motyvavimo būdai. VPMF „Reda“ įmonės ceremonija. VPMF ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 01 21
Imonės marketingo veiklos analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 28
Akmens vatos „Paroc“ vežimo maršrutu Kaunas - Essen įmonėje „X“ ekonominis projektavimas
Įvadas. Problemos analizė. Įmonės veikla. Pervežimo paslaugų analizė. Rinka ir konkurentai. Verslo rizika. Situacijos analizė. Įmonės veikla. Transporto įmonės analizė. Finansų planas. Išvados.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2015 04 13
„Agrokoncerno grupė“ žemės ūkio prekybos įmonės analizė
Įvadas. Esamones situacijos analizė. Teisinė verslo organizavimo forma. Įmonės tikslai. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Konkurentų analizė. Objekto swot analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 01 08
AB Teo rinkodaros situacijos analizė
Įvadas. Teo. lt AB pristatymas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Įmonės swot analizė (ggss). Priedai.
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 01 21
Ryšiai su visuomene UAB „Keturi kambariai“
Įmonės apašymas. Įmonės situacijos analizė. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė. Problemos identifikavimas. Ryšių su visuomene programa. Vykdomasis viešųjų ryšių ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 06 03
Kritinės situacijos šeimoje analizė
Bendra informacija apie šeimą. Situacijos apibūdinimas. Situacijos analizė. Rekomendacijos. Pagalba. Literatūra.
Sociologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2017 06 21
Įmonės konkurencingumas
8,5( 2 atsiliepimai )
Darbo tikslas. Įvertinti įmonės konkurencinę aplinką ir numatyti priemones įmonės konkurencingumui didinti. Konkurencija rinkoje teoriniu aspektu. Konkurencingumo samprata. Konkurencinės rinkos rūšys. Konkurencingumo veiksniai. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 02 03
Grožio įmonės verslo planas
Grožio įmonės verslo planas. Įmonės rinkos tikslinė analizė. „Grožio banga“ verslo įmonės aprašymas. Įmonės marketingo situacijos (makro ir mikro aplinkos) analizė. Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 2 puslapiai
2017 09 26
Įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės poveikis įmonei. Darbuotojų sauga ir sveikata. Ekstremalios situacijos įmonėje analizė. Įmonės poveikio aplinkai analizė ir poveikio mažinimo planas. Įmonės poveikio aplinkai analizė. Įmonės ...
Aplinkos analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 17
SSGG analizė UAB „BIOK laboratorija“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės produktai, prekių pardavimas, apdovanojimai. Uab „BIOK laboratorija“ kokybės politika. Įmonės padėtis rinkoje. Uab „BIOK laboratorija“ esamos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 11 24
Krizių intervencija situacijos analizė
Terminų žodynas. Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Literatūra.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 10 09
AB Linas Agro Group produkto analizė
AB Linas Agro Group produkto analizė Įvadas. Esamos situacijos analizė. Įmonės istorija. Įmonės veikla. Įmonės vizija, misija. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Konkurentų analizė. Objekto swot analizė. Išvados. ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 05 08
Konkurencingumas
Įvadas. Konkurencija rinkoje teoriniu aspektu. Konkurencingumo samprata. Konkurencinės rinkos rūšys. Konkurencingumo veiksniai. Tyrimo metodologija. Konkurencingumo rinkoje vertinimas. UAB pristatymas. Įmonės situacijos analizė. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 17
„Porsche” įmonės marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Mokslines literatūros analizė. Marketingo komplekso samprata. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ssgg (swot) analizė. Praktinė analizė. “Porsche” įmonės aprašymas. “Porsche” įmonės marketingo situacijos ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 03 19
Konflikto analizė
Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Stebėjimo duomenų refleksija. Konfliktines situacijos analizė. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Konfliktines situacijos refleksija. Norėčiau pradėti nuo to, kad susipyko du kaimynai ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 15
Įmonės ,,Sportas – sveikata” marketingo komplekso analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Įmones mikro aplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Vartotojai. Konkurentai. ‚,Sportas - sveikata“ įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės marketingo komplekso elementų ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 02 15
Marketingo veiklos analizė
„girteka logistics“ analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos analizė. Įmonės marketingo veiklos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 04 20
Finansų krizės pristatymas
Tarptautinio marketingo strategijos plėtojant tarptautinį verslą. Marketingo strategijos planavimo nuoseklumas. Marketingo strategijos planavimo etapai. Rinkos situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Vartotojų analizė tarptautiniame versle. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Verslo aplinkos analizė statybos įmonė
UAB „Statyba“ vidinės aplinkos analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Esamos gamybinės bazės analizė. Žmogiškųjų išteklių analizė. Įmonės finansinė situacija. Esamos situacijos analizė. Rizikų apibūdinimas. Rizikos mažinimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 08 03
Situacijos analizė pagal keturias etikos teorijas
Situacijos analizė pagal keturias etikos teorijas. Situacijos etinės problemos. Situacijos analizė pagal utilitaristinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal deontologinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal reliatyvizmo teoriją. ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 12 05
Įmonės ekonominės situacijos įvertinimas
Įvadas. Ekonomikos tyrimo metodai. Gamybos veiksniai. Apie įmonę ir jos veiklą. Ssgg analize. Įmonės ekonominių rodiklių analizė. Išvados ir rekomendacijos. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 15
Marketingo planas įmonėje UAB „Palink“ (IKI)
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės vertybės. Socialinis atsakingumas. Marketingo situacijos analizė. Ssgg analizė. Rinkodaros komplekso elementų analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 12
Derybų situacijos analizė
Derybinės situacijos analizė. Derybų situacija. Derybų analizė. Dalyvių sudėtis. Derybų laikas ir vieta. Šalių pasiruošimas deryboms. Pirmasis įvaizdis:. Derybų eiga:. Derybų apibendrinimas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 05 02
Konfliktai analizė
Socialinių mokslų katedra. Konfliktinės situacijos bei analizė. Darbo tikslas išanalizuoti konflikto analizę Darbo uždaviniai. Konfliktines situacijos analizė. Konfliktinės situacijos analizės protokolas.
Psichologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 11 29
Kelionių organizatoriaus steigimo ir veiklos organizavimo planas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Situacijos analizė. Tarptautinio turizmo situacijos analizė ir tendencijos. Kelionių organizavimo paslaugų Lietuvoje ir pasirinktoje vietoje analizė. Kelionių organizatorių paslaugų paketų ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2020 02 03
UAB „Greitasis taksi‟ įmonės marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Situacijos analizė. Marketingo tyrimas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 04 21
Situacijos dirbant darželyje analizė
Stebimos situacijos dirbant darželyje 1 situacija. Situacijos analizė - reflekcija. Situacijos analizė - reflekcja.
Pedagogikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 08 20
Marketingo strategija įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas (įmonės charakteristika). „Gudienos technika“ situacijos analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Marketingo strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 25
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo