Zemaitijos pienas

300 dokumentų
Žemaitijos pienas balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Finansinių ataskaitų analizės teorija. Balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Santykinių balanso rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 02 15
Žemaitijos pienas paskirstymo veiklos ir marketingo kanalų analizė bei tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Paskirstymo veiklos analizė. Marketingo kanalų tikslų analizė. Pagrindinių veiksnių analizė. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Problemos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 03 13
Žemaitijos pienas finansinė analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab "žemaitijos pienas" pranašumų, trūkumų, galimybių, grėsmių analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pranašumai. Ab „žemaitijos pienas“ trūkumai. Ab „žemaitijos pienas“ galimybės. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2013 05 28
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 05 20
Strateginis valdymas Žemaitijos pienas
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginis valdymas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginio valdymo įvertinimas. Įmonės strateginio planavimo įvertinimas. Ab „žemaitijos pienas“ išorinės aplinkos analizė. Ab „žemaitijos ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 05 10
Žemaitijos pienas statistinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pristatymas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas). ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 11 19
Darbo rodiklių analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumas. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo užmokestis. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos charakteristika. Ab „žemaitijos pienas“ darbo rodiklių analizė. Darbuotojų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 05 10
Prekių realizavimo politika įmonėje Žemaitijos pienas
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veikla. Plėtra. Verslo aplinka. Produkcijos realizavimo rinka. asortimento ir teikiamų papildomų paslaugų politika. Asortimentą sudaro. Kainų politika. Komunikacijos kanalai. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 05 07
Veiklos analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodiklių lyginimas su kitomis ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2016 02 18
Finansinės atskaitomybės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Bendra ab „žemaitijos pienas“ apžvalga. Horizantalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pinigų srautų analizė. Koeficientinė analizė. Įmonės vertės apskaičiavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 08 26
Bankroto tikimybės prognozavimas AB Žemaitijos pienas
Santrauka. Įvadas. Bankroto prognozavimo teoriniai pagrindai. Bankroto reikšmė. Bankroto prognozavimo modeliai. AB “žemaitijos pienas“ bankroto prognozavimas. Įmonės charakteristika. Įmonės bankroto prognozavimas. Išvados. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 06 17
Žemaitijos pienas Investicijų valdymo seminaras
Įvadas. Makroekonomika. Lietuvos makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Sektorinė analizė. Fundamentalioji AB „žemaitijos pienas“ analizė. Horizontali ir vertikali AB „Žemaitijos pienas“ analizė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 12 09
Įmonės konkurencinių pranašumų analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Konkurencijos samprata ir konkurencinė aplinka. Konkurencijos samprata. Rinkos strutūros modeliai. Konkurencijos strategija ir pranašumai. Įmonės veiklos, išskiriant konkurencinius pranašumus, analizė. AB „Žemaitijos pienas“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 05 13
Žemaitijos pienas presentation
Presentation. Today we tallkin About. History Main activity Major shareholders Technologies Company administration scheme Foreign partners. History. „Žemaitijos pienas“ history has begun since. Main Activity. “Žemaitijos pienas” is of ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 30
Žemaitijos pienas, įmonės analizė Žemaitijos pienas
Žemaitijos pienas, įmonės analizė Žemaitijos pienas.
Verslo analizės, Analizė, 9 puslapiai
2015 12 03
Imonės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 01 07
Žemaitijos pienas - santikinių rodyklių prezentacija
Zemaitijos pelnas. Zemaitijos pienas bendra informacija. Zemaitijos pienas pristatymas. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumo koeficientas. Turto pelningumo (ROA, Return On Assets) rodiklis. Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE, Return On ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 01 12
AB Žemaitijos pienas veikla ir jos ekonominis vertinimas
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonių veiklos analizės reikšmė, būtinumas ir rūšys. Darbo rodiklių analizė. Turto analizė. Finansinių rodiklių analizė. Darbo metodai ir priemonės. Dokumentų ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 puslapiai
2013 01 15
AB „Žemaitijos pienas“ turto dinamika
AB „Žemaitijos pienas“. AB „Žemaitijos pienas“ 2017 – 2018 m. Turto dinamika. AB „Žemaitijos pienas“ 2017 – 2018 m. Turto struktūra. AB „Žemaitijos pienas“ ilgalaikis materialus turtas. AB „Žemaitijos pienas“ ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 03 24
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė
Įvadas. AB „žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „žemaitijos pienas“ balanso analizė. Pardavimo pelningumo analizė. AB „žemaitijos pienas“ veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 01 26
AB Žemaitijos pienas Ilgalaikio turto auditas
Lentelių sąrašas. Įvadas. AB „žemaitijos pienas“ charakteristika. AB „žemaitijos pienas“ ilgalaikio turto apskaita. AB „žemaitijos pienas“ ilgalaikio turto plano ir programos sudarymas. Audito planas. Audito programa. AB ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 01 03
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ regresinė analizė
Įvadas. AB žemaitijos pienas aprašymas. AB žemaitijos pienas regresinė analizė. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis darbuotojų skaičiui. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis pardavimų savikainai. AB ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 03 07
 Žemaitijos pienas jsc capital structure analysis
Introduction. The main concept of capital structure. What is capital structure. The main types of capital structure. Company growth opportunity checking capital structure. Profitability as capital structure leverage. Firm‘s size as a ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 02 28
AB žemaitijos pienas produktų paklausos tyrimas
Įvadas. Atskleisti AB“Žemaitijos pienas“ charakteristiką, jos misiją bei tikslus. Ištirti AB „Žemaitijos pienas“ rinką. Prekės grupės tyrimas. Prekių klasifikavimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Anketos analizavimas ...
Marketingo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 02
Santrauka. Santrauka anglų kalba. Lentelių ir paveiklsų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Šaltiniai, naudojami atliekant finansų analizę. Finansų analizės atlikimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2016 12 05
Ab „Žemaitijos pienas“ rinkodaros planas
Įvadas. AB „Žemaitijos pienas“ įmonės pristatymas. Ab ,,žemaitijos pieno“ rinkodaros aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Tiekėjai. Ab „žemaitijos pieno“ marketingo kompleksas. Produkų ...
Marketingo planai, Planas, 18 puslapių
2015 05 13
AB Žemaitijos pienas finansinė analizė pristatymas
AB “Žemaitijos pienas”. AB ”Žemaitijos pienas” - trečias pagal dydį Lietuvos pieno perdirbimo koncernas. Horizontali įmonės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Balanso vertikali analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 09 09
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 20
AB „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės aprašymas. Planavimas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Planavimo funkcijos realizavimas AB „Žemaitijos pienas“. AB ,,žemaitijos pienas‘‘ valdymas. Įmonių valdymo sistema ir funkcijos. Visuotinis akcininkų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 12 07
Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas
Įvadas. Įmonės ištekliai. Išteklių samprata. Pagrindiniai įmonės ištekliai. Įmonės išteklių panaudojimas. Įmonės veiklos efektyvumas. Pelningumo rodiklių apskaičiavimas. AB „žemaitijos pienas“ išteklių ir jų panaudojimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 05 30
AB „Žemaitijos pienas“ finansinių rodiklių apžvalga 2013 - 2015 m.
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įmonės „žemaitijos pienas“ aprašymas. Apie „Žemaitijos pienas“. Misija. Pagrindiniai uždaviniai. Vizija. Bendrovės vadovybės įsipareigojimai. Užsienio partneriai. Technologijos. AB ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 05 12
AB „Žemaitijos pieno‘‘ įmonės veiklos analizė bei probleminių sričių identifikavimas vadybos, marketingo ir apskaitos aspektu
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonė AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ ir jos pristatymas. Įmonės charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ tipas ir veiklos forma. Įmonės veiklos rodikliai. AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ išorinės aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2019 03 06
Ab Žemaitijos pienas rinkodaros aplinkos analizė
Įvadas. Teoriniai rinkodaros aplinkos analizės principai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Ab ,,žemaitijos pienas“ rinkodaros aplinkos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 05 06
Ab „Žemaitijos pienas“ informacijos ir komunikacijos valdymo analizė
Įvadas. Uab „žemaitijos pienas ” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos ir komunikacijos valdymo teorijos analizė. Informacinių technologijų poveikis ir komunikavimas organizacijose. Komunikacijos proceso esmė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 11 25
Įmonės Žemaitijos pienas konkurencinių pranašumų analizė
Įvadas. Rinka. Konkurencijos samprata ir konkurencinė aplinka. Rinka. Konkurencijos samprata. Rinkos strutūros modeliai. Konkurencijos strategija ir pranašumai. Įmonės veiklos, išskiriant konkurencinius pranašumus, analizė. AB ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 20 puslapių
2014 05 16
AB „Žemaitijos pienas“ etikos kodekso kūrimas
Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Etikos, moralės ir teisės santykis. Verslo etikos samprata ir stuktūra. AB „Žemaitijos pienas“ verslo etika praktiniu aspektu. „Žemaitijos pieno“ istorija. Išvados. Literatūros ...
Etikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 12 18
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo