Zemes darbu kartograma

300 dokumentų
Horizontalios aikštelės projektavimas
Horizontaliosios ir pasvirosios aikštelėsprojektavimas ir ženklinimas. Įvadas. Sąvokos. Kursinio darbo aprašymas. Horizontaliosio aikštelės žemės darbų kartograma. Žemės darbų aukščių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 03 13
Horizontalaus ir pasvirusio žemės paviršiaus projektas
Kraštotvarkos fakultetas. Geodezijos katedra. Kursinio darbo užduotis. Anotacija. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai. Lentelių sąrašas:. Įvadas. Pagrindinių savokų, santraupų sąrašas su paaiškinimais. Informacinių šaltinių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 05 03
Geodezijos 3 namų darbas. Vertikalus statybinės aikštelės projektavimas
Užduotis: nustatyti horizontalios aikštelės projektinę altitudę, išlaikant žemės darbų balanso sąlygą. Sudaryti žemės darbų kartogramą m. :. Išeities duomenimis šiam darbui atlikti yra pirmo darbo ploto niveliavimo planas. ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2011 12 27
Inžinerinės geodezijos egzaminas konspektas
KLAUSIMAI „ INŽINERINĖS GEODEZIJOS “ EGZAMINUI Kokio mastelio topografinius planus naudojame horizontalių ir pasvirusių aikštelių projektavimui. Kokia gali būti horizontalios plokštumos aikštelės projektinė altitudė. Kokia darbų ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 04 11
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas geodezijos kursinis
Informacijos šaltinių apžvalga. Geometrinis niveliavimas. žemės paviršiaus plotų niveliavimas. Geometrinio niveliavimo esmė ir būdai. Žemės paviršiaus plotų niveliavimo sąvoka. Ploto niveliavimas kvadratu. Pasvirosios aikštelės ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 04 25
Niveliavimas kursinis darbas
Informacijos šaltinių apžvalga. Geometrinis niveliavimas. žemės paviršiaus plotų niveliavimas. Geometrinio niveliavimo esmė ir būdaiKlaida! Žymelė neapibrėžta. Žemės paviršiaus plotų niveliavimo sąvoka. Ploto niveliavimas ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 02 09
Teisiamo kelio darbų organizavimas
Įvadas. Tiesiamo kelio sąlygos ir techniniai duomenys. Projektuojamo, A II kategorijos, kelio pagrindiniai parametrai. Kelio tiesimo darbų organizavimo metodai ir optimalaus metodo parinkimas. Žemės darbų žiniaraštis. Žemės sankasos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 12 08
Žemės ūkio technologijų pagrindai referatas
Mechanizuotų agroserviso darbų įkainiai 2012 metais. Pastoviųjų išlaidų skaičiavimas. Kintamosios žemės ūkio technikos eksploatavimo išlaidos. Darbų savikaina. Minimali sudaryto javų kombaino metinė darbų apimtis. Išvados. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 04 11
Žemės darbai sklypo paruošimas namui statyti
Žemės darbai. Praktinis darbasžemės darbų kiekių ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Tranšėjų kasimo kiekių skaičiavimas. Darbo sąnaudų ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Savarankiškas darbas mechanizmų žemės darbams ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 01 16
Plotai
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimo sąvoka ir būdai. Geometrinio niveliavimo principai. Aikštelės niveliavimas. Topografinio plano sudarymas. Aikštelės nužymėjimas. Horizontalių brėžimo būdai. Pasvirusios ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2010 12 11
Horizontalios aikštelės projektavimas ir žemės darbų tūrių skaičiavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Niveliavimo sąvoka ir būdai. Taškų aukščiai. Geometrinio niveliavimo principai. Pririšimas prie reperio. Projektinė linija. Ploto niveliavimas kvadratais. Horizontalinės aikštelės projektavimas ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 01 09
Hidrologiniai skaičiavimai kursinis darbas
Kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis raštas. Techniniai rodikliai. Vietovės planas. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Dugno nuolydžio skaičiavimas. Nuleidžiamojo griovio išilginis profilis. Vandens imtuvo skersinis ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 11 24
Ūkio gamybos organizavimas
Įvadas. Gamtinė žemdirbystė. Žemės ūkio šakos ypatumai, ūkio struktūros parinkimas. Situacijos pateikimas ir analizė. Gamybos organizavimas ir jam reikalingi ištekliai. Gyvūlininkystė. Lietuvos vietinės kiaulės. Vištos. Mėsiniai ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2012 11 26
Kelių tiesimas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai tiesiamo kelio vietovės sąlygos ir kelio techniniai duomenys. Darbų kiekių skaičiavimas ir žiniaraščiai. Kelio tiesimo technologiniai sprendimai. Kelio tiesimo darbų metodo parinkimas. Žemės masių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 puslapiai
2012 03 26
Geležinkelio keliai ir stočių irenginiai
Praktinis darbas. Atstumų tarp gretimų iešmo centrų nustatymas. Praktinis darbas. Geležinkelio stočių kelių ilgio nustatymas. Praktinis darbas. Žemės darbų apimties skaičiavimai įrengiant stoties aikštelę. Nustatant žemės darbų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2016 04 08
Žemės ūkio technologijų pagrindų studijų dalyko individualus darbas
Užduotis. Žemės ūkio technikos parinkimas. Pastoviosios išlaidos. Kintamosios išlaidos. Techninis agregato našumas. Darbų savikaina. Darbų apimtis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 09 10
Statybos technologijų ir organizavimas semestro darbas
Užduotis. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2014 11 21
Automobilių kelių inžinerija 2. Kursinis darbas.
Aiškinamasis raštas. Kelio juostos paruošimas. Dirvožemio pašalinimas. Žemės sankasos įrengimas. Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas. Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas. Suvestinis darbų kiekių ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2010 03 03
Miškų sausinimo ir kelių kursinis projektas
Techniniai rodikliai. Aiškinamasis raštas. Miškų sausinimas. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Žemės ir stiprinimo darbų kiekių skaičiavimas. Miško kirtimo kiekio ir kelmų rovimo darbų skaičiavimas. Miško kirtimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 01 08
Baigiamosios praktikos ataskaita VĮ ,,Valstybės žemės fondas”
Įvadas. VĮ ,,Valstybės žemės fondas” veiklos aprašymas. Įmonės atliekamų darbų apžvalga. Įmonės ar padalinio vadovo funkcijos, darbų organizavimas ir pasiskirstymas. Geodeziniai matavimo prietaisai, kuriais atliekami matavimai, jų ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2014 05 16
Žemės ūkio įmonės aprašymas
Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Įmonės žemės ir jos naudojimas. Biologinis ir materialinis turtas. Augalininkystės produkcija. Vidutinis 2014 – 2015 metų kviečių derlius pasaulio valstybėse. Pastatai ir įrengimai. Žemės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 12 03
Automobilių kelių tiesyba ir organizavimas kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Reikalavimai. Kelio juostai paruošti. Dirvožemiui pašalinti. Žemės sankasai įrengti. Šalčiui atsparus apsauginis dangos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai. Kelio dangos sluoksniai. Asfaltbetonio pagrindo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 01 18
Statybos technologija
Turinys. Pastato charakteristika. Pastato aprašymas. Pastato konstrukcinis aprašymas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Tinko darbų kiekių skaičiavimas. Daugiasluoksnių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2011 01 16
Praktikos ataskaita statybos įmonėje
Uab“x“ veikla, charakteristika. Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Apmokymai. Darbininkų instruktavimas, rūšys, tikslai. Žemės darbai. Darbo vietos organizavimas. Darbuotojų evakavimas. Asmens higienos patalpos. Žemės darbams ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2013 05 27
Žemės darbų apimčių skaičiavimas
Darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Skaičiuojamas iškasamo grunto tūris, kuris yra lygus iškasos iš kurios jis kasamas, tūriui. Paprastai iškasų formos atitinka geometrines figūras, todėl jų tūriai ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 05 27
Žemės ūkio įmonės pristatymas savarankiškas darbas
Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Įmonės žemės ir jos naudojimas. Biologinis ir materialusis turtas. Augalininkystės produkcija. Žieminiai kvietrugiai. Vasariniai miežiai. Avižos. Gyvulininkystės produkcija. Ūkyje naudojama ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 01 05
Statybos darbų technologija Kursinis darbas (2)
Pagrindiniai duomenys. Darbo tekstinė - skaičiuojamoji dalis. Grafinė dalis. Įvadas. Kursinio projekto tikslas. Uždaviniai. Statomo objekto charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 78 puslapiai
2017 04 24
Javų sėja
Žemės ūkio technologijų studijų dalyko individualus namų darbas. Agroserviso paslaugų rinkos analizė, žemės ūkio technikos parinkimas ir ekonominis įvertinimas. Rodiklių apskaičiavimas. Pastoviosios išlaidos. Technikos ...
Žemės ūkio namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2014 07 04
Žemės ūkio darbų mechanizavimas skaidrės
Žemės ūkio darbų mechanizavimas.  . profesinės veiklos praktika. savarankiškas darbas. Tikslas - pagilinti žemės ūkio darbų mechanizavimo dalyko praktinių gebėjimų žinias ir kompetencijas. Dirvos dirbimo mašinų paruošimas darbui. ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 03
Statybos technologija kursinis
Aiškinamasis raštas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamųjų elementų skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo kiekio skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 22
Žemės ūkio įmonės pristatymas
Įvadas. N žemės ūkio įmonės pristatymas. Įmonės žemė ir jos naudojimas. Biologinis ir materialusis turtas. Augalininkystės produkcija. Žemės ūkio technika ir padargai. Žemės ūkio produkcijos gamybos technologijos. Auginamų augalų ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2015 06 17
Žemės ūkio technikos parinkimas, agroserviso paslaugų rinkos analizė ir ekonominiai skaičiavimai
Žemės ūkio technikos parinkimas, agroserviso paslaugų rinkos analizė ir ekonominiai skaičiavimai. Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainiai 2013 m. Pastovios išlaidos. Kintamosios išlaidos. Darbų savikaina. Minimali sudaryto ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 05 07
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimas. Ploto niveliavimas kvadratais. Aikštelės niveliavimas. Aikštelės nužymėjimas. Žemės paviršiaus ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas. Niveliavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 08 02
Geležinkelių keliai ir stočių įrenginiai
Geležinkelių keliai ir stočių įrenginiai Atstumų tarp gretimų iešmo centrų nustatymas. Geležinkelio stočių kelių ilgio nustatymas. Praktinis darbas. Žemės darbų apimties skaičiavimai įrengiant stoties aikštelę. Žemės darbų ...
Statybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 11 21
Technologiniai sprendimai
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Statybos darbų apimties skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 61 puslapis
2013 06 06
Inžinerinė geodezija (2)
Vardenis pavardenis. Gr. Teodolitinio ėjimo skaičiavimas užduotis. Teodolitinio poligono vidaus kampų skaičiavimas. Kampinio nesąryšio skaičiavimas ir kampų taisymas. Kraštinių direkcinių kampų ir rumbų skaičiavimas. Teodolitinio ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2017 12 27
×