Zemes sklypo formavimo projektas

300 dokumentų
Žemės sklypo padalinimo projektas
Žemėtvarka. Žemės sklypo padalinimo projektas. Žemės sklypų formavimo parengiamieji darbai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimas. Reikalavimai sklypų formavimui. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 03 16
Žemės sklypų formavimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Žemės. Projekto rengimas. Kai žemės sklypai padalijami. Projektavimas. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Žemės sklypai ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 25
Žemės sklypo formavimo reikalavimų analizė
Žemės sklypo formavimo reikalavimų analizė. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo atlikimui naudojami inovatyvūs metodai. Sklypų formavimo ir pertvarkymo principai. Žemės sklypai turi būti racionalių ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2018 07 19
Kadastro kursinis
Santrauka. Įvadas. Žemės sklypo matavimų apžvalga. Skaitmeninio žemės sklypo plano sudarymas. Geoobjektų metaduomenys. Skaitmeninio žemės sklypo plano duomenų grupavimas sluoksniais. Rastriniai vektoriniai žemės sklypo plano duomenų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 05 07
Žemės sklypo formavimo ar pertvarkymo projekto rengimas
Darbas nr. Žemės sklypo formavimo ar pertvarkymo projekto rengimas. Projekto grafinė dalis. Projekto tikslai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė. Pertvarkomų sklypų duomenys. Sprendimai ir jų poveikio vertinimas.
Žemėtvarkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 12 06
Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas
Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas AKTAS. Žemės sklypo ribos nustatytos savininkui. Analizė. Žemės sklypo ribas paženklino ir riboženklių įtvirtinimo vietas pažymėj. Nustatant žemės sklypo ribas, buvo kviesti ...
Geodezijos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 11 02
Žemės sklypo ribų ženklinimas
Įvadas. Žemės sklypo ribų ženklinimas. Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės. Riboženkliai. Geodezinių riboženklių tipai. Žemės sklypo ribų ženklinimo dalyviai. Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 11
Sklypų kadastriniai matavimai
Įvadas. Žemės sklypo plano rengimas naudojantis „geomap“ programa. Žemės sklypo formos užpildymas. Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 06 07
Kadastriniai matavimai referatas
Savarankiško darbo užduotis. Dalykas Kadastriniai matavimai. Dovilei Daujotaitei. Savarankiško darbo tema. Teisės aktų , reguliuojančių kadastrinius matavimus , analizė. Savarankiško darbo duomenys , reikalavimai Savarankiško darbo ...
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 03
Teritorijų planavimo praktiniai darbai savarankiškas darbas
Teritorijų planavimo praktiniai darbai. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. KLAUSIMAS. Ką nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų taisyklės ? KLAUSIMAS. Kokiais atvejais rengiamas žemės sklypų formavimo ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 80 puslapių
2016 12 07
Geodezijos aiškinamasis raštas uždavinys
Žemės sklypo , kuriam atlikti kadastriniai matavimai , pagrindiniai duomenys Vietovės adresas. Žemės sklypo Nr. Verebiejų kadastrinės vietovės projekto plane. Žemės sklypo savininkas. Žemės sklypo plotas. Žemės sklype yra šie ...
Geodezijos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 11 02
Žemės sklypo kadastro duomenų ir žemės verčių nustatymas
Geodezija ir kadastras. Nekilnojamojo turto kadastras. Žemės sklypo kadastro duomenų ir žemės verčių nustatymas. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Žemės ūkio paskirties ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 16
Žemės sklypų kadastriniai matavimai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kadastro duomenų nustatymas. Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo metu atliekami veiksmai. Žemės sklypo naudmenys. Žemės sklypo ribų ženklinimas. Žemės sklypo planas. Kadastro duomenų formos. Išvados. Informacijos ...
Geodezijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 03 20
Žemės sklypų ribų ženklinimas, riboženkliai ir jų tipai
Žemės sklypų ribų ženklinimas , riboženkliai ir jų tipai. Žemės sklypo riba. Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės. Žemės sklypo ribų ženklinimas vietovėje. Žemės sklypo riba. Riboženklis. Riboženklių, kuriais ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2019 11 17
Žemės sklypų planų parengimas
Įvadas. Pirmo žemės sklypo plano sudarymas „Geomap“ programine įranga. Pirmojo žemės sklypo kadastro duomenų formos pildymas programine įrangą “BYLA”. Pirmo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės skaičiavimas. Antro žemės ...
Geodezijos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 06 14
Žemės sklypo plano ir paženklinimo – parodymo akto parengimas
Geodezija ir kadastras. Nekilnojamojo turto kadastras. Žemės sklypo plano ir paženklinimo – parodymo akto parengimas. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Žemės sklypo plano ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 04 16
Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos ir aiškinamojo rašto parengimas
Geodezija ir kadastras. Nekilnojamojo turto kadastras. Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos ir aiškinamojo rašto parengimas. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Kvietimo į ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 16
Žemės sklypo plano rengimas ir kadastriniai matavimai
Geodeziniai matavimai kursinis. Įvadas. Žemės sklypo plano rengimas naudojantis „geomap“ programa. Žemės sklypo formos užpildymas. Paveikslėlis kaip uzsikrauna lenteles. Koordinačių lentelių pildymas pradedamas nuo koordinačių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 10 19
Žemės darbai sklypo paruošimas namui statyti
Žemės darbai. Praktinis darbasžemės darbų kiekių ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Tranšėjų kasimo kiekių skaičiavimas. Darbo sąnaudų ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Savarankiškas darbas mechanizmų žemės darbams ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 01 16
Kvietimas dalyvauti žemės sklypo ribų derinime
Kvietimas dalyvauti žemės sklypo ribų derinime. 2017. Vasario 13d. pirmadienį , 12 val. bus ženklinamos sklypo , priklausančio Vardeniui Pavardeniui. Ir dalyvauti ženklinant ribas. Prašome turėti Jums priklausančio sklypo planą.
Geodezijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2017 11 02
Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymas
Įvadas. Žemės ūkio paskirties žemės sklypo kadastro duomenų pildymas kompiuterine programa ‚byla‘. Miško ūkio paskirties žemės sklypo kadastro duomenų pildymas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. PRIEDAIKlaida! Žymelė ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 04 11
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti
Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Ūkininkų ūkių statistinė informacija. Pasirnktos teritorijos esamos būklės analizė. Žemės sklypo dirvožemio vertinimas. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ...
Žemėtvarkos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 03 13
Žemės sklypų rinka
Žemės sklypų rinka. Paskaitos planas. Žemės sklypo apibrėžimas. Žemės sklypų klasifikacija. Žemės sklypų tipai pagal paskirtį. Kitos paskirties žemė. Žemės sklypai pagal jų plėtotę. Laukiantys statybos sklypai. Neparuošti ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 88 puslapiai
2014 01 23
Privatus miškų ūkis
SUDIJŲ DALYKO „Privatus miško ūkis“. Laboratorinis. Sklypų žemes ir miško vertės paskaičiavimai. 95 kv. 8 sklypo medyno analizė. Remiantis vidinės miškotvarkos, atliktos 2008 metais, pateiktais medyno duomenimis, matome. ...
Žemės ūkio laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2014 05 07
Nekilnojamo turto administravimas
Santrauka. Įvadas. Žemės sklypo su statiniais formavimas. Žemės sklypo kadastriniai matavimai. Skaitmeninio žemės sklypo plano sudarymas, vizualizavimas bei spausdinimas. Žemės sklypo kadastro duomenų formų pildymas bei verčių ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 11 17
Teritorijų planavimo praktiniai darbai
Aiškinamasis raštas. Tema žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, įstatyminės bazės analizė. Praktinio darbo tikslas surasti informaciją apie žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų ...
Žemės ūkio laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 28 puslapiai
2014 03 16
Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas
Praktinis darbas nr. Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai teritorijos socialiniam gamybiniam potencialui įvertinti. Mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai kaimo ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 04 16
Kadastriniai matavimai špera (2)
Kokia yra kadastro paskirtis. Kokiais dokumentais vadovaujantis tvarkomas kadastras. Kas gali būti kadastro objektais. Kas Lietuvoje yra kadastro tvarkytojas. Kokia veikla užsiima kadastro tvarkytojas. Kas gali nustatyti nekilnojamojo turto ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 12 30
Žemėtvarkos špera
Žemėtvarkos principai. Žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsauga. Taip pat žemės vertinimo plane sutartiniais ženklais pažymima. Prie žemės vertinimo plano pridedama. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte numatomi ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 04 07
Žemės sklypo kadastriniai matavimai ir kadastro duomenų bylos sudarymas
Įvadas. Nekilnojamojo turto duomenų surinkimas. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys. Nekilnojamojo turto kadastro objektai. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Darbas su informacine ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2019 05 15
Nekilnojamo turto kadastrinių matavimų bylos formavimas
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos formavimas. Įvadas. Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų analizė. Žemės sklypų kadastrinių matavimų apžvalga. Nekilnojamojo turto kadastro ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 28
Žemės kadastriniai matavimai
Praktinis darbas planimetrini ėjimo schema. Žemės sklypo kadastrinių matavimų schema. Ištrauka iš kauno apskirties, kauno rajono akademijos ir ringaudų seniūnijų, noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2020 02 11
Nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymas pagal masinio vertinimo žemėlapius Savarankiškas
Įvadas. Teorinė dalis. Žemės sklypų vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo teorinis pagrindimas. Darbo užduotis. Užduotis nr. Žemės ūkio paskirties žemės sklypo verčių zonos Nr. 19. 11 planas Kėdainių rajone. Žemės ūkio ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 03 09
Žemės sklypų gyvenamajai statybai rinkos tyrimas Kauno rajone
Įvadas. Bendrosios nekilnojamo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Masinis vertinimas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių žemėlapius. Lietuvos nekilnojamojo turto rinka. Lietuvos nekilnojamojo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 12
Žemės kadastro formavimas
Santrauka. Įvadas. Žemės sklypo ir statinių kadastriniai matavimai. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų bendrosios nuostatos. Geodezinių prietaisų parinkimas. Kadastro duomenų nustatymas. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 84 puslapiai
2013 02 27
Žemės paskirties keitimas
Žemės paskirties keitimo tvarka. Kaunas. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar būdas keičiami žemės savininkų. Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar būdą teikiamas institucijai. Sprendimas pakeisti ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 02 22
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo