Pajamų natūra apmokestinimas, jo problemos


Įvadas. Gyventojų pajamų mokesčio teisinis reglamentavimas. Pajamų natūra praktinis taikymas. Pajamų natūra pripažinimas. Pajamų natūra apmokestinimas. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimo analizė 2012-2014 metų. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas.


Pasaulinėje apmokestinimo praktikoje įprasta pajamomis laikyti ne tik tai, kas gauta pinigais, bet ir tai, kas gauta kaip kitokios formos nauda, paslaugos, nuolaidos – tai yra natūra. Tokios pajamos apmokestinamos kaip gaunami pinigai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pajamų natūra reglamentavimas buvo keičiamas, pačiame įstatyme apibrėžiant tam tikrus atvejus, kai gautos pajamos nelaikomos pajamomis natūra, kada gali būti pripažintos ir t.t. Vis dėlto galiojantis pajamų natūra apmokestinimo reglamentavimas kelia daug probleminių klausimų: ar tam tikra nauda bus pripažinta pajamomis natūra, ar ne, kaip vertinti konkretų atvejį pajamų natūra atžvilgiu. Taigi paminėtina, kad yra svarbus pajamų natūra turinio supratimas, kuris leistų atskirti atvejus, kai gaunama nauda laikytina ar atitinkamai nelaikytina pajamomis natūra.

Šiame projekte, remiantis Gyventojų pajamų mokesčių įstatymais, įstatymus papildančius mokesčių teisės aktais analizuojama pajamų natūra apmokestinimo problemos. Taip pat kokiais atvejais ir kokios būtinos sąlygos pripažinti pajamas natūra, kaip konkrečiais atvejais aiškintinas pajamų natūra apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu.

Darbo tikslas – išanalizuoti pajamų natūra apmokestinimo problemas, bei pateikti gyventojų pajamų mokesčio surinkimo analizę.

Atlikti 2012 – 2014 m. gyventojų pajamų mokesčio surinkimo analizę.

Darbo struktūra – darbas susideda iš trijų dalių. Pirmajame projektinio darbo skyriuje apibūdinamas Antrame skyriuje aprašomas pajamų natūra pripažinimas ir apmokestinimas. Trečiąjį skyrių sudaro 2012 – 2014 metų gyventojų pajamų mokesčio surinkimo analizė.

Šaltinis: sudaryta darbo autorės , remiantis VĖSAITĖ, Birutė. Mokesčių žinios Nr. 21. Vilnius, 2014, p. 10

su iš asmens, su pajamų gavėju susijusiu darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gaunama tam tikra nauda, tačiau numatyta daug tokių įvairių išmokų, laikomų pajamomis natūra. Pavyzdžiui, sumokėjus gyventojo apgyvendinimo ir gyvenamojo ploto išlaikymo išlaidas; suteikus gyventojui (nemokamai ar lengvatine kaina) gyvenamąsias patalpas (naudotis ar nuosavybėn) ir t. t. Taip pat šiame teisės akte pajamomis natūra buvo laikoma ir kita gyventojo gauta nauda, kuri įvardyta kaip gauta dėl jam priklausančio nuosavybės teise pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo kito asmens (pvz. turto nuomininko) lėšomis bei gauta turto savininko vardu turto naudotojui sumokėjus mokėjimus, susijusius su to turto eksplotavimo (atlyginimas už komunalines ir panašios paslaugos), kurie turi būti mokami nežiūrint į tai, turtas faktiškai naudojamas ar ne. Tačiau šis įsakymas buvo pakeistas ir įsigaliojo 2009 m. gegužės 19 d. dėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, kuriame nenumatoma jokio sąrašo pajamų, kurio laikytinos gautomis natūra, o tik yra nustatomi pajamų, gautų natūra, įvertinimo būdai. (3, 346)

Nuo 2008 m. gruodžio 30 d. įsigaliojo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnį papildančios normos dėl pajamų natūra apmokestinimo bei įsigaliojo kitas sąrašas, kuriame seniau aptartuose teisės aktuose numatyta, kokios pajamos nepripažįstamos gautomis natūra. Vis dėlto šis sąrašas buvo dar kartą keičiamas ir paskutiniai pakeitimai galioja nuo 2010 m. sausio 1 d. Tad galima teigti, jog dabar pajamas gautas natūra galima apibūdinti kaip esant tam tikroms sąlygoms konkretaus gyventojo gauta atitinkamos formos nauda. [6]

  • Microsoft Word 134 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5002 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karolina
  • Pajamų natūra apmokestinimas, jo problemos
    10 - 2 balsai (-ų)
Pajamų natūra apmokestinimas, jo problemos. (2017 m. Sausio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/pajamu-natura-apmokestinimas-jo-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 15:43
×