Pajamų natūra apmokestinimas


Įvadas. Istorinė mokesčių sistema. Gyventojo pajamų natūra pripažinimas. Analizė. Į nacionalinį biudžetą surinktas GPM. Į valstybės biudžetą surinktas GPM. Į savivaldybių biudžetą surinktas GPM. Gpm palyginimas su kitais mokesčiais. Išvados. Literatūra. Priedai.


Europoje jau senovėje valstybės rinkdavo mokesčius. Juos galima buvo mokėti ne tik pinigais, bet ir gyvulių bandos, metinio derliaus dalimi arba darbo jėga. Kai atsirado kaupiamas turtas, atsirado ir mokesčiai. Mokestis - tai yra mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Gyventojų pajamų mokestis buvo įvestas JAV XIX – XX a. sandūroje pasauliniame mokesčių sistemos formavimo procese šis mokestis buvo pripažintas apmokestinimo „viršūne“ ir formavosi ilgą laiką įvairiomis ekonominėmis, socialinėmis ir politinėmis sąlygomis. Pajomos – pozityvios pajamos, taip pat per mokestinį laikotarpį gautas atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir arba kita gauta nauda pinigais arba natūra. Gyventojų pajamomis natūra laikoma ne tik gautas turtas ar paslaugos už atliktą darbą, bet ir suteikta teisė naudotis tarnybos automobiliu asmeninimas poreikiams ar nauda, gavus kreditą ar paskolą be palūkanų. tai gali būti laikoma gautomis pajamomis kurios apmokestinamos. Pajamas daugelis supranta tik kaip atlygi gaunamą pinigais, bet gauta nauda gali būti gaunama ir kitokia išraiška, tai vadinama pajamomis gautomis natūra.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai (nuo XIV a. iki 1795 m.).

Mokesčiai viešpataujant carinei Rusijai (nuo 1795 iki 1917 m.).

Mokesčiai kaizerinės Vokietijos okupacijos periodu (nuo 1914 iki 1917 m.).

Nepriklausomos Lietuvos mokesčiai (nuo 1918 iki 1940 m.).

Mokesčiai Lietuvos okupacijos periodu (nuo 1941 iki 1990 m.).

Dabartiniai mokesčiai (nuo 1991 m.).

Remiantis gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (GPMĮ) nuostatomis, pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, jeigu šiame įstatyme nenumatyti kiti atvejai. Taigi bendra pajamų pripažinimo gautomis pajamomis taisyklė numato, kad pajamos yra pripažįstamos gautomis faktiniu pinigų gavimo momentu, t.y. neatsižvelgiant į tai, ar lėšas gyventojas gavo grynaisiais pinigais, ar pinigai buvo pervesti į jo sąskaitą banke, ar buvo apmokėtos jo išlaidos, taip pat neatsižvelgiant ir į dokumentuose nurodytą pajamų gavimo datą, jeigu faktiškai tokio pajamos nebuvo gautos (6, 198).

Jei asmuo, kuriam nustatyta prievolė išskaičiuoti nuo gyventojo pajamų GPM, išmokas išmoka bet kokia forma. Gyventojo pajamų gavimo momentas laikomas tada, kai tas išmokas išmoka mokestį išskaičiuojantis asmuo.

Skiriasi gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, pajamų pripažinimo momentas. Tokio gyventojo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, išskyrus gyventojų, kurie vykdo sporto veiklą, atlikėjo veiklą ir apskritai veiklą, iš kurios gautos pajamos apmokestinamos įsigyjant verslo liudijimą (6, 198).

Pagal GPM 9 str. 1 d. nustatant pajamų natūra apmokestinimo momentą, svarbu įvertinti, kad kai kurios pajamos nepripažįstamos pajamoms natūra, tai:

Laimėjimas nepripažįstamas pajamomis, gautomis natūra (vertė nėra didesnė kaip 320 Lt) ir nėra pajamų mokesčio objektas.

Kai darbdavio gyventojui suteiktas turtas gali būti naudojamas tik darbo tikslais ir darbuotojui nesuteikiamas naudotis ir asmeniniais tikslais, darbuotojas naudos (pajamų natūra) negauna.

Už mokymą mokančiu asmeniu gali būti tiek gyventojo darbdavys, tiek bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, svarbu, kad mokėjimai būtų vykdomi už tokį mokymą, kurį baigęs gyventojas įgyja aukštąjį išsilavinimą ir už mokymą mokantis asmuo nustatytas sumas sumokėtų tiesiogiai mokymo įstaigai.

Taigi, asmenys, mokantys už gyventojo mokymą, turi išanalizuoti, už ką konkrečiai mokama. Gyventojo gauta nauda, nepripažįstama pajmomis natūra, yra laikomos tik tokios kito asmens tiesiogiai mokymo įstaigai pervestos sumos, kurios panaudojamos konkretaus gyventojo išlaidoms už patį mokymą sumokėti, pvz., įmoka už studijas, egzamino perlaikymą ar panašūs mokėjimai. Kitos su mokymusi tiesiogiai susijusios išlaidos, pvz., sumos už gyventojo pragyvenimą bendrabutyje ar būsto nuomą ir panašiai, laikomos gyventojo pajamomis natūra.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 75 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4317 žodžiai)
  • Universitetas
  • Julija
  • Pajamų natūra apmokestinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Pajamų natūra apmokestinimas. (2016 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/pajamu-natura-apmokestinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 15:14
×