Pamatų projektavimas


Statybos savarankiškas darbas.

Savarankiškas darbas nr. Duomenys apie projektuojamą pastatą. Sklypo geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos. Pamatą veikiančios apkrovos. Juostinio pamato pado matmenų parinkimas. Grunto įtempimų tikrinimas. Apkrovos pamato pado apačioje. Atskirojo kolonos pamato pado matmenų parinkimas. Apkrovos pamato viršuje. SAVARANKIŠKAS DARBAS Nr. . Taurinio pamato skaičiavimas tinkamumo ribiniam būviui. Po pamatu. Ekvivalentinio sluoksnio storį. Deformuojamo suspaudžiamo grunto sluoksnio storis. SAVARANKIŠKAS DARBAS Nr. . Juostinio pamato skaičiavimas tinkamumo ribiniam būviui. Papildoma medžiaga pamatų projektavimui. ( = ℓ. Skersinių deformacijų arba PUASONO koeficientas ν. Kiti koeficientai.


Projektuojamas 15 m ilgio ir 10 m pločio, be rūsio, su mansarda individualus gyvenamas namas. Pastato konstrukcinė sistema – sieninė su vidinio karkaso elementais. Išorinės pastato sienos iš keraminių blokelių, apšiltintos mineraline vata ir aptinkuotos. Pastato viduje numatytaos dvi kolonos. Po išorinėmis sienomis numatomi seklieji juostiniai pamatai, o po kolonomis seklieji tauriniai pamatai.

Gruntas tirtas atliekant statinį zondavimą ir šnekiniu (sraigtiniu) būdu gręžiant gręžinius. Zondas ir bandymų metodika atitinka Tarptautinio standarto (International Reference Test Procedure. ISSMFE, 1989) reikalavimus ir atitinka II tarptautinę tikslumo klasę. Zondavimo metu gauti kūgio spraudos, šoninės trinties, porinio slėgio rodmenys automatiškai užrašyti į lauko kompiuterio standųjį diską. Parametrų užrašymas ir fiksavimas: kūgio spraudos kas 2,5cm, šoninės trinties – kas 5cm. Gręžimas vykdytas 1,5 m. reisais, gręžinių kolonėlių gylis – iki 10 m. Visas iškeltas iš gręžinių kernas tyrimų vietoje apžiūrėtas ir aprašytas pagal gruntų klasifikavimo standarto nurodymus.

Gruntinio vandens sluoksnis tiriamame plote aptiktas molingų smėlių lęšiuose arba paviršiniuose molinguose smėliuose 0,4-2,7m. gylyje. Lietingais metų periodas ir pavasario polaidžio metu laukiamas paviršiuje susikaupęs vanduo.

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra pietinėje Pamario žemumoje, pietinėje Palangos miesto dalyje. Teritorijos reljefas lygus, privažiavimo sąlygos geros.

Tyrimas atliktas gruodžio mėnesį. Užduotis paruošta pagal realias geologo A. Anilionio tyrimų ataskaitas.

Sezoninio įšalimo gylis pagal RSN 156 – 94 Palangoje, galimas vieną kartą per 50 metų, yra 1,1 m. Priimu pamato įgilinimo dydį 1,9 m. Pamatas remiamas į IGS 3, kurio fizikinių savybių rodikliai yra tokie: = 17(, =28 kPa, =18,6 kN/m3.

Pastato ilgis L =15 m, aukštis H =12 m, tai santykis (L / H ) = 15:12 = 1,25.

- pastato darbo sąlygų koeficientas, priklausantis nuo pastato konstrukcijos standumo ir pagrindo gruntų savybių; = 1,0;

k = 1, kadangi geotechninės savybės nustatytos atlikus realius gruntų tyrimus;

- grunto į kurį remiamas pamato padas vienetinio tūrio svoris (sunkis); = 18,6 kN/m3,

- grunto sluoksnių, kuriuos kirto pamatas vidutinė vienetinio tūrio svorio (sunkio) reikšmė;

PASTABA: jeigu pamatas kerta kelis sluoksnius, tai reikia skaičiuoti vidutinę vertę pagal šią formulę:

d- pamato gylis nuo suplaniruoto žemės paviršiaus, kadangi pastatas be rūsio, tai d =1,90 m;

Išvada: skaičiavimais nustatyta, kad grunto stiprumo atsarga neviršyja 10 % ribos ir yra lygi 1,6 % , todėl priimame pamato papėdės plotį 2,05 m.

Apskaičiuoju preliminarų reikalingą taurinio pamato atraminį plotą:

Išvada: grunto stiprumo atsarga neviršyja 10 procentų ribos, todėl priimame pamato pado geometrinius matmenis b ( a = 2,2 ( 1,8 m; A = 3,96 m2.

Ekvivalentiniu sluoksniu vadinamas toks sąlyginis He – storio grunto sluoksnis, kurio vertikali deformacija lygi riboto didumo pamato esančio ant puserdvio nusėdimui. Skaičiuojant šiuo metodu pirmiausia nustatomas ekvivalentinio sluoksnio storis (He), po to deformuojamo grunto sluoksnio storis (Hc), kuris lygus 2He, ir toliau skaičiuojami gniužumo koeficientai bei nuosėdžiai (s).

Braižoma pamato padėties geologiniame-litologiniame pjūvyje schema,

Surandami grunto sluoksnių po pamatu Puasono koeficientai,

Apskaičiuojamas deformuojamo grunto sluoksnio tikrasis storis Hc = 2He

Priklausomai nuo grunto deformacijos modulio E ir Puasono rodiklio υ, apskaičuojamas bedimencinis koeficientas β

PRADINIAI DUOMENYS: Pamato įgilinimo gylis d =1,9m; Pastato ilgis L = 15 m, Plotis b = 10 m. Po pamato padu nuo pastato ir pamato savitojo sunkio vidutiniai kontaktiniai įtempiai

Pamatų projektavimas. (2016 m. Gegužės 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/pamatu-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 12:11