Pamokos modeliavimas pagal mokymosi stilių


Sandra nagevičiūtė aurelija mickutė agnė žičevičiūtė živilė donėlaitė. Kursinis projektas pamokos modeliavimas pagal mokymosi stilių. ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Kursinio projekto struktūra. Mokslinės literatūros analizė. Mokytojo bendravimas su mokiniais pamokoje. Ugdymo proceso ypatumai. Papildyti !!! Metodai projekt. Veiklos ir. Mokinių vertinimo aspektai. Bendrųjų programų paskirtis mokykloje.


Projektui įgyvendinti pasirinkome Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinę, kuriai yra būdingas regimasis (vizualinis) mokymosi stilius.

Darbe nagrinėsime – ugdymo/si organizavimą mokykloje; bendrųjų programų pritaikymą; mokinio, mokytojo bendradarbiavimo problemas mokymo procese; mokinių pasiekimų vertinimo dilemas ir problemų sprendimus. Išsiaiškinsime mokinės gabumus, mokymosi sunkumus bei kitą ugdymo procesui aktualią informaciją ir remiantis gautais duomenimis modeliuosime pamoką bendrojo lavinimo klasėje.

Tyrimo problema – kokie mokymo metodai galėtų būti taikomi pagal ištirtą mokymosi stilių?

Tyrimo objektas – mokinės mokymosi stilius, pagal kurį modeliuojama pamoka.

Tyrimo tikslas – nustatyti mokinės mokymosi stilių ir pagal jį sumodeliuoti pamoką.

Išstudijuoti mokslinę literatūrą apie mokymosi stilius bei mokymo turinio individualizavimą, bei bendrųjų programų pritaikymą ugdymo procese.

Pateikti pamokos planą pagal nustatytą mokymosi stilių bendrojo ugdymo klasėje.

Tyrimo dalyviai – penktos klasės mokinė Kamilė (dėl konfidencialumo pakeistas vardas).

Tesėkite pažadus. Šerno (1998) teigimu, pamokoje mokiniai ypač vertina savo dalyko, profesijos žinojimą, norą jiems padėti, humoro, takto jausmus, jautrumą, paprastumą, reiklumą sau ir kitiems, gebėjimą kelti problemas, optimizmą ir principingumą bei gerumą. Mokinius ypač nervina mokytojo priekabumas, smulkmeniškumas, nuolatinis moralizavimas.

Autorius pataria vengti bausmių. Kraštutiniu atveju taikyti lengvas bausmes, bet tik tada, kai tikimasi, kad jos teigiamai stimuliuos.

Kaip teigia pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijų autoriai (2009) ypač mokytojai turėtų atkreipti dėmesį į mokinių metakognityvinių gebėjimų išsivystymo lygį. Su metakognityviniais gebėjimais susiję pagrindiniai mokymosi proceso reguliavimo įgūdžiai: veiklos planavimas, savikontrolė, įvertinimas. Planavimas – tinkamų mokymosi strategijų pasirinkimas ir veiklos rezultatų numatymas. Savikontrolė – savireguliacijos strategijų taikymas, tiesioginis žinojimas apie užduoties atlikimo eigą. Geros savikontrolės pavyzdys – periodiškas savęs tikrinimas mokantis. Įvertinimas – mokymosi pasiekimų įsivertinimas, susijęs su mokymosi efektyvumo vertinimu. (Bareikienė, ir kt., 2009, p. 10)

Kišonienė ir Dudzinskienė (2007) išskiria šiuos individualizavimo principus, kuriais turi vadovautis mokytojas rengdamas individualizuotą ugdymo programą:

  • Pedagogika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 26 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3072 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Pamokos modeliavimas pagal mokymosi stilių
    10 - 1 balsai (-ų)
Pamokos modeliavimas pagal mokymosi stilių. (2016 m. Spalio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/pamokos-modeliavimas-pagal-mokymosi-stiliu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 16:13
×