Pamokų nelankymo priežastys


Pedagogikos referatas.

Įvadas. Psichologinės pamokų nelankymo priežastys. Nepakankamas pedagogų ir mokinių bendradarbiavimas. Motyvacijos nebuvimas. Išvados. Siūlymai.


SOCIALINĖ – PEDAGOGINĖ SITUACIJA: 8 klasės berniukų didesnioji dalis rugsėjo ir spalio mėnesiais nelankė kūno kultūros pamokų. Klasės vadovas kreipėsi į socialinį darbuotoją prašydamas padėti išsiaiškinti nelankymo priežastis.

Temą apžvelgsiu tik iš vieno taško, t.y. iš mokinių pusės. Be abejo mano pasirinktoje situacijoje yra daug atsvaros taškų ir į šią problemą turėtų savo nuomonę tėvai, pedagogai, visuomenė. Tačiau darbe atspindėsiu tik pačių berniukų išgyvenimus. Bandysiu tarytum apginti paauglius.

DARBO TIKSLAS: socialiniu – pedagoginiu aspektu išsiaiškinti 8 klasės berniukų kūno kultūros pamokų nelankymo priežastis. Pateikti praktines rekomendacijas klasės auklėtojui ir kūno kultūros mokytojui apie bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros svarbą mokymo ir pamokų lankymo procese.

I Hipotezė. PSICHOLOGINĖS MOKYKLOS NELANKYMO PRIEŽASTYS

II Hipotezė. NEPAKANKAMI GERI MOKYTOJO IR MOKINIŲ SANTYKIAI

Jauną žmogų paruošti gyvenimui yra svarbus uždavinys ir labai sudėtingas procesas. Mokinius reikia paruošti gyventi, tam labai svarbi yra bendra veikla, sugebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. 

Nagrinėjant mokymosi bei pamokų nelankymo motyvus, galima pasakyti, kas skatina vaiką mokytis, tai pirmiausia poreikių ir interesų vaidmenys visuomenėje. Pedagogai turėtų įsigilinti į moksleivio tarpusavio santykių prasmę, užčiuopti priežastis, skatinančias dalies jaunimo pamokų nelankymo priežastis, rasti būdų toms priežastims įveikti ir imtis sistemingai ugdyti socialinių požiūriu vertingą elgesį.

1. Dokumentų ir literatūros analizė išryškino ir patvirtino pirmąją hipotezę, jog vaikų psichologinės priežastys dažnai verčia daryti taip kaip pačiam nesinori – elgtis konformistiškai. Būtent tada paauglys bando įtvirtinti savąjį tapatumą, kyla natūralus poreikis pažinti save, kas teisinga o kas ne. Šiuo metu labai svarbus suaugusiųjų palaikymas, kad vaikas išmoktų pasitikėti savi jėgomis.

2. Tyrimo rezultatai patvirtino antrąją hipotezę, kad nepakankamai geri mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai trukdo pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, svarbiausią mokytojo bruožą išskiria mokytojo mokėjimą bendrauti. Mokslinė literatūra akcentuoja, kad pamokų lankymui turi reikšmės santykiai su mokytojais. Mokinių ir mokytojų santykiuose būna visko: ir gero ir blogo, dažnai jie būna įtempti.

1. Nors mokyklose dirba psichologai bei socialiniai darbuotojai, kurie padeda spręsti mokinių problemas, turėtų konsultuoti ir mokytojus dėl jų netoleruotino elgesio.

2. Klasių auklėtojams, socialiniams darbuotojams mokinius mokyti konfliktų sprendimo būdų.

4. Geras gydytojas stiprina visą organizmą, o ne vien gydo ligos apimtą organą. Taip elgiasi ir geras pedagogas, koreguodamas klyktelėjusio mokinio elgesį.

5. Mokinių susidomėjimą mokykla palaiko įvairi veikla ir mokymo metodai.

  • Pedagogika Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Aldona
  • 8 puslapiai (2654 žodžiai)
  • Pedagogikos referatai
  • Microsoft Word 22 KB
  • Pamokų nelankymo priežastys
    10 - 4 balsai (-ų)
Pamokų nelankymo priežastys. (2016 m. Kovo 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/pamoku-nelankymo-priezastys.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:13