Panerių geležinkelio stoties pažintinės praktikos ataskaita


Įvadas. Darbų sauga. Darbuotojo instruktavimas. Saugos darbe reikalavimai dirbant geležinkelio keliuose. Stoties darbuotojai. Stoties budėtojo darbas. Manevrų tvarkdario darbas. Traukinių derintojo darbas. Operatyvinio tvarkdario darbas. Kelyno budėtojo darbas. Krovinių priėmėjo darbas. Prekių kasininko darbas. Stoties darbo planavimas. Traukinių priėmimas. Traukinių išleidimas. Manevravimas. Stokis paskirtis, pagrindiniai tikslai ir esminės savybės. Stoties knyga. Išvados. Literatūros sąrašas.


Praktika atliekame Panerių geležinkelio stotyje. Praktikos tikslas susipažinti su geležinkelio darbo specifika, įranga ir vagonų ūkiu, valdymo ypatumais, skaityti ir analizuoti stoties schemas, įgyti praktinius operatyvinio planavimo įgūdžius. Šioje stotyje mane supažindino su darbų sauga, papasakojo apie stotį : kas joje atliekama, parodė stoties valdymo postus, darbų specifika.

Visi stoties darbuotojai, nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, profesijos turi būtį instruktuojami saugos darbe klausimais. Darbuotojų instruktavimai atliekami pagal specialistų paruoštas ir nustatyta tvarka patvirtintas instrukcijas bei įforminami instruktavimų registracijos žurnaluose. Darbų saugos klausimai sprendžiami vadovaujantis LR saugos ir sveikatos įstatymu ir parengtu priemonių planu. Vykdomi šie instruktavimai darbuotoju saugos ir sveikatos klausimais:

Išilgai kelių eiti tik kelkraščiu arba tarpukelės viduriu stebint judančius riedmenis ,manevrų sąstatus ir lokomotyvus, vagonų atkabas.

Praleisdami važiuojančius riedmenis, pasitraukti į saugią vietą – kelkraštį ar tarpukelę ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo artimiausio kraštiniu bėgio.

Visi stoties darbuotojai privalo laikytis saugos darbo instrukcijas, priešgaisrinės saugos instrukcijas, stoties darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe taisyklių, pareigybės nuostatų. Tam kad užtikrinti saugų eismą ir traukiniu grafiką žinoti ir laikytis: Geležinkelio eismo taisyklių, Techninio geležinkelio naudojimo nuostatų, Geležinkelio signalizacijos taisyklių.

Pagrindinė stoties budėtojo pareiga yra keleivinių traukinių eismo tvarkaraščio vykdymas, prekinių traukinių praleidimas, užtikrinant eismo saugumą, darbuotojų saugą ir darbo drausmę.

Traukinių eismo tikslu palaiko ryšį su gretimomis geležinkelio stotimis, traukinių eismo tvarkdariais ir regiono budėtoju. Vadovauja traukinių priėmimui ir išleidimui. Rengia manevrų keleiviniame, atvykimo ir išvykimo kelynuose, traukinių priėmimo ir išleidimo maršrutus ir užtikrina savalaikį maršrutų atlikimą per iešmus, įjungtus į maršrutinę relinę centralizaciją. Per kelyno garsiakalbį praneša ratstabdininkui, vagonų tikrintojui, prekinio kelyno budėtojui apie atvykstančius traukinius. Stebi, kad laiku būtų varomi šilumvežiai traukiniams iš depo. Asmeniškai vadovauja keleivinio kelyno manevrinio šilumvežio darbui. Kontroliuoja vagonų ir sąstatų įtvirtinimą ratstabdžiais stoties keliuose.

Esant signalizacijos, centralizacijos, blokuotės įrengimų gedimams, daro atitinkamus įrašus “Apžiūros žurnale” ir organizuoja darbą pagal Stoties knygą ir maršrutinės relinės centralizacijos įrengimų naudojimosi instrukciją.

Organizuojant manevrus imasi priemonių išvengti riedmenų išvažiavimo į paruoštus atvykimo ir išvykimo maršrutus.

Atsiradus kliūtims saugiam traukinių eismui ir darbuotojų saugiam darbui imasi priemonių aptverti pavojingą vietą ir nedelsiant praneša apie tai stoties vadovybei, eismo tarnybos darbuotojams, traukinių eismo Tvarkdariams.

Sugedus signalizacijos įrenginiams duoda nurodymus keleivinio ir prekinio kelyno budėtojams užpildyti tam tikros formos leidimų blankus priimti arba išleisti traukinius.

Kontroliuoja savalaikį tam tikros formos leidimų blankų ir įspėjimų įteikimą traukinių mašinistams. Dalyvauja prekinių vagonų ir konteinerių surašyme. Veda nustatytos formos žurnalus, tvarko ir pildo tam tikros formos dokumentus. Traukinių eismo pertraukos metu padeda budinčiam stoties budėtojui ir stoties tvarkdariui užtikrinti saugų traukinių eismą ir manevravimą.

Tvarkdario pareiga yra užtikrinti saugų ir savalaikį prekinių traukinių eismą stoties keliuose, vadovauti išformuojant ir formuojant prekinius traukinius ir manevruojant stoties bei privažiuojamuosiuose keliuose, užtikrinant eismo saugumą, darbuotojų saugą ir darbo drausmę. Planuoja ir organizuoja pamainos manevrinį darbą, vadovauja darbui išformuojant ir formuojant traukinius, vagonų nuvarymui į krovos barus (kelius) bei atvarymui iš jų. Nuokalnės rajone vykdo savalaikį ir teisingą maršrutų paruošimą manevrams. Vadovauja manevrinio lokomotyvo eismui kalnelyje, šiuo atveju, prieš duodamas komandą mašinistui pradėti judėjimą, būtinai turi tai suderinti su traukinių derintoju. Duoda nurodymus darbuotojams įtvirtinti riedmenis prekinio kelyno keliuose pagal Stoties knygoje nurodytus reikalavimus ir kontroliuoja nurodymų vykdymą. Atlieka manevrus lyginiame prekinio kelyno iešmyne, suderinus savo veiksmus su stoties budėtoju. Pateikia prekinių traukinių sąstatus techninei apžiūrai. Pateikia vagonus techninei apžiūrai prieš pakrovą. Organizuojant manevrus imasi priemonių išvengti riedmenų įvažiavimo į paruoštus išvykimo ir atvykimo maršrutus.

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4592 žodžiai)
  • Kolegija
  • Eva
  • Panerių geležinkelio stoties pažintinės praktikos ataskaita
    10 - 2 balsai (-ų)
Panerių geležinkelio stoties pažintinės praktikos ataskaita. (2017 m. Sausio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/paneriu-gelezinkelio-stoties-pazintines-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 08:38
×