Panevėžio statybos trestas analizė


Įvadas. Įmonių veiklos analizė. AB „Panevėžio statybos tresto“ veiklos aprašymas. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Horizontalioji ir vertikalioji AB „Panevėžio statybos tresto“ balanso analizė. Horizontalioji ir Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Grafinė analizė. Išvados. Priedai. Literatūra. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai.

1.įmonių ūkinės veiklos analizė ne eilinis reiškinio nagrinėjimas,o objektivus,nuoseklus ir visapusis tyrimas

3.analizė atliekama siekiant numatytų konkrečių tikslų,pavyzdžiui,didinant gamybos efektyvumą,mažinant produkcijos savikainą,didinant pelningumą.

Ekonominei ūkinei veiklos analizei reikalingos informacijos šaltiniai ir jų panaudojimas

Ekonominei veiklos analizei naudojama vidinė (buhalterinės apskaitos, ankstesnių metų plano įgyvendinimo) ir išorinė informacija. Analizės metu įvertinamos gamybinės, komercinės, finansinės, investicinės veiklos, nustatomi pranašumai ir trūkumai, galimybės gerinti veiklą. Atsižvelgiant į ekonominės ūkinės veiklos analizės informaciją, sudaromi ilgalaikiai veiklos planai, priimami efektyvūs valdymo sprendimai.

2009 - Už Panevėžio universalios sporto arenos "CIDO ARENA" statyba įmonė apdovanota "Lietuvos metų gaminio" Aukso medaliu.

2010 m. įkūrė dukterines įmones Lenkijoje ir Jungtinėse karalystėse. Taip pat už Tauragės nuotekų valymo įrenginių statyba įmonė apdovanota "Lietuvos metų gaminio" Aukso medaliu.

Horizontalioji AB „Panevėžio statybos tresto“ 2009-2011 m. balanso analizė (proc.)

Apskaičiavus AB „Panevėžio statybos tresto“ 2009 - 2010 m. balanso analizė (proc.), galima daryti išvada, jog 2009m. šios įmonės turtas išaugo 8,6 proc. Tačiau tais pačiais metais sumažėjo nematerialus turtas – 43 proc. Įsiskolinimai minėtais metais padaugėjo iki – 22,7 proc. Nepaisant to 2008 m. įmonės ilgalaikis materialus turtas gerokai padidėjo iki 55,6 proc.

Vertikalioji AB „Panevėžio statybos tresto“ 2009-2011 m. balanso analizė (proc.)

Horizontalioji AB „Panevėžio statybos tresto“ 2009-2011 m. pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.)

Remiantis AB „Panevėžio statybos tresto“ 2009-2011 m. pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.) pardavimo pajamos 2011 m. sumažėjo 43,4 proc. 2010 m. jis buvo 51,3 proc., 2011 m. tik 14,7 proc. Tačiau 2011 m. įmonės bendras pelnas išaugo iki 63,5 proc., o 2010 m. tik 45,3 proc. Tokiam procentui įtakos turėjo kitos pajamos išaugo iki 10,9 proc., taip pat ir pardavimų 26,5 proc. bei kitos sąnaudos -2,8 proc.

Pirmajame paveikslėlyje matyti,kad horizontalioje analizėje sukauptas turtas įmonėje kasmet išaugo 21,5 proc. ( t. y. 38 108 327 mln. Lt), o 2011 m. išaugo 8,6 proc. ( t. y. 18 5750 204). Pastebima, kad 2010 m. ilgalaikis turtas buvo žymiai didesnis nei 2011 m. Prie šio procento prisidėjo ilgalaikio bei trumpalaikio turto kitimas bei nepastovumas.

Iš pirmojo paveikslėlio matyti, kad AB „Panevėžio statybos tresto“ rodiklių pokyčių vertinimas balanse 2010 m. ilgalaikis turtas padidėjo 50,5 proc., tačiau 2011 m. sumažėjo ir buvo tik 28,4 proc. Trumpalaikis turtas buvo geresnis ir 2010 m., nes siekė 15,1 proc., o 2011 m. tik 2,9 proc.

Horizontalioje analizėje ilgalaikis turtas buvo 10,6 proc., 2011 m. jis ženkliai sumažėjo ir sieke tik -27 proc. Tik ilgalaikis turtas išliko beveik toks pat 2010 m. 66,6 proc., o 2011 m. 66,2 proc.

Vertikalioje analizėje ilgalaikis turtas kasmet apie 4 proc. padaugėdavo, tačiau trumpalaikis turtas minėtu laikotarpiu – atvirkščiai. Čia didžiausia proc. sudaro 2010m. atsargos 49,5 proc. ir pirkėjų įsiskolinimai 44,6 proc.

Daugiausia nuosavo kapitalo įmonė turėjo 2011 metai 51,8 proc. Šiek tiek mažiau buvo 2010 metais 32,3 proc., o mažiausiai turėjo 2009 metais kur procentas siekė 26,8 proc.

Matyti, kad ši įmonė įsiskolinimų turi nemažai, tačiau kiekvienais metais sparčiai mažėja. 2009 m. įsiskolinimai siekė net iki 73,2 proc., o 2010 metais sumažėjo iki 67,7 proc. Viso įsipareigojimai sumažėjo nuo 2009m. iki 2010m. 5,5 proc. 2008m. įsipareigojimai siekė mažiau nei puse 48,2 proc. Nuo 2009m. iki 2011m. įsipareigojimų sumažėjo 25 proc. mažiau. Šis rodiklis yra teigiamas, todėl tai gali būti viena iš priežasčių, jog įmonės bendrasis pelnas gerokai išaugo 2011 metais.

  • Microsoft Word 622 KB
  • 2016 m.
  • 34 puslapiai (4884 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edita
  • Panevėžio statybos trestas analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Panevėžio statybos trestas analizė. (2013 m. Birželio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/panevezio-statybos-trestas-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 11:32
×