Parako parengimas vežimui ir transportavimas


Įvadas. Uranas,cheminės savybės, praktinio taikymo sritys. Pavojingos medžiagos identifikavimas ir klasifikavimas. Urano priskirimas pavojingumo klasei ir jos požymių aprašymas. Pakavimo reikalavimai ir pakavimo galimybės šios rūšies kroviniui. Galimybės gabenti su kitomis pavojingomis medžiagomis ar kitais kroviniais. Krovinio nužymėjimo parinkimas bei taros nužymėjimas. Krovinio dokumentavimas, specialūs leidimai ir paruošimas išvežimui. Transporto priemonės paruošimas ir nužymėjimas. Reikalavimai įkrovimui ir pritvirtinimui transporto priemonėje. Reikalavimai vairuotojui ir pervežimo proceso organizatoriui. Maršrutas. Apibrėžti ir įvertinti riziką kelyje, avarijų galimybes ir jų likvidavimą. Paslaugos savikainos nustatymas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – remiantis teorinėmis žiniomis ir analitiniais metodais parengti kursinį projektą apie pasirinkto specifinio krovinio ypatybes, pakavimo būdus bei krovimą, saugojimą, parengimą vežti ir transportavimą.

Krovinio priskirimas pavojingumo klasei ir jo (arba specifinio krovinio) požymių aprašymas;

Sudaryti ir pagrįsti specifinių krovinių transportavimo bent du alternatyvius maršrutus

Aplanke įsegamas kursinio darbo tekstas. Teeksto ir pristatymo skaidrių elektroninė laikmena su studento v. Pavarde ir darbo pavadinimu talpinama į bendrą grupės CD (seniūnas pateikia popieriniame vokelyje su tituliniu užrašu).

12Apibrėžti ir įvertinti riziką kelyje, avarijų galimybes ir jų likvidavimą22

Darbo tikslas – remiantis teorinėmis žiniomis ir analitiniais metodais parengti kursinį projektą apie urano ypatybes, pakavimo būdus bei krovimą, saugojimą, parengimą vežti ir transportavimą iš Jáchymov į Granau.

Kaip teigia A. Baublys pavojingų krovinių gabenimo ypatumai, kurie yra nustatomi krovinių kategorijoms bei visiems kroviniams atskirai yra: „įpakavimo rūšis ir tara, kurioje turi būti pateiktas gabenimui duotasis krovinys; užrašai, etiketės ant taros; nurodymai apie pavojingumo laipsnį ir rūšį (gabenimo dokumentuose); krovinio pakavimo, išdėstymo ir tvirtinimo būdas; gaisro gesinimo priemonės“ ir kt.

Šios klasės medžiagos ir gaminiai turi vieną arba daugiau radioizotopų. Visos radioaktyvosios medžiagos gali buti suskirstytos į grupes kurioms suteikiamos atitinkamas kortelių kiekis, išskiriamos šios grupės: radiokatyvioji medžiaga išskirtinėje pakuotėje; radioaktyvioji medžiaga, žemo savitojo aktyvumo; radiokatyvioji medžiaga, daiktai užterštu paviršiumi; radiokatyvioji medžiaga, dalioji; toris, metalinis, piroforinis; toris, nitratas, kieta medžiaga; uranas, metalinis piroforinis ir t.t.

išorinių pakuočių, skirtų vežti išskirtinėms pakuotėms, ant visų išorinių ir vidinių paviršių turi

Mišrus sukrovimas į vieną transporto priemonę: Pakuotės, paženklintos pavojaus ženklais

paženklintomis pavojaus ženklais Nr. 1. Pakuotės, kurių brutto masė didesnė kaip 50 kg, išorėje

Pagal ADR saugos reikalavimus, kai kurių klasių gaminiai negali būti vežami toje pačioje transporto priemonėje arba tarp jų turi būti tam tikras atstumas. Kai kurios medžiagos transportuojamos katu gali chemiškai reaguoti ir sukelti pavojų aplinkai ir žmonių gyvybei. Tam išvengti yra privalomi pakuotės ženklinimai. Transportavimo proceso metu yra draudžiama atidaryti pakuotę, todėl remiantis ženklais yra formuojamos siuntos.

Prieš išduodant leidimą konkrečiam vežimui įsitikinama, ar paraiškoje nurodytas vežėjas turi licenciją vežti radioaktyviąsias medžiagas, ar radioaktyviųjų medžiagų gavėjas turi veiklos su radioaktyviosiomis medžiagomis licenciją, taip pat įvertinama, ar radioaktyviųjų medžiagų turėtojas ir vežėjas visais vežimo etapais yra pasirengę užtikrinti radiacinės saugos reikalavimus.

Transporto priemonės, vežančios radioaktyviąsias medžiagas (išskyrus išskirtinio tipo pakuotėse vežamas medžiagas), turi būti paženklintos įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais abiejuose šonuose ir gale. Ženkle turi būti aiškiai matomas jonizuojančiosios spinduliuotės simbolis ir pavojingumo klasė, kuri žymima skaičiumi 7.

Saugus radioaktyviųjų medžiagų vežimas Radioaktyviąsias medžiagas draudžiama vežti visuomeniniu transportu, siųsti paštu. Radioaktyviosios medžiagos vienoje transporto priemonėje negali būti vežamos kartu su sprogstamosiomis ar lengvai užsidegančiomis medžiagomis. Transporto priemonėse privalo būti bent viena ratų atspara, du įspėjamieji (avariniai) ženklai, „STOP“ juosta, įspėjamosios spalvos liemenė, prietaisai dozės galiai matuoti, asmeninės apsaugos priemonės ir kišeniniai žibintai, skirti kiekvienam transporto priemonėje esančiam asmeniui.

Saugus radioaktyviųjų medžiagų vežimas (raštišką instrukciją), kurioje turi būti nurodyti krovinį lydinčių darbuotojų veiksmai avarijos atveju. Atsakomybė už radiologinės avarijos, įvykusios vežant radioaktyviąsias medžiagas, pasekmių likvidavimą tenka turėtojui.

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1445 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5643 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukaskafu
  • Parako parengimas vežimui ir transportavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Parako parengimas vežimui ir transportavimas. (2017 m. Sausio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/parako-parengimas-vezimui-ir-transportavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 18:15
×