Pardavimo apimčių prognozavimas


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pardavimo apimčių prognozavimas. Pardavimo apimčių prognozavimo metodai. Prognozavimo metodų klasifikacija. Kokybiniai, arba nuovokos, metodai. Kiekybiniai metodai. Įmonės „Xxx“ pardavimo apimčių prognozavimas. Įmonės „Xxx“ pardavimų apimtys 2005 – 2012 metais. Pardavimų prognozė bendras augimas. Pardavimų prognozė bendras augimas paremtas vidutiniais pardavimais. Duomenys reikalingi trendo koeficientams skaičiuoti. Įmonės „Xxx“ pardavimo apimčių prognozė, Lt. Vidutinė pardavimų apimčių prognozė. Išvados. Literatūros sąrašas. Prognozavimo metodų klasifikacija. Įmonės „Xxx“ pardavimų apimtys 2005 – 2012 metais. Pardavimų prognozė bendras augimas. Pardavimų prognozė bendras augimas paremtas vidutiniais pardavimais. Duomenys reikalingi trendo koeficientams skaičiuoti. Įmonės „Xxx“ pardavimo apimčių prognozė, Lt. Vidutinė pardavimų apimčių prognozė.

Temos aktualumas. Pradėdamas kokį nors verslą, verslininkas turi kruopščiai apgalvoti, ką būtent, per kiek laiko, kokiais būdais ir kokiomis priemonėmis jis turi tai daryti. Priešingu atveju jo ketinimai gali būti neįvykdomi. Vadinasi, pirmoji ir pagrindinė kiekvienos tikslingos veiklos rūšies valdymo stadija yra tikslų iškėlimo ir būdų jiems siekti pasirinkimo procesas. Būtent tikslų iškėlimo stadijai galima priskirti prognozavimą.

Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis įmonės, siekiančios prisiderinti prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, privalo pastoviai rinkti informaciją, suprasti ir analizuoti rinkoje vykstančius procesus. Pastaruoju metu ypač išaugo prognostinės informacijos, susijusios su prekių pardavimais ateityje, poreikis. Efektyvi pardavimų prognozė, kompleksiškai vertinant aplinkos veiksnius, vartotojų įtaką, jų poreikius ir rinkos plėtros tendencijas, gali sumažinti sprendimų neapibrėžtumą. Intensyvios konkurencijos sąlygomis prognozavimo aspektai tampa ypač aktualūs

Lietuvos įmonėms, siekiančioms iš anksto numatyti pasikeitimus rinkoje ir sparčiai į juos reaguoti.

Prognozinė pardavimo informacija siejama su įmonės veiklos planavimu, taip pat strateginių ir taktinių sprendimų priėmimu. Sparti aplinkos kaita, intensyvi konkurencija skatina vis daugiau įmonių prognozuoti prekių pardavimus.

Pirmoje darbo dalyje analizuojama prognozavimo samprata, prognozavimo ir planavimo skirtumai, analizuojami pardavimų prognozavimo metodai bei jų klasifikavimas.

Prognozavimo esmė. Nors visos vadybos funkcijos yra būtinos ir labai svarbios verslo sėkmei užtikrinti, tačiau pirmoji – planavimas ir prognozavimas – atlieka išskirtinį vaidmenį, nes net sudarant orientacinį verslo planą būtina bent apytiksliai suplanuoti visų likusių funkcijų vykdymo derinį. (J. Ramanauskienė, 2007, p. 25)

Prognozavimą ir planavimą negalime tapatinti, nors šios sąvokos labai susiję. Prognozavimas numato ar planuoja kas atsitiks ateityje, atsižvelgiant į esamą padėtį, tuo tarpu planavimas apibrėžia etapus, kaip mes pasieksime užsibrėžtus tikslus. Prognozėse paprastai tik konstatuojami svarbiausieji organizacijos raidos kontūrai, o planuose numatomi konkretūs rodikliai, sąmoningai koreguojant jų dinamiką ir kreipiant ją pelninga kryptimi.

J. Ramanauskienės teigimu, prognozavimas – tai ateities įvykių nuspėjimo mokslas ir menas. Prognozuojant galima naudoti istorinius duomenis ir taikant matematinius modelius juos projektuoti ateičiai. Tai gali būti subjektyvus arba intuityvus ateities nuspėjimas, arba panaudojimas tik vieno iš jų, kai matematinis modelis suderinamas pagal kvalifikuoto planuotojo sprendimą.

Pardavimų prognozės esmė ir svarba. Prognozių teikiam informacija reikšminga beveik kiekvienam organizacijos padaliniui ir funkcinei veiklos sričiai, sudarant ir trumpo, ir ilgo laikotarpio planus. Nors įmonės lygmenyje prognozių yra daug, pavyzdžiui pelno, veiklos apimčių, bendrųjų pajamų ir kitos, tačiau svarbiausiomis laikomos pardavimo prognozės. Norint kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius ir būti konkurencingiems rinkoje, reikia prognozuoti pardavimus. Pardavimų prognozė nustato numatomas metines ir mėnesines pardavimų apimtis (vienetais) ir arba pajamas iš pardavimų (litais) per planavimo laikotarpį. (V. Rutkauskas, P. Stanevičius, 2004, p. 176)

Pardavimo prognozė – tai įmonės prekių pardavimo lygis pasirinktoje rinkoje tam tikram laikotarpiui ateityje, esant atitinkamai marketingo strategijai, į kurią atsižvelgus priimamos tam tikros hipotezės apie veiksnių įtaką pardavimui.

Pardavimo apimtys yra vienas iš veiklos kintamųjų, kuris tolesniu finansiniu periodu turės didesnį poveikį kompanijos rezultatams nei bet kuris kitas kintamasis. Tai kertinis finansinio planavimo principas. Pardavimo apimčių planavimo tikslas nėra prognozavimas ypač dideliu tikslumu. Taip pat reikia numatyti pardavimo priežastis, kurios padėtų procesui pradėti vystytis ir leistų planavimo specialistams iškelti ir atsakyti į būtinus klausimus.

V. Rutkauskas ir P. Stanevičius teigia, kad kai kurioms įmonėms nėra sudėtinga prognozuoti pardavimo apimtis. Pavyzdžiui, įmonė, turėdama tik vieną vartotoją ir sutartis, gali prognozuoti, kokios bus pardavimo apimtys kitu finansiniu periodu. Visiškai naujo ir „revoliucingo“ produkto gamintojui daug sunkiau atlikti pardavimo apimčių prognozę, nes jis nežino kaip rinka reaguos į naują produktą. Dėl šios priežasties ne visos kompanijos gali naudoti tuos pačius prognozavimo metodus. Egzistuoja daug prognozavimo metodų, kurių kiekvienas turi savų privalumų ir trūkumų. Bet kurio prognozavimo tikslas – padėti kompanijai planuojant personalo įsigijimą, finansų ir gamybos apimtis. (V. Rutkauskas, P. Stanevičius, 2004, p. 176)

  • Microsoft Word 126 KB
  • 2015 m.
  • 22 puslapiai (3936 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kris
  • Pardavimo apimčių prognozavimas
    9 - 2 balsai (-ų)
Pardavimo apimčių prognozavimas. (2015 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/pardavimo-apimciu-prognozavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 27 d. 06:18
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo