Pardavimo pajamų apskaita


Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Pardavimo pajamų ir sąnaudų samprata. Pardavimo pajamos. Pajamų reglamentavimas. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita Uab „Verslas“. Trumpa Uab “Verslas” apžvalga. Uab „Verslas“ veikla. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.


Tyrimo tikslas: išanalizuoti pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaitą UAB „VERSLAS“.

Įmonės įprastinės veiklos pajamos skirstomos į pardavimo pajamas, kitos veiklos pajamas, finansinės veiklos, investicinės veiklos pajamas.

Pardavimo savikainą sudaro paslaugų teikimo sąnaudos, perparduotų prekių ir parduotos produkcijos savikaina.

Netekimams priskiriamos atsitiktinės sąnaudos ir nuostoliai, kurie negali būti priskirti įprastinei įmonės veiklai.

Pagal O. Gudaitienę (Apskaitos pradmenys,2004, p 113), pardavimų operacijos įforminamos sąskaita-faktūra arba PVM sąskaita-faktūra. Svarbu, kad jos atitiktų Buhalterinės apskaitos įstatyme numatytus reikalavimus – turi būti užfiksuoti privalomi rekvizitai. Tam, kad pardavėjas galėtų išsiųsti prekes, jis turi gauti iš pirkėjo užsakymą, kuriame turi būti nurodyta kas ir iš ko užsako konkrečių prekių kiekį, aptartos pardavimo sąlygos.

K 4484-MokėtinasPVM. Jeigu už parduotą produkciją ar suteiktas paslaugas pirkėjai iš karto neatsiskaito, susidaro debetinės skolos, tada taikoma tokia sąskaitų korespondencija: D 2411- Pirkėjųskolos. K 500 -Pardavimopajamos.

Pirkėjai sumoka įmonei, pateikdami savo bankui mokėjimo nurodymą ar pagal sutartyje numatytą formą. Gavus iš pirkėjo pinigus surašoma sąskaitų korespondencija:

Prekės laikomos parduotomis ir pajamos uždirbtomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

Anot R. Stačioko ir B. Jefimovo (Apskaitos organizavimo ir sąskaitybos pagrindai, 2004, p 39.), sąnaudos apskaitoje – tai:

išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu ar paslaugų atlikimu;

patikimai įvertinti įmonės (bei asmenų) turto naudojimo ar įsipareigojimų didėjimo ūkiniai faktai;

naudojami ištekliai keletą ateinančių laikotarpių. Jie pripažįstami netiesiogiai (susidėvėjimas ir amortizacija).

Nežinodami parduotų prekių savikainos, negalėtume sužinoti veiklos rezultato. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių sąryšis:

K - 6000 Parduotų prekių savikaina;

Šia korespondencija parodomas pinigų gavimas iš karto arba pirkėjų skolos padidėjimas ir uždirbtos pajamos iš prekybos. Uždirbtos pajamos visada įregistruojamos kredito dalyje.

Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė “VERSLAS”.

Adresas – Pramonės g. 6, LT-11111 Mažeikiai.

Elektroninis paštas (E-mail) – bizuteri@bizuteri.lt.

Pagrindinė įmonės veikla – prekyba bižuterija, taip pat įmonė atlieka smulkius bižuterijos remonto darbus. Įmonė savo veiklą yra išplėtojusi keliuose miestuose – Telšiuose, Šilutėje, kur veikia pardavimų salonai, o Mažeikiuose veikia pagrindinė parduotuvė, todėl čia yra vadovo ofisas, buhalterija. Iš viso UAB „VERSLAS“ dirba 11 darbuotojų. Įmonės apskaitą tvarko buhalterė, yra šešios pardavėjos-konsultantės, kurios dirba pamainomis, taip pat prekių tiekėjas, kuris rūpinasi, kad nestigtų prekių, rūpinasi jų užsakymu, trys meistrai, kurie kiekvienoje parduotuvėje atlieka smulkų bižuterijos remontą. Su priimtais į darbą žmonėmis pasirašomos darbo sutartys ir tą pačią dieną pranešama VSD teritoriniam skyriui. Darbo užmokesčiui paskaičiuoti yra taikoma laikinė apmokėjimo sistema, o tai reiškia, kad kiekvienam darbuotojui mokama už faktiškai dirbtą laiką bei darbą švenčių dienomis, taikoma 5 darbo dienų savaitė. Darbo laikas registruojamas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Darbuotojas privalo parašyti prašymą dėl NPD ir PNPD taikymo. Kiekvienam darbuotojui vedamos asmeninės sąskaitos. Už pirmąsias 2 kalendorines sirgtas dienas apmoka darbdavys 80 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Likusias dienas ligos pašalpą apmoka VSD. Už atostogas (eilines) apmokama pagal darbuotojo vidutinį darbo užmokestį – 100 proc. Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš paskutinių 3 mėnesių laikotarpio darbo užmokesčio vidurkio. Kompensacija už nepanaudotas atostogas mokama darbuotoją atleidžiant iš darbo. Moka 100 proc. pagal vidutinį darbo užmokestį. 3 dienų laikotarpyje pranešama VSD apie darbuotojo atleidimą iš darbo.

Kad apžvelgti, kaip įmonėje apskaitomos pajamos ir sąnaudos, panagrinėsime įmonės sausio mėnesio veiklą. Uždaroji akcinė bendrovė „VERSLAS“ visas ūkines operacijas fiksuoja atitinkamuose registruose. Įmonė taiko periodiškai apskaitomų atsargų būdą,FIFO metodu. Įmonė pirmiausia įsigyja prekes, paskui jas perparduoda, tai yra, pirmiausia padaromos išlaidos prekėms įsigyti, o vėliau šias prekes pardavus, uždirbamos pajamos. Apskaitoje pirmiausia pripažįstamos pajamos, o po to su jomis palygina sąnaudas, patirtas uždirbant pajamas. Įprastinės įmonės veiklos pajamos apskaitomos 5000 sąskaitoje, apskaitoje registruojamos remiantis išrašytomis sąskaitomis faktūromis.

  • Microsoft Word 58 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4086 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Pardavimo pajamų apskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Pardavimo pajamų apskaita. (2016 m. Vasario 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/pardavimo-pajamu-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 14 d. 01:11
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo