Pardavimų Procesų organizavimo vertinimas x įmonės pavyzdžiu


Marketingo referatas.

Įvadas. Uab „Baltic saitas“ įmonės pristatymas. Uab „Baltic saitas“ pardavimo procesų valdymo analizė. Marketingas ir pardavimai. Paslaugų pardavimas. Pardavimo kanalai. Asmeninis pardavimas. Tiesioginio marketingo komunikacija. Kainodara. Pardavimų skatinimas ir reklama. Vartotojų elgsena. Pardavimų skatinimas ir PR (viešieji ryšiai). Pardavimų plėtra ir sąlygojantys veiksniai. Įmonės pardavimo procesų valdymo apibendrinimas. Uab „Baltic saitas” swot analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.


Temos aktualumas. Kiekviena įmonė turi rasti savo vietą rinkoje ir komunikuoti savo unikalius išskirtinumus vartotojui tokiu būdu, kad jis pasirinktų tam tikrą prekę - paslaugą. Siekiant surasti išskirtinę poziciją, ją pasiekti bei išlaikyti, kryptingas rėmimo priemonių parinkimas tampa pagrindiniu įrankiu.

Darbo objektas - UAB „Baltic Saitas” pardavimų procesas.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Baltic Saitas” pardavimų procesą ir pateikti pasiūlymus pardavimo plėtrai.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai pagrįsti pardavimų proceso elementų analizę;

Atlikti UAB „Baltic Saitas“ pardavimų proceso elementų analizę;

Atlikti UAB „Baltic Saitas“ SWOT analizę;

Suformuluoti UAB „Baltic Saitas“ pradavimų didinimą skatinančius pasiūlymus.

Žemiau esančiame paveiksle pateiktas UAB „Baltic Saitas“ darbuotojų pokytis.

Pagal paveikslo duomenis matyti, kad įmonėje dirba 8-7 darbuotojai. Įmonė išskiria ir deklaruoja misiją, viziją bei siekius.

Misija – kokybiškas verslo organizavimas ir dėmesys klientui.

Vizija- tapti inovatyviausia bei daugiausiai įvežančia turistų atvykstamojo turizmo agentūra Lietuvoje.

Išlaikyti esamus klientus Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir dar labiau skatinti jų lojalumą;

Užkariauti naujas rinkas Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kinijoje, Japonijoje, Šiaurės Amerikoje.

Paruošti kokybiškai ir efektyviai dirbantį personalą, kuris keltų įmonės reprezentatyvumą ir pasitikėjimą ja.

UAB „Baltic Saitas“ savo veikloje naudoja automatinę rezervavimo sistemą, kuri žymiai padidino užsakymų operatyvumą. Užsienio turistai kreipiasi į užsienio operatorius ir per rezervacinę sistemą nukreipiami į UAB „Baltic Saitas“.

E. rinkodaros formos gali būti naudojamos asmeniniais ir neasmeniniais komunikacijos kanalais. E. marketingo komunikacijos kompleksas dabar suvokiamas kaip susidedantis iš penkių pagrindinių ryšio alternatyvų (Gaižutis 2004):

Reklaminis - informacijos apie idėjas, produktus ar paslaugas skleidimas.

Pardavimų skatinimas - trumpalaikis paslaugų pirkimo skatinimas.

Ryšiai su visuomene - gerų santykių palaikymas, sukuriant teigiamą organizacijos įvaizdį.

Tiesioginė rinkodara - padeda užmegzti tiesioginį dialogą su vartotojais ir siekiama tiesioginio vartotojų atsako.

Mokslininkai Allen ir Fjermestas (2001) teigia, kad efektyvios marketingo komunikacijos kūrimas ir įgyvendinimas internete priklauso nuo kelių veiksnių: marketingo strategijos vietos ir elektroninio marketingo tikslo.

R. Radzevičiūtė ir L. Šliburytė (2005) teigia, kad e. marketingas reiškiasi kaip reklama, pardavimų skatinimas, asmeninis pardavimas, tiesioginis marketingas ir viešieji ryšiai. Visi šie būdai e. marketinge naudojami tam, kad norima informacija pasiektų tikslinį vartotoją.

Išanalizavę 1 lentelę matome, kad autoriai pateikia jų nuomonę svarbiausias priemones naudojamas elektroniniame marketinge, tų priemonių skaičius svyruoja nuo penkių iki dešimties. Kiekvienas autorius vardindamas svarbiausias priemones paminėjo reklaminius skydelius, reklama per el. paštą bei internetinę svetainę.

Analizuojant UAB „Baltic Saitas” ekonominės veiklos rezultatų ir misijos santykį, įmonės misijos formuluotėje išreiškiami tokie akcentai kaip: didelis teikiamų paslaugų asortimentas, reikšmingas misijos akcentas yra organizacijos veiklos tęstinumo, augimo ir pelningumo nuostata. Organizacija akcentuoja aukštą savo paslaugų kokybę, tai rodo organizacijos pastangas susiformuoti patrauklų įmonės įvaizdį. Organizacijos misijos formuluotėje išreiškiami įvairūs akcentai. Tai neturi bent kiek ryškesnės įtakos ekonominei organizacijos sėkmei, tačiau tai yra strateginių veiksmų kryptingumo išraiška.

UAB „Baltic Saitas“ pagrindiniai tikslai: gerinti įmonės veiklą ir siekti geresnių ūkinės veiklos rezultatų, maksimaliai patenkinant savo klientų poreikius bei lūkesčius, išplėsti savo veiklą, naudoti aukštas technologijas ir inovacijas.

Kaip matyti, šių mokslininkų pateikti paslaugos apibrėžimai yra skirtingi. Hill (1977) apibrėžime akcentuojamas paslaugos nematerialumas (ji negali būti apčiuopiama, transportuojama ir įgyjama). Tačiau Ch. Gronroos (1983), priešingai nei pirmasis mokslininkas, akcentuoja paslaugas kaip serija veiksmų , kurie įgalina dviejų šalių (vartotojo ir paslaugų darbuotojo) kontaktavimą. Taip pat jis paslaugą traktuoja, kaip vartotojo problemą, kurią išsprendžia paslaugos tiekėjas jam pasiūlydamas fizinių išteklių. Korler ir Keller (2007) apibrėžime akcentuoja paslaugos neapčiuopiamumo ir nuosavybės nebuvimo savybes. Kaip matyti, Lethinen (1983), bei autorių G. Tocquer, M. Langlois (1992) paslaugos apibrėžimai yra panašūs, autoriai akcentuoja paslaugą, kaip veiksmų, vykstančių tarp vartotojo ir tiekėjo, rezultatą (vartotojo patyrimą ir pasitenkinimą). Tuo tarpu J. Nollet ir J. Haywood – Farmer (1992), pažymi, kad paslauga yra neapibrėžtinos naudos, bei sieja prekę su paslauga, kaip neatsiejamus dalykus, nes prekės yra reikalingos paslaugos teikimo procesui vykdyti arba jį palengvinti.

  • Marketingas Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Rūta
  • 40 puslapių (9875 žodžiai)
  • Marketingo referatai
  • Microsoft Word 214 KB
  • Pardavimų Procesų organizavimo vertinimas x įmonės pavyzdžiu
    10 - 10 balsai (-ų)
Pardavimų Procesų organizavimo vertinimas x įmonės pavyzdžiu. (2016 m. Balandžio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/pardavimu-procesu-organizavimo-vertinimas-x-imones-pavyzdziu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:52