Pardavimų skatinimo priemonių vertinimas “Biceps” įmonėje


Įvadas. Pardavimų skatinimo teoriniai aspektai. Pardavimo skatinimo esmė. Pardavimo skatinimo etapų identifikavimas. Pardavimų skatinimo tikslų nustatymas. Ilgalaikės ir trumpalaikės pardavimų skatinimo priemonės. Pardavimų skatinimas „biceps“ įmonėje. Bendra informacija apie įmonę. MB “Biceps” pardavimų analizė. MB „Biceps“ produktų grupių bendrieji pardavimų rodikliai. Pardavimų analizė pagal produktų grupes. MB „Biceps“ pardavimų skatinimo naudojamų priemonių analizė. Vartotojų reakcijos vertinimas į pardavimo skatinimo priemones. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Pardavimų skatinimo plano parengimas MB “Biceps”. Išvados. Literatūros šaltiniai. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis. Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Priedai.


Tyrimo aktualumas. Šiuolaikinėje rinkoje nuolat didėja pasiūla, kas įtakoja vis sunkesni pardavimo procesą. Pardavimai, tai kiekvieno verslo pagrindinis pridėtinės vertės generatorius, todėl jų plėtra nuolatinis verslininko rūpestis. Įmonė norinti parduoti savo produkciją, ir išlikti konkunrecingą, privalo skatinti pirkėją pirkti. Pardavimų skatinimas, yra efektyvi priemonė ne tik pardavimams bei jų daţnumui padidinti, tačiau ir naujų vartotojų pritraukimui, vartotojų lojalumui padidinti, bei kitiems įmonės iškeltiems tikslams pasiekti. Siekiant įmonės augimo tarp konkurentų ir didesnio pelno gavimo, reikalingas efektyvus pardavimų skatinimo panaudojimas. Tam kad būtų pasiekti norimi rezultatai, reikalingas tiksli ir taisyklingai sudaryta pardavimų skatinimo programa. Tyrimo problema. Pardavimų skatinimas visada didina išlaidas, kurių grąţa negarantuota, arba kurios neatsiperka. Kaip pardavimų skatinimo priemonėmis padidinti MB “Biceps“ pardavimus? Tyrimo objektas. Pardavimų skatinimas. Tyrimo tikslas. Remiantis pardavimų skatinimo teorinėmis prielaidomis atlikti MB “Biceps” pardavimų analizę ir parengti pardavimų skatinimo priemonių planą. Tyrimo uţdaviniai.

1. Atskleisti pardavimų skatinimo esmę ir etapus, identifikuojant pardavimų skatinimo tikslus bei priemones.

2. Atlikti pardavimų analizę “Biceps” įmonėje.

3. Ištirti vartotojų nuomonę apie pardavimų skatinimo priemonių taikymą ir vartojimą “Biceps” įmonėje.

Tyrimo metodai. Darbe atlikta metodinė mokslinės literatūros analizė, antrinių duomenų analizė, bei lyginamoji analizė. Empirnio tyrimo duomenys surinkti, atlikus anketinę apklausą, kurios rezultatai interpretuojami naudojant statistinės duomenų analizės paketą SPSS.Tyrimo apibdenrinimas atliktas pagal Kardelį (2001), Gaiţauskaitė ir Mikėnė (2014) socialinio tyrimo metodoligiją.

  • Adobe PDF 1555 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 74 puslapiai
  • Universitetas
  • Asteris
  • Pardavimų skatinimo priemonių vertinimas “Biceps” įmonėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Pardavimų skatinimo priemonių vertinimas “Biceps” įmonėje. (2017 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/pardavimu-skatinimo-priemoniu-vertinimas-biceps-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 24 d. 07:18
×