Parduotuvėje transliuojama muzika


Įvadas. Muzikos parametrų poveikis parduotuvės lankytojų lojalumui. Vartotojų lojalumo sąsaja su vartotojų pasitenkinimu. Parduotuvės aplinkos elementų klasifikavimas ir sąveika. Parduotuvės garso efektai, turintys įtaką pirkėjų elgsenai. Muzikos parametrų įtaka pirkimo procesui. Muzikos poveikis vartotojų lojalumui skirtingose šalyse. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo modelis ir hipotezės. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo instrumentas. Respondentų atrankos kriterijai ir imties charakteristikos. Tyrimo ribotumas. Parduotuvėje transliuojamos muzikos įtaka vartotojų lojalumui Išvados ir pasiūlymai. Sammary. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.

Parduotuvės aplinkos formavimas laikomas viena iš svarbiausių marketingo priemonių, veikiančių pirkėjų lojalumą parduotuvei (Turley ir Milliman, 2000). Pasak Theodoridis, Chatzipanagiotou (2009) parduotuvės bendros aplinkos formavimas susideda iš fizinės aplinkos elementų (spalvos, vitrinos, dekoratyviniai elementai) ir pojūčių stimuliavimo elementų (kvapas, muzika, apšvietimas, oro sąlygos). Muzika veikia kaip stiprus jutimo stimulas, sukeliantis emocinį elgesio atsaką, padedantis asmeniui apsipirkti įsimintinai (Dube, 2001). Beverland ir kiti (2006), Witvliet ir Vrana (2007) konstatuoja, kad muzikos klausymasis priverčia žmogų verkti, šypsotis, juoktis, kilnoti antakius, keisti veido mimika, t.y. išreikšti savo emocijas. Muzika ne tik veikia nuotaiką ir motyvuoja žmones pirkti, bet taip pat leidžia kurti įvaizdį (Jain ir Bagdare, 2009). Nustatyta, kad muzika yra pagrindinis veiksnys žadinantis emocijas ir darantis įtaką vartotojų elgesiui, leidžiantis gauti reikiamus atsakymus apie klientų norus.

Shen ir Chen (2006) pažymi, kad muzikos įtaką pirkėjų elgesiui gali skirtis skirtingose šalyse ir kultūrose. Thorgaard ir kt. (2005) tyrė "malonios / nemalonios" muzikos poveikį Danijoje ir nustatė teigiamą koreliaciją tarp malonios muzikos ir pirkėjų pasitenkinimo. Anglijoje daryti tyrimai parodė, kad muzika yra lengviausias būdas paveikti žmonių jausmus (Hosea, 2004). Kai vyno parduotuvėje buvo grojama prancūzų ir vokiečių muzika pirkėjai pirko daugiau tų regiono vynų, su kuriais asocijavosi muzika (Hosea, 2004). Tuo tarpų Austrijoje Areni (2005) atlikdamas eksperementą vyno parduotuvėje nustatė, kad klasikinė muzika, pvz. Vivaldis, Bachas, didina pardavimus ir skatina vartotojus įsigyti daug brangesnius pirkinius. Prestižinė muzika priverčia klientus pirkti prestižinį vyną. Panašius tyrimo rezultatus gavo autoriai Silchok ir Hargreaves (2003), kurie nustatė, kad restorano lankytojai linkę užsisakyti daugiau patiekalų ir gėrimų, kai grojo klasikinė, o ne“ pop“ muzika. Tyrimai daryti Šveicarijoje akcentuoja muzikos tempo įtaka pirkėjų elgesiui ir nurodo, kad lėtesnė muzika daro poveikį didesnems pardavimams negu greitesnė (Knorfele ir kiti, 2011). Galima teigti, kad Anglijos parduotuvėse pastebimas panašus muzikos poveikis vartotojų elgsenai. Lėtesnio tempo muzika labiau atpalaiduoja klientą, sukeldama teigiamas emocijas ir norą įsigyti daugaiu pirkinių (Oakes, 2003). Austrijos parduotuvėse daryti tyrimai nustatė, kad pirkėjų elgesys keičiasi ne tik nuo muzikos tempo, kaip buvo įrodyta Anglijoje ir Šveicarijoje, bet ir nuo muzikos ir kvapų formuojant aplinką parduotuvėje junginio. Išnagrinėjus įvairių šalių muzikos įtaką vartotojų elgsenai, galima rasti tiek panašumų tiek skirtumų. Savo temai nagrinėti bus pasirinktos Baltijos valstybės, kadangi jos a) buvusios Sovietų Sąjungos valstybės, b) netoli nutolusios viena nuo kitos, c) visos valstybės yra ES narės, su panašiu ekonominiu išsivystymo lygiu. Šie kriterijai gali lemti panašią vartotojų elgseną prekių pirkimo procese bei aplinkos formavimo lemiančius veiksnius.

Darbo problema: Kaip skirtingi muzikos parametrai gali veikti lojalumą Baltijos šalyse?Darbo objektas – vartotojų nuomonės apie muzikos poveikį jų parduotuvėse.

Darbo tikslas – nustatyti skirtingų muzikos parametrų poveikį vartotojų lojalumui parduotuvėse Baltijos šalyse.

išanalizuoti vartotojų lojalumo sąsaja su vartotojų pasitenkinimu;

išaiškinti foninės muzikos naudojimo svarbą parduotuvėse;

apibūdinti muzikos poveikį vartotojų lojalumui skirtingose šalyse;

Darbo teorinėje dalyje naudojama mokslinės literatūros analizė, kur pateikiama informacija apie vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo reikšmingą ryšį, apie parduotuvės elementų įtaka vartotojų pasitenkinimui, apie foninės muzikos poveikį vartotojų lojalumui skirtingų šalių parduotuvėse. Tiriamojoje dalyje atliekama vartotojų apklausą Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalyse, siekiant ištirti skirtingų muzikos parametrų poveikį vartotojų pasitenkinimui parduotuvėje.

Darbą sudaro trys dalys – pirmoji teorinė dalis, antroji metodinė ir trečioji analitinė dalis. Pirmojoje dalyje apibūdinamas vartotojų lojalumas, parduotuvės aplinkos elementų klasifikavimas ir sąveika, parduotuvės garso efektai, turintys įtaką pirkėjų elgsenai, muzikos poveikis vartotojų lojalumui užsienio šalyse. Antrojoje darbo dalyje apibūdinta tyrimo metodologija (tyrimo modelis, hipotezės, suformuluota tyrimo problema, aprašytas tyrimo instrumentas, atrankos kriterijai). Trečiojoje dalyje atlikta tyrimo duomenų analizė, su vieno faktoriaus tiesinės regresijos pagalba

Vartotojų lojalumas gali būti suvokiamas ir kaip jo lojalumas prekės / paslaugos ženklui, ir kaip lojalumas prekei / paslaugai ar įmonei (Pranulio ir kt, 1999). Autorės Žigienė, Maciūtė (2006) papildo Pranulį (1999) teigdamos, kad objektas, prie kurio ,,prisirišęs“ klientas, požiūriu gali būti skiriama ištikimybė ne tik prekei, ženklui, o taip pat pasitaiko ištikimybė pardavėjui ir pirkimo vietai. Todėl vartotojų lojalumą tikslinga nagrinėti atskirai prekei ar prekių kategorijai, nes tada lengviau tiesiogiai ir tikslingai šį procesą veikti.

  • Microsoft Word 471 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 51 puslapis (14540 žodžiai)
  • Justas
  • Parduotuvėje transliuojama muzika
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Parduotuvėje transliuojama muzika. (2015 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/parduotuveje-transliuojama-muzika.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 09 d. 10:50
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo