Partizaninis karas


Partizaninio karo etapai. Partizaninis karas skaidres. Partizaninis karas lietuvoje etapai. Partizaninis karas testas. Partizaninis karas 1 etapas. Skaidres apie partizanus. Partizanai skaidres. Partizaninis karas iii etapas. Partizaninio karo antrasis etapas. Partizanu vadai prezentacuja.

Pirmasis partizaninio karo etapas. 1944-1945 metais partizanai miškuose įsirengdavo gerai įtvirtintas stovyklas. Jų ieškodama okupacinė kariuomenė pasitelkdavo net lėktuvus. Antrasis etapas:1946. 05 – 1948. 11. Trečiasis etapas: 1948 11-1953 05.

Raudonoji armija vėl okupuoja Lietuvą. Atkuriami sovietiniai represiniai organai (nkvd,nkgb), formuojamas valdžios aparatas. Lietuvoje dislokuoti nkvd kariuomenės daliniai. Pradėta prievartinė mobilizacija į raudonąją armiją, vykdomos baudžiamosios akcijostai nežadėjo nieko gero, todėl okupacijos pradžioje daug vyrų slapstėsi pavieniui. Jie nakvodavo artimiausiame miške, o pasibaigus nkvd kariuomenės siautimams bei kratoms, sugrįždavo į namus ir dirbdavo ūkio darbus. Dauguma buvo tvirtai apsisprendę neiti į okupacinę kariuomenę, o jei gaudys-priešintis ginklu, be to, stengtis išvaduoti sulaikytuosius. Tam reikėjo telktis į organizuotus būrius, kurių vadais būdavo išrenkami nepriklausomybės kovų kariškiai, mokytojai,policininkai.

Jau 1944-ųjų rugpjūtį zarasų, trakų, ukmergės, panevėžio, alytaus apskrityse spontaniškai būrėsi stambesni ginkluotų partizanų junginiai. Vieną pirmųjų kovinių akcijų įvykdė zarasų partizanai, vadovaujami apskrities vanagų vado kapitono afanaso kazano ir nepriklausomybės kovų savanorio antano streikaus. Rugpjūčio 15-osios naktį jie puolė zarasų kalėjimą ir išvadavo suimtuosius.

1944-1945 metais partizanai miškuose įsirengdavo gerai įtvirtintas stovyklas. Aptikę partizanus, lakūnai nurodydavo taikinius minosvaidžiams. Vyko tikri mūšiai. Štai pietų žemaitijos miške buvusioje stovykloje buvo įrengti bunkeriai, į kuriuos įvažiuodavo net vežimai. 1944-ųjų gruodį, aviacijai išžvalgius stovyklą, nkvd kariuomenei ją apsupus, verždamiesi žuvo 16 partizanų.

Tuo pat metu partizanų vadai ruošia Lietuvos išlaisvinimo planus. Susiklosčius palankiai tarptautinei situacijai(kilus vakarų-rytų ginkluotam konfliktui ar tarptautinei bendrijai pareikalavus, kad sovietų sąjunga išvestų savo kariuomenę iš okupuotų teritorijų), reikėjo greitai mobilizuoti Lietuvos gyventojus ir perimti į savo rankas valstybės sienų apsaugą, sutrukdyti galimą gyventojų deportaciją ir represijas, neutralizuoti okupacinės valdžios institucijas, o esant reikalui-ir organizuoti ginkluotą pasipriešinimą.

Nuo 1944 metų būdavo užpuldinėjami miesteliai. Užėmę miestelį, gausūs (po šimtą ir daugiau kovotojų) partizanų daliniai sunaikindavo valsčiaus dokumentus, mobilizacijos sąrašus, pyliavų žiniaraščius, išlaisvindavo suimtuosius, nušaudavo ypač uolius okupacinės valdžios statytinius, kitus perspėdavo netarnauti priešui.

1945 metų pavasarį, miškuose susitelkė apie 30000 vyrų. Dideli partizanų būriai praktiškai kontroliavo visa Lietuvos teritoriją, išskyrus miestus.

  • Microsoft Word 8 KB
  • 2010 m.
  • 5 puslapiai (1208 žodžiai)
  • Ipolitas
  • Partizaninis karas
    10 - 1 balsai (-ų)
Partizaninis karas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/partizaninis-karas.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 09 d. 00:39
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo