Paryžiaus sutarties analizė


Įvadas. R. Šumano deklaracija ir Paryžiaus sutartis. EAPB sutarties tikslai. Institucijos. Sutartyje keliami uždaviniai. Anglies ir plieno pramonė. EAPB sutarties nuostatų įgyvendinimas. Lietuvoje 2012 m. Turėtų iškilti pirmoji plieno lydimo gamykla. Išvados. Literatūros šaltiniai.

Sutartis taip pat sprendė prekybos politiką trečiųjų šalių atžvilgiu. Nors nacionalinių vyriausybių kompetencija išliko, Bendrija turi nemažai galių, pavyzdžiui, nustatant minimalias ir maksimalias muitų normas ir prižiūrint komercinius susitarimus, susijusius su importo ir eksporto licencijų suteikimo.

Be to, dempingo srityse vyravo Vyriausiosios valdybos galia, kadangi įmonės konkurencijos prieštarautų sutarčiai ir dideliems importo padidėjimams, kurie galėtų rimtai pakenkti Bendrijos gamybai.

Praėjus penkiasdešimčiai metų nuo Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) steigimo sutarties, kuri sudarė plieno pramonės teisinį pagrindą, įsigaliojimo, šios sutarties galiojimo laikas, kaip ir planuota, baigėsi 2002 m. liepos 23 d. Prieš jai baigiant galioti, ši sutartis kelis kartus buvo iš dalies keičiama šiomis Sutartimis: Susijungimo sutartimi (Briuselis, 1965 m.), Sutartimis, iš dalies keičiančiomis tam tikras finansines nuostatas (1970 ir 1975 m.), Grenlandijos sutartimi (1984 m.), Europos Sąjungos sutartimi (ES sutartis, Mastrichtas, 1992 m.), Suvestiniu Europos aktu (1986 m.), Amsterdamo sutartimi (1997 m.), Nicos sutartimi (2001 m.) ir Stojimo sutartimis (1972, 1979, 1985 ir 1994 m.).

Ši sutartis pakeitė sistemą, pagal kurią Bendrijos buvo finansuojamos iš nuosavų išteklių ir valstybių narių įnašų . Ji taip pat įdiegė Bendrijų bendrą biudžetą.

Ši sutartis suteikė Europos Parlamentui teisę atmesti biudžetą ir suteikti Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jis įkūrė vienus bendrus visų trijų Bendrijų Audito Rūmus, kontroliuojančius jų atskaitomybę ir finansų valdymą.

Ši sutartis reiškia, kad kitos sutartys nebus taikomos Grenlandijai ir nustato specialius santykius tarp Europos bendrijos ir Grenlandijos, nustatomos taisyklės, kurios taikomos užjūrio teritorijoms.

Suvestinis Europos aktas buvo pirma svarbi sutarčių reforma. Kvalifikuotos daugumos balsavimo Taryboje pratęsė sritis, padidėjo Europos Parlamento vaidmuo (bendradarbiavimo procedūra) ir padidėjo Bendrijos įgaliojimai. Ji nustatė tikslą, sukurti vidaus rinką iki 1992 m.

Trys bendrijos (EAPB, EEB, Euratomas) Mastrichto sutarčiai atnešė institucinį bendradarbiavimą užsienio politikos srityse, gynyba, policija ir teisingumą. Europos Ekonomikos Bendrija buvo pervadinta Europos Bendrija. Be to, ši sutartis sukūrė ekonominę ir pinigų sąjungą, įdiegė naujų Bendrijos politikų (švietimas, kultūra) ir padidino Europos Parlamento įgaliojimus (bendro sprendimo procedūra).

Amsterdamo sutartis padidino Sąjungos įgaliojimus sukurti Bendrijos užimtumo politiką, perkelti į Bendrijų kai kurias iš sričių, kurios anksčiau buvo taikomos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo, teisingumo ir vidaus reikalų srityse, pradėti taikyti priemones, kuriomis siekiama priartinti Sąjungą prie jos piliečių leidžiančių glaudžiau bendradarbiauti tarp tam tikrų valstybių narių (tvirtesnis bendradarbiavimas). Taip pat išplėsta bendro sprendimo procedūrą ir kvalifikuotos daugumos balsavimas, supaprastinti ir pernumeruoti Sutarčių straipsniai.

Nicos sutartis buvo iš esmės skirta Amsterdamo sutarties "likučiams", t.y. institucinių problemų, susijusių su plėtra, kurie nebuvo išspręsti 1997 m. Jis nagrinėjo komisijos sudarymą, balsų skaičių Taryboje ir kvalifikuotos balsų daugumos sričių išplėtimą. Tai supaprastino bendradarbiavimo procedūroje naudojamas taisykles ir teisminę sistemą.

Lisabonos sutartyje nustatytos didelės reformos. Ji atneša galą Europos bendrijai, panaikina buvusią ES struktūrą ir paskirsto naujas kompetencijas tarp ES šalių. Būdas, kuriuo Europos institucijos funkcionavo ir sprendimų priėmimo procesas taip pat yra keičiamas. Tikslas yra patobulinti sprendimų priėmimą išsiplėtojusioje Europos sąjungoje, kurią sudaro 27 šalys. Lisabonos sutartyje taip pat yra keletas reformų ES vidaus ir išorės politikos srityse. Visų pirma, jis leidžia institucijoms imtis priemonių naujose politikos srityse.

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 303 KB
  • 2013 m.
  • 14 puslapių (3039 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jonas
  • Paryžiaus sutarties analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Paryžiaus sutarties analizė. (2013 m. Gruodžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/paryziaus-sutarties-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 22:17
×