Pasirinktos įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas ir analizė


Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos samprata ir valdymas. Organizacijos paskirtis. Organizacijos valdymo struktūra. Valdymo funkcijos organizacijoje. Praktinė dalis. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Apie pasirinktą įmonę. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Įmonės paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos. Naudojami įrenginiai. Darbo pasidalijimas, koordinavimas. Žmogiškųjų išteklių analizė ir valdymas. Žmogiškieji ištekliai. Palyginimas su konkurentais. Ssgg analizė. Pest analizė. Įmonės potencialo aprašymas, įžvalgos apie įmonę. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas: apžvelgti ir išanalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą, įmonėje "Kelprojektas"

Organizacija yra vienetas, naudojantis išteklius įvairiose vietose ir įvairiomis priemonėmis uždirbantis pelną, jos valdymas turi savo struktūrą, kuri bendrais bruožais įteisinta įmonės įstatuose. Kiekviena organizacija, tiek maža, tiek didelė, yra tam tikrais santykiais susietų elementų visuma. Organizavimo, kaip valdymo funkcijos, paskirtis yra apibrėžti kiekvieno organizacijos elemento vaidmenį, nustatyti jų tarpusavio santykius taip, kad būtų sudarytos geriausios sąlygos siekti tikslų. Organizavimui tenka integruojantis vaidmuo, būtent tai elementų visumą paverčia darniai veikiančia sistema - organizacija. Pripažindami tai, jo organizacijos tikslai kinta ir, kad organizacijai įtaką daro nuolat kintantys įvairiausi aplinkos veiksniai, – turime sutikti, kad organizavimas (kaip valdymo funkcija) negali būti vienkartinis, turi būti nuolatinio pobūdžio.(Bivainis 2011:198)

Struktūra - daiktų/ veiksnių sistemos sudarymas, čia jie atsiejami atsižvelgiant į jų kilmes, funkcijas, elementus ar pan. požymius.

Hierarchija – struktūra suskirstyta į daugelį pakopų. Ją sudarančios dalys eina iš viršaus į apačią, sekdamos griežtai numatytais pavaldumo ir priklausomybės principais. Organizacinės struktūros detalės ir jas sudarantys elementai bendrai grupuojami į tris valdymo lygmenis.

Aukščiausiasis valdymo lygmuo - susideda iš aukščiausių valdymo lygio vadovų: direktorių taryba, prezidentas, viceprezidentas, valdyba. Šie asmenys atsako už pačių svarbiausių (strateginių) planų sudarymą ir priėmimą.

Vidurinysis valdymo lygmuo - šį lygmenį sudarantys vadovai privalo realizuoti aukščiausiojo valdymo lygmens sudarytus planus, jie yra atsakingi už šių užduočių detalizavimą ir perdavimą. Vidurinysis valdymo lygmuo tai įvykdo sudarydami taktinius planus.

Žemiausio valdymo lygmuo – vadovai, tiesiogiai duodantys nurodymus darbininkams. Atsako už specifinių užduočių pateikimą tiesioginiams vykdytojams ir operatyviųjų planų sudarymą.

Atsako už tai, kad būtų sudaryti ir įvykdyti strateginiai planai.

Atsako už tai, kad būtų sudaryti ir įvykdyti taktiniai planai.

Atsako už tam tikro produkto (paslaugos) padarymą bei taktinių planų sudarymą ir įvykdymą.

nereikšmingų klausimų ir problemų sprendimas gali būti permetamas aukštesniems valdymo lygmenims.

naują bei inovatyvią veiklą eina lengviau pritaikyti ir vykdyti atskiruose padaliniuose.

sudėtinga koordinuoti horizontalią valdymo lygių struktūrą. Strateginių ir operatyviųjų planų sprendimo problemos perkeliamos aukštesnei valdymo pakopai.

Planavimas organizacijoje - tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas. (Stoškus, Beržinskienė 2005: 96). Be akivaizdaus plano nebūtų įmanoma efektyviai organizuoti numatytą veiklą ir naudoti turimus išteklius. Negalėtume žinoti kaip reikėtų siekti organizacijos tikslų ir ar nenukrypstama nuo kelio.

Planavimas -tai vadybos funkcija, kuri nurodo, kas, ką bei kada turi daryti. Planavimas sudaro pamatą, nuo ko bus tęsiama tolimesnė veikla. Būsimos veiklos sugalvojimas yra planavimo esmė ir yra glaudžiai susijusi su informacijos kaupimu, būsimų įvykių nuspėjimu ir sprendimų priėmimu.

Įmonė yra sudėtinga sistema, kurios veiksmingumui įtaką turi ją sudarantys elementai ir padaliniai. Kad įmonė tinkamai funkcionuotų, reikia suplanuoti, kaip apjungti visas ją sudarančias dalis ir nukreipti jų veiklą bendro tikslo link.

UAB „Kelprojektas“šiuo metu yra didžiausia specializuota transporto infrastruktūros inžinerijos ir konsultavimo įmonė Lietuvoje. Šiuo metu „Kelprojekte" dirba 244 darbuotojai.

UAB “Kelprojektas” vyrauja linijinė valdymo struktūra, bet jai besiplečiant vis daugėja ir funkcinio valdymo struktūros požymių, kaip kad pasiskirstymas pagal funkcijas ar geografinis veiklos formavimas.

  • Microsoft Word 852 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (7006 žodžiai)
  • Universitetas
  • Silvija
  • Pasirinktos įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas ir analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Pasirinktos įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas ir analizė. (2017 m. Lapkričio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/pasirinktos-imones-zmogiskuju-istekliu-valdymas-ir-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 22 d. 03:48
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo