Paskirstymo kanalų formavimo ir jų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė


Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Paskirstymo sistemos kūrimas ir valdymas teoriniu požiūriu. Atsargų formavimas ir valdymas. Paskirstymo grandinės samprata, paskirstymo būdai ir intensyvumas. Paskirstymo grandinių organizavimo struktūra. Marketingo veiksniai turintys įtakos paskirstymo kanalo parinkimui. Tarptautinių paskirstymo kanalų formavimas. Tarptautinių paskirstymo kanalų struktūros įvertinimas. Strateginė aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Paskirstymo sistemos veiksmingumo veiksniai. Paskirstymo sistemos plėtros veiksniai. UAB ,,lyra group“ paskirstymo kanalų ir jų pasirinkimą įtakojančių veiksnių analizė bei sistemos kūrimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. UAB ,,Lyra Group“ charakteristika. UAB ,,Lyra Group” gatavos produkcijos sandėlio procesų valdymas. UAB ,,Lyra Group” paskirstymo kanalų sistema. UAB ,,Lyra Group“ paskirstymo kanalų struktūra. Veiksniai įtakojantys UAB ,,Lyra Group“ paskirstymo kanalų struktūrą. UAB ,,Lyra Group“ tarptautinių kanalų formavimas ir įvertinimas. Aplinkos veiksnių, įtakojančių UAB ,,Lyra Group” paskirstymo sistemą, vertinimas. UAB ,,Lyra Group“ išorinė aplinka. UAB ,,Lyra Group“ vidinė aplinka. UAB ,,Lyra Group“ paskirstymo sistemos efektyvumo rodiklių analizė. UAB ,,Lyra Group“ logistikos padalinio plėtros modelis. Išvados. Rekomendacijos. Anotacija. Informcijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Atsižvelgiant į šio darbo tikslą ir uždavinius, didesnis dėmesys buvo skiriamas įvairių veiksnių, įtakojančių paskirstymo sistemos valdymą, analizei. Praktinėje dalyje visos atliekamos analizės parengtos remiantis autorių P. H. Kotler, A. Pajuodžio, R. Virvilaitės, V. Sudžiaus, J. Albrechto ir R. Minalgos pateikiamais literatūros šaltiniais.

Įsigilinti į UAB ,,Lyra Group” atsargų formavimo ir valdymo procesą.

Nustatyti marketingo veiksnių įtaką UAB ,,Lyra Group” paskirstymo kanalų struktūrai.

Išanalizuoti ir įvertinti UAB ,,Lyra Group” tarptautinių paskirstymo kanlaų formavimo procesą.

Atlikti UAB ,,Lyra Group” mikro ir makro aplinkos veiksnių, įtakojančių produkcijos paskirstymą, analizę.

A. Gaižutis (2001), teigia, jog marketingo logistikos sistemoje tikslinga išskirti: sandėlių sistemą, atsargų sistemą, prekių laikymo (sandėliavimo) sistemą, informacijos sistemą.

Prekės pristatymas vartotojui, prekių judėjimas ir jų saugojimas, pastovaus prekių prieinamumo vartotojui užtikrinimas ir prekės buvimas reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku.

Visuma tarpusavyje susijusių organizacijų, sudarančių įvairių prekių ir paslaugų naudojimo ar vartojimo galimybę.

J. Albrechtas (2006) teigia jog, prekių paskirstymo grandinės parinkimas siejamas su realizavimo būdu. Priklausomai nuo tarpininkų skaičiaus skiriami keturi prekės tradicinių grandinių tipai, kurie žymimi atitinkamu lygiu. Pavyzdžiui, nulinio lygio grandinė apima gamintoją ir vartotoją. Tai prekės realizavimas be tarpininkų.

Pagal J. Albrechtą (2006) prekių realizavimui per tarpininkus gali būti naudojamos šios paskirstymo grandinės:

Skirstant prekes per tarpininkus sukuriama plati paskirstymo grandinė ir prekės tampa pasiekiamos didesniam vartotojų ratui.

R Gudonavičiūtė, I Bučiūnienė (2003), V. Pranulis ir kt. (2000), P.H. Kotler (2003), P. Sauer (1989), Y. R.J. Lee (2006), nagrinėdami vertikaliąją rinkodaros sistemą išskiria tris VRS tipus:

Vartojimo tikslai, pateikimas, laikas, resursai, aptarnavimo poreikiai, specializacija, paskirstymo grandinių patirtis, paskirstymo metodai, santykiai paskirstymo srityje, pelnas.

Kiekis, charakteristikos, elgsena, konkurencija, segmentai, poreikiai, vidutinis pirkimų dydis, prekybos personalo pagalba, papildomos paslaugos, kredito sąlygos.

Alternatyvios, tiesioginės, netiesioginės charakteristikos, vykdomos funkcijos, monopoliniai susitarimai, teritoriniai apribojimai, teisiniai aspektai (veikiantys ir rengiamų teisės aktų projektai).

Atlikus išsamią veiksnių analizę, galima suformuluoti įmonės stiprybes, silpnybes bei galimybes ir grėsmes, t.y. atlikti SWOT (SSGG) analizę.(A. Vasiliauskas, 2001)

Ketvirtajame etape - alternatyvių paskirstymo kanalo struktūrų nustatymas - kuriant tarptautinius paskirstymo kanalus, nagrinėjami jau šiek tiek skirtingi momentai nei nacionalinės rinkos atveju. Čia atsiranda nemaža paskirstymo kanalų struktūros alternatyvų, tinkamų plėtoti paskirstymo veiklą tarptautiniu mastu, bet netinkamų šalies viduje ( R. Varley, 2002).

Atsitiktinis eksportas. Įmonė, tiesiog norinti išbandyti savo galimybes parduoti prekes užsienyje, gali iš anksto neplanavusi, impulsyviai eksportuoti nedidelę asortimento dalį. Iš tiesų, įmonė net gali nežinoti, kad jos prekės, nupirktos vietinėje rinkoje, vėliau keliauja į užsienį ir ten naudojamos. Nelaukti užsakymai užsienio šalyse taip pat sudaro didelę netiesioginio eksporto dalį. Toks prekių eksportas gali būti įvairių tarptautinio paskirstymo kanalo alternatyvų pradžia.

Tarpininkai užsienio rinkose. Tarpininkai užsienyje, kaip ir šalies viduje, yra nepriklausomos įmonės, siekiančios atlikti įvairias užduotis sau palankiausiomis sąlygomis, ne visuomet atsižvelgiant į visus gamintojo pageidavimus. Taigi gamintojo galimybės kontroliuoti paskirstymo kanalą ir savo prekių pardavimą yra aktuali problema tiek vietinėse, tiek užsienio rinkose. Tačiau užsienio šalyse didesni atstumai, įvairūs bendravimo bei kultūriniai skirtumai lemia dar sudėtingesnę paskirstymo kanalų kontrolę.

  • Microsoft Word 1283 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 62 puslapiai (15274 žodžiai)
  • Kolegija
  • Indre
  • Paskirstymo kanalų formavimo ir jų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Paskirstymo kanalų formavimo ir jų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė. (2017 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/paskirstymo-kanalu-formavimo-ir-ju-pasirinkima-lemianciu-veiksniu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 09:48
×