Paslaugų lietuvos piliečiams užsienyje viešųjų paslaugų gyventojams brandos lygio nustatymo tyrimas


Viešojo administravimo kursinis darbas. Įvadas. Elektroninės valdžios vartai. Elektroninės valdžios privalumai. Elektroninės valdžios trūkumai. Elektroninė valdžia Lietuvoje. Elektroninė paslauga. Elektroninių paslaugų brandos lygiai. Elektroninių paslaugų brandos lygių trūkumai. Lietuvos elektroninės valdžios vartai. Viešosios elektroninės paslaugos Lietuvos piliečiams užsienyje ir jų brandos lygio nustatymas. Procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymu. Asmens dokumentų išdavimo tvarka. Procedūros, susijusios su teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimu. Konsulinė registracija. Pažymos apie savo duomenis, esančius LR Gyventojų registre, užsakymas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Tyrimo objektas - Lietuvos elektroninės valdžios vartų tinklalapis. Jame lengvai galima rasti paslaugas gyventojams. Šioje skiltyje išskirta rūšys, pagal kurias greitai galima rasti reikiamą paslaugą. Skiltyje „migracija“ yra pateiktos visos užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams aktualios elektroninės paslaugos. Jas pagal brandos lygius ir nagrinėsiu – kiekvieną paslaugą priskirsiu atitinkamam lygiui.

Tyrimo uždaviniai – suvokti kas yra elektroninė valdžia, elektroninių paslaugų brandos lygiai, pritaikyti juos nagrinėjamoms paslaugoms.

Tyrimo tikslas – Lietuvos piliečiams užsienyje teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygių nustatymas.

Paslaugų lietuvos piliečiams užsienyje viešųjų paslaugų gyventojams brandos lygio nustatymo tyrimas. (2014 m. Kovo 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/paslaugu-lietuvos-pilieciams-uzsienyje-viesuju-paslaugu-gyventojams-brandos-lygio-nustatymo-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:23