Paslaugų pasitikėjimo rodiklis


Statistikos projektas. Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Duomenys apie paslaugų pasitikėjimo rodiklius. Pasiskirstymo eilutės parengimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos koeficientas. Koreliacijos ryšys. Išvados. Naudota literatūra.


Šio savarankiško darbo esmė yra paskirtos veiklos srities duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizavimas. Tad šiame savarankiškame darbe, nagrinėsime pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų pasitikėjimo rodiklius.

Darbo tikslai ir uždaviniai:

Taikyti statistinius metodus, renkant informaciją ir ją analizuojant;

Apskaičiuoti reikiamus rodiklius, taikant teorijas;

Pagal turinį statistinės eilutės skirstomos į pasiskirstymo ir dinamikos. Pasiskirstymo eilutės skirstomos į atributines ir variacines, o variacinės skirstomos dar į diskretines ir intervalines eilutes. Jeigu statistinės visumos vienetai į grupes skirstomi teritoriniu aspektu, tai gautos eilutės vadinamos – geografinėmis, arba – teritorinėmis. Pasiskirstymo eilutės yra statistinių visumų grupavimo rezultatas. Pagal jas galima spręsti apie nagrinėjamų visumų vienarūšiškumą, jų variacijos bei pasiskirstymo dėsningumas. Pasiskirstymo eilučių elementai yra požymio reikšmės ir dažniai arba koeficientai. Reikšmėmis – vadinami atskiri kintančio požymio variantai, o dažniai – dydžiai, rodantys, kiek kartų pasikartoja atskiri variantai.

Moda – tai dažniausiai pasikartojanti požymio reikšmė tiriamoje visumoje. Pasiskirstymo variacinėje intervalinėje eilutėje moda nėra konkreti reikšmė turinti didžiausią dažnį

 • Statistika Projektai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Gytis
 • 11 puslapių (1344 žodžiai)
 • Kolegija
 • Statistikos projektai
 • Microsoft Word 48 KB
 • Paslaugų pasitikėjimo rodiklis
  10 - 9 balsai (-ų)
Paslaugų pasitikėjimo rodiklis. (2015 m. Gegužės 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/paslaugu-pasitikejimo-rodiklis.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 07:55