Pastato šiluminis skaičiavimas


Inžinerijos kursinis darbas. Pastato šiluminis skaičiavimas. Durų plotas. Sienų plotas. Visas grindų plotas. Langų plotas ir šilumos perdavimo koeficientas. Lango šilumos perdavimo koeficientas Uwd. Įvertinti pagrindinius ilginius šilumos tiltelius. Pastato projekto įvertinimas pagal Reglamento reikalavimus. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų projektinės, norminės ir leistinosios vertės. Įdėjimų, apšiltinant atitvaras, atsipirkimo laiko skaičiavimas. Paskaičiavimas kiek papildomai reikia apšiltinti sieną. Papildomai apšiltinus stogą ir sienas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų projektinės, norminės ir leistinosios vertės. Stogo šiltinimo optimalaus storio ir atsipirkimo laiko skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galia. I skirsnis. Projektiniai savitieji patalpos šilumos nuostoliai H, W/K. II skirsnis. Patalpos atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai Hen, W/K. III skirsnis. Patalpos projektiniai savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai Hv, W/K. Projektiniai savitieji patalpos šilumos nuostoliai. Išvados.


Projekte apskaičiuoti reikiami atitvarų šiluminės izoliacijos storiai, atitvarų šilumos perdavimo koeficientų norminės reikšmės. Jie palyginami su norminiais ir leistinaisiais dydžiais.

Bendras šildomas pastato plotas yra 1945,8 m2. Šiam pastatui šildyti suprojektuota dvivamzdė apatinio paskirstymo vandens šildymo sistema.

Šilumos savitieji nuostoliai per atitvaras yra 3204,97 W/K, šiems nuostoliams padengti apskaičiuota pastato šildymo sistemui reikalinga projektinė šiluminė galia lygi 160,2 kW. Patalpoms šildyti parinkti profiliniai „KERMI firmos radiatoriai. Šilumos šaltinis CŠT. Tiekiamo į prietaisus vandens temperatūra 900C, o grįžtamojo 700C. Ekonominiai skaičiavimai atlikti imant, kad Druskininkuose šilumos kaina vartotojams – 32,25 ct/kWh su PVM.

Pastato šiluminis skaičiavimas. (2014 m. Gegužės 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/pastato-siluminis-skaiciavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 01:57