Patentotyros špera


Išradimais nelaikomi. Patentai neišduodami už. Išradimo naujumas. Išradimo naujumo nenaikina. Išradybinis lygis. Pramoninis pritaikomumas. Patentas gali būti išduotas. Išradimų tipai. Pagal išradimo objektą , pagal sukūrimo pobūdį , pagal faktinį ir teisinį ryšį. Pagal išradimo objektą. Įrenginiai , būdai , medžiagos. Įrenginių grupės. Būdo grupės išradimo objektas - įvairūs procesai. Medžiagoms priskiriami. Pagal sukūrimo pobūdį. Pagal analogą. Pagal teisinį ir faktinį savitarpio ryšį. Tarnybiniai išradimai. Slapti išradimai. Išradimo išaiškinimas. Išradimo patentavimas. Patentinės paraiškos padavimas. Patentinės paraiškos dokumentai. Patentinę paraišką sudaro. Prašymas išduoti patentą. Išradimo aprašymas. Po pavadinimo nurodoma. Technikos sritis. Technikos lygis. Išradimo esmė. Brėžinių figūrų aprašymas. Išradimo realizavimo aprašymas. Įrenginys aprašomas šia tvarka. Medžiagos aprašymas. Išradimo apibrėžtis. Apibrėžties struktūra. Grafinė dalis. Dokumentas , patvirtinantis , kad sumokėtas mokestis. Pareiškimas dėl autorystės. Įgaliojimas atstovui patentiniam patikėtiniui. Bendri reikalavimai patentinės paraiškos dokumentams. Ekspertizės sistemos. Pareikštinė sistema. Tikrinamoji sistema. Mišri sistema. Atidėta sistema. Ekspertizė Lietuvoje. Padavimo datą. Ginčų nagrinėjimas. Patentinės paraiškos skelbimas. Patento išdavimas. Patento savininko teisės. Be patento savininko leidimo kitas asmuo neturi teisės. Patento savininko teisės nelaikomos pažeistomis. Pirmalaikio naudojimo teise. Patento pripažinimas negaliojančiu.


2) Bet kokios technikos srities išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą.

augalų ir gyvūnų veisles ar iš esmės biologinius jų išvedimo būdus (išskyrus mikrobiologinius);

Išradimas nelaikomas nauju nors jis ir nežinomas technikos lygiu, bet yra aprašytas kito pareiškėjo patentinėje paraiškoje.

Išradimo naujumo nenaikina informacijos apie jį paskleidimas, jeigu ši informacija buvo paskleista per 6 mėn. Iki patentinės paraiškos padavimo datos ir jei šią informaciją paskleidė:

autorius arba jo teisių perėmėjas, eksponuodamas išradimą oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje;

kitas asmuo norėdamas pakenkti autoriui arba jo teisių perėmėjui.

Išradybinis lygis. Sprendinys yra išradybini lygio, jei jis nežinomas atitinkamos srities specialistui technikos lygiu, t. y. viršija žinomą technikos lygį. Kitaip sakant nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui.

Pramoninis pritaikomumas - išradimo objektą galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitoje srityje. Sprendinys turi būti galimas pakartoti norimą skaičių kartų, o ne tik kažkokiomis unikaliomis sąlygomis. Nereikalaujama, kad sprendinys būtų įdiegtas (gali būti tik popieriuje), kad būtų pilnas, svarbu, kad būtų geresnis už esamus.

Išradimas apsaugomas patentu - tai oficialus dokumentas patvirtinantis paraiškos padavimo datą, autorystę ir patento savininko išimtinę teisę į išradimą.

2) fiziniam arba juridiniam asmeniui, kurį autorius nurodė paraiškoje;

4)jei išradimas tarnybinis - darbdaviui.

Išradimai gali būti skirstomi pagal šiuos požymius: pagal išradimo objektą, pagal sukūrimo pobūdį, pagal faktinį ir teisinį ryšį.

Pagal išradimo objektą išradimai gali būti skirstomi: įrenginiai, būdai, medžiagos.

Įrenginių grupės išradimo objektu gali būti: mechanizmas, jo dalis, įrankis, prietaisas, gaminys, statinys arba jo dalis ir t.t.

- medžiagos iš kurių pagaminti elementai arba visas įrenginys; terpė atliekanti elemento funkcijas.

Būdo grupės išradimo objektas - įvairūs procesai: gamybos, montavimo, matavimo, kontrolės, statybos, informacijos perdavimo ir t.t.

- veiksmų atlikimo eiliškumas (deriniai,...);

Branduolių virsmo metu gautos medžiagos gali būti apibūdintos:

- kiekybine sudėtimi (protonų ir neutronų skaičiumi);

Pionieriniai - tai pirmasis kurios nors problemos sprendinys ( pirmasis televizorius, pirmasis lazeris...). Jie apibūdinami visais naujais esminiais požymiais. Požymis yra esminis, jeigu nuo jo priklauso techninio rezultato pasiekimas. Tokių išradimų yra nedaug, tačiau jie daro perversmą technikoje.

Pagal analogą - tai jau žinomo objekto tobulinimas. Tokių išradimų objektų tik dalis esamų požymių nauji,kiti jau žinomi. Tokių išradimų daugiausia.

Analogas - tai iki patentinės paraiškos padavimo datos žinomas tos pačios paskirties objektas turintis bendrų požymių su siūlomuoju objektu.

Perkeltiniai - anksčiau žinomo objekto naujas panaudojimas (kitoje srityje ir kitokiam tikslui).

Papildomu išradimu laikomas išradimas, kuris turi visus jau užpatentuoto- pagrindinio išradimo požymius ir dar naujų požymių, duodančių naują efektą. Jei pagrindinį išradimą apibūdinsime požymiais A+B+C, tai papildomas išradimas galėtų būti apibūdintas požymiais A+B+C+D+E. Papildomam išradimui išduodamas priklausomas (antrasis) patentas ir be pagrindinio (pirmojo) patento savininko leidimo jo naudoti negalima. Tik pasibaigus pagrindinio išradimo galiojimo laikui papildomas patentas įgyja pagrindinio išradimo statusą. Dažniausiai papildomas išradimas būna tų pačių autorių kaip ir pagrindinis išradimas.

Slapti išradimai -tai išradimai, kurie šalies interesais neskelbiami. Kai kuriose (Didžioji Britanija, Prancūzija) šalyse tokiems išradimams patentai neišduodami.

1. Nustatyti kokiai technikos rūšiai jis priklauso, t.y. ar tai įtaisas, būdas ar medžiaga.

2. Objektą skaidyti į požymius, t.y. į atskiras savarankiškas dalis, atlikti patentinę naujumo paiešką, t.y. išsiaiškinti kiek ir kokie išradimai skirti tam pačiam tikslui jau yra užregistruoti. Išrinkti analogus, t.y. tuo išradimus, kurie turi bendrų esminių požymių su siūlomu, išrinkti artimiausią analogą.

  • Pramonė ir gamyba Špera
  • Microsoft Word 27 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 4 puslapiai (4342 žodžiai)
  • Ignas
  • Patentotyros špera
    10 - 3 balsai (-ų)
Patentotyros špera. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/patentotyros-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:41
×