Patentotyros teorija


Išradimas , jo požymiai. Išradimais nelaikomi. Patentai neišduodami už. Išradimo naujumas. Išradimo naujumo nenaikina. Išradybinis lygis. Pramoninis pritaikomumas. Patentas gali būti išduotas. Išradimų tipai. Įrenginiui apibūdinti naudojami šie požymiai. Pagal teisinį ir faktinį savitarpio ryšį. Tarnybiniai išradimai. Slapti išradimai. Išradimo išaiškinimas. Išradimo patentavimas. Patentinės paraiškos padavimas. Patentinės paraiškos dokumentai. Prašymas išduoti patentą. Išradimo aprašymas. Po pavadinimo nurodoma. Technikos sritis. Technikos lygis. Išradimo esmė. Brėžinių figūrų aprašymas. Išradimo realizavimo aprašymas. Medžiagos aprašymas. Išradimo apibrėžtis. Apibrėžties struktūra. Grafinė dalis. Dokumentas , patvirtinantis , kad sumokėtas mokestis. Pareiškimas dėl autorystės. Įgaliojimas galiojimas atstovui patentiniam patikėtiniui. Bendri reikalavimai patentinės paraiškos dokumentams. Ekspertizės sistemos. Pareikštinė sistema. Tikrinamoji sistema. Mišri sistema. Atidėta sistema. Ekspertizė Lietuvoje. Ginčų nagrinėjimas. Patentinės paraiškos skelbimas. Patento išdavimas. Patento savininko teisės Patento savininkas turi teisę naudoti išradimą pats , dovanoti , keisti arba parduoti patentą , išduoti licenzijas. Jeigu patentas priklauso keliems asmenims , kiekvienas iš jų gali perleisti savo dalį ar keisti į teismą su. Visais atvejais patento suteikimas teisinės apsaugos ribas. Be patento savininko leidimo kitas asmuo neturi teisės. Patento savininko teisės nelaikomos pažeistomis. Patento pripažinimas negaliojančiu. Licencinės sutartys. Neišimtinė licencija. Pilnutinė licencija. Vieša licencija. Išradimo naudojimas LR vyriausybės leidimu. Teisių gynimas. Gamybos paslaptys know - how. Mokslinio techninio. Inžinerinės paslaugos inžiniringas. Dizainas Dizainas. Individualios savybės. Dizaino apsauga.


Išradimas nelaikomas nauju nors jis ir nežinomas technikos lygiu, bet yra aprašytas kito pareiškėjo patentinėje paraiškoje.

Išradimo naujumo nenaikina informacijos apie jį paskleidimas, jeigu ši informacija buvo paskleista per 6 mėn. Iki patentinės paraiškos padavimo datos ir jei šią informaciją paskleidė:

autorius arba jo teisių perėmėjas, eksponuodamas išradimą oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje;

Išradybinis lygis. Sprendinys yra išradybinio lygio, jei jis nežinomas atitinkamos srities specialistui technikos lygiu, t. y. viršija žinomą technikos lygį. Kitaip sakant nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui.

Pramoninis pritaikomumas - išradimo objektą galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitoje srityje. Sprendinys turi būti galimas pakartoti norimą skaičių kartų, o ne tik kažkokiomis unikaliomis sąlygomis. Nereikalaujama, kad sprendinys būtų įdiegtas (gali būti tik popieriuje), kad būtų pilnas, svarbu, kad būtų geresnis už esamus.

Išradimas apsaugomas patentu - tai oficialus dokumentas patvirtinantis paraiškos padavimo datą, autorystę ir patento savininko išimtinę teisę į išradimą.

2) fiziniam arba juridiniam asmeniui, kurį autorius nurodė paraiškoje;

4)jei išradimas tarnybinis - darbdaviui.

Išradimai gali būti skirstomi pagal šiuos požymius: pagal išradimo objektą, pagal sukūrimo pobūdį, pagal faktinį ir teisinį ryšį.

Pagal išradimo objektą išradimai gali būti skirstomi: įrenginiai, būdai, medžiagos.

Įrenginių grupės išradimo objektu gali būti: mechanizmas, jo dalis, įrankis, prietaisas, gaminys, statinys arba jo dalis ir t.t.

Būdo grupės išradimo objektas – įvairūs procesai: gamybos, montavimo, matavimo, kontrolės, statybos, informacijos perdavimo ir t.t.

- veiksmų atlikimo eiliškumas (deriniai,...);

Branduolių virsmo metu gautos medžiagos gali būti apibūdintos:

Pionieriniai – tai pirmasis kurios nors problemos sprendinys ( pirmasis televizorius, pirmasis lazeris...). Jie apibūdinami visais naujais esminiais požymiais. Požymis yra esminis, jeigu nuo jo priklauso techninio rezultato pasiekimas. Tokių išradimų yra nedaug, tačiau jie daro perversmą technikoje.

Pagal analogą – tai jau žinomo objekto tobulinimas. Tokių išradimų objektų tik dalis esamų požymių nauji,kiti jau žinomi. Tokių išradimų daugiausia. Analogas – tai iki patentinės paraiškos padavimo datos žinomas tos pačios paskirties objektas turintis bendrų požymių su siūlomuoju objektu.

Perkeltiniai – anksčiau žinomo objekto naujas panaudojimas (kitoje srityje ir kitokiam tikslui).

Pagal teisinį ir faktinį savitarpio ryšį: pagrindiniai ir papildomi, tarnybiniai, slapti.

Papildomu išradimu laikomas išradimas, kuris turi visus jau užpatentuoto– pagrindinio išradimo požymius ir dar naujų požymių, duodančių naują efektą. Jei pagrindinį išradimą apibūdinsime požymiais A+B+C, tai papildomas išradimas galėtų būti apibūdintas požymiais A+B+C+D+E.

Papildomam išradimui išduodamas priklausomas (antrasis) patentas ir be pagrindinio (pirmojo) patento savininko leidimo jo naudoti negalima. Tik pasibaigus pagrindinio išradimo galiojimo laikui papildomas patentas įgyja pagrindinio išradimo statusą. Dažniausiai papildomas išradimas būna tų pačių autorių kaip ir pagrindinis išradimas.

Slapti išradimai – tai išradimai, kurie šalies interesais neskelbiami. Kai kuriose (Didžioji Britanija, Prancūzija) šalyse tokiems išradimams patentai neišduodami.

1. Nustatyti kokiai technikos rūšiai jis priklauso, t.y. ar tai įtaisas, būdas ar medžiaga.

2. Objektą skaidyti į požymius, t.y. į atskiras savarankiškas dalis, atlikti patentinę naujumo paiešką, t.y. išsiaiškinti kiek ir kokie išradimai skirti tam pačiam tikslui jau yra užregistruoti. Išrinkti analogus, t.y. tuo išradimus, kurie turi bendrų esminių požymių su siūlomu, išrinkti artimiausią analogą.

  • Pramonė ir gamyba Konspektas
  • Microsoft Word 55 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (10779 žodžiai)
  • Ignas
  • Patentotyros teorija
    10 - 10 balsai (-ų)
Patentotyros teorija. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/patentotyros-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:51
×