Patiekalų asortimento gerinimas


Maisto technologijos bakalauro darbas.

Įvadas. Patiekalų asortimento valdymas teoriniu aspektu. Asortimento samprata ir reikšmė. Asortimento formavimas. Asortimento klasifikavimas. Asortimento parametrai ir struktūra. Asortimento formavimą įtakojantys veiksniai. Asortimento formavimo metodai. Naujų prekių (patiekalų) kūrimo ir jų pateikimo į rinkas galimybės. Restorano ,,imperial by california gourmet" asortimento gerinimas. Restorano ,,Imperial by California Gourmet“ charakteristika ir veiklos apžvalga. Restorano ,,Imperial by California Gourmet" patiekalų asortimento vertinimas. Restorano ,,Imperial by California Gourmet" patiekalų pardavimo analizė. Empirinis tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Lankytojų nuomonės analizė. Projektinė dalis. Literatūra. Priedai.


Prabangiame viešbutyje ,,RAMADA Hotel & Suites Vilnius“ įsikūręs restoranas ,,IMPERIAL by California Gourmet" jau žinomas visuomenės tarpe, kaip jokių kompromisų prastam skoniui nepaliekantis restoranas. Orientuodamasis į savo tikslinę rinką – aukštesnes nei vidutines pajamas gaunančius asmenis, šis restoranas siūlo gausų patiekalų bei gėrimų asortimentą, tačiau suprantama, kiekvienam restoranui reikalingos permainos, naujovės, nes patiekalų kokybei, bei vartotojų lojalumui užtikrinti būtinas nuolatinis tobulėjimas siūlomo asortimento atžvilgiu.

Problema – restoranas ,,IMPERIAL by California Gourmet" siūlo gana platų visų patiekalų grupių asortimentą, tačiau jis koreguojamas itn retai ir iškyla klausimas, ar įmonės veikla nepagerėtų pakeitus ar įtraukus į siūlomą asortimentą naujų patiekalų.

Tikslas: išanalizavus restorano ,,Imperial by California Gourmet" patiekalų asortimentą, pateikti siūlymus įmonės asortimento tobulinimui.

Ištirti restorano lankytojų nuomonę apie restoraną ir jo siūlomą asortimentą.

Pirmoje teorinėje dalyje apžvelgiama mokslinė literatūra ir remiantis ja, analizuojama asortimento politika, jos struktūra, formavimas.

Antroje analitinėje dalyje pristatoma viešbučio ,,RAMADA Hotel & Suites Vilnius“ restorano ,,IMPERIAL by California Gourmet“ charakteristika ir veikla, pateikiamas patiekalų asortimento vertinimas, pristatoma įmonės patiekalų pardavimo analizė ir nagrinėjamas atliktas tyrimas apie asortimento kokybę.

Trečiojoje dalyje apibendrinamas restorano ,,IMPERIAL by California Gourmet“ asortimento tobulinimas, pateikiamos asortimento gerinimo galimybės.

Darbe remiamasi mokslininko ekonomisto A. Pajuodžio, R. Virvilaitės, S. Urbonavičiaus, V. Pranulio, V. Sūdžiaus knygomis. Taip pat užsienio literatūra: P. Kotler, K. L. Keller ir kt. knygomis. Neatsisakyta įvairių publikacijų, EBSCO bazėje rastų mokslinės literatūros šaltinių duomenų, kurie padėjo įsigilinti į asortimento politikos formavimo, bei vykdymo aspektus.

Asortimentas yra visų per tam tikrą laiką siūlomų parduoti prekių visuma, apibrėžiama asortimento gyliu ir pločiu.

Z. Gudžinskas, V. Morkūnas, V. Kvietkauskas, B. Kurkulis, A. Kinderys

Visa veikla, sprendimai ir veiksmai, atliekami norint sudaryti įmonės asortimentą ir suformuoti jos pasiūlą yra apibrėžiama kaip įmonės asortimento politika. Asortimentas yra svarbiausia įmonės sritis, nes asortimento politika lemia ne tik įmonės prekybos patalpų poreikį, jų įrengimą, įrangą, bet ir prekių pirkimo politiką, komunikacinės veiklos aspektus, kainodarą ir t.t.

Maitinimo įmonėje asortimentas yra tarsi įmonės ,,vizitinė kortelė“, kuri ne tik atspindi maitinimo įmonės lygį, tačiau taip pat veikia patiekalų pardavimą bei aktualumą vartotojui. Asortimentas įtakoja maitinimo įmonės konkurencingumą maitinimo veikla užsiimančių įmonių tarpe, bei turi įtakos įmonės veiklos sėkmei.

Mokslinės literatūros apžvalga leido pastebėti, kad neretai tokie patys procesai apibrėžiami skirtingais terminais: asortimento valdymas, planavimas ar formavimas. Užsienio autoriai, linkę vartoti asortimento planavimo apibrėžimą, o Lietuvos autorių veikaluose dažniausiai vartojamas asortimento formavimo terminas.

Asortimento formavimas - ilgas ir sudėtingas procesas, kurio etapus kiekviena įmonė išsirenka priklausomai nuo jos poreikių ir prioritetų. Šis procesas susijęs su panaudojimu tokių metodų, kurie padėtų efektyviau valdyti įmonės asortimentą ir priimti strateginius asortimento politikos sprendimus [Gürhan, Marshall, Ramnath, p.3 ]. Remiantis analizuotos mokslinės literatūros šaltinių duomenimis, didžiausias dėmesys formuojant asortimentą skiriamas pagrindiniams šiems asortimento politikos aspektams – asortimento klasifikacijai, sąlygojantiems veiksniams, asortimento formavimo metodams.

Skirtingos įmonės parduoda skirtingas, įvairaus spektro prekes, kurios atsižvelgiant į įmonės keliamus tikslus, gaminant tam tikrą produkciją yra grupuojamos ir klasifikuojamos, siekiant efektyviau valdyti įmonės asortimentą.

Patiekalų asortimento gerinimas. (2017 m. Birželio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/patiekalu-asortimento-gerinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:32