Patirtų sąnaudų AB „Rokiškio sūris“ auditas


Įvadas. Sąnaudų samprata. Ab „Rokiškio sūris“ įmonės aprašymas. Ab „Rokiškio sūris“ įmonės patirtų sąnaudų auditas. Įšvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, kad būtų galima objektyviai įvertinti įmonės vietą rinkoje ir jos konkurencines galimybes ateityje. Norint tinkamai panaudoti informaciją, reikia mokėti ją ištirti – sugrupuoti, išskaidyti, sujungti, susisteminti, padaryti apibendrinančias išvadas. Tai gali atlikti tik aukštos kvalifikacijos finansų analitikai, vyriausieji buhalteriai, vidaus ir išorės auditoriai. Todėl svarbu, kad būtų atliekamas nepriklausomas patikrinimas.

Darbo objektas: patirtų sąnaudų AB „Rokiškio sūris“ auditas:

Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ patirtų sąnaudų auditą ;

Pateikti sąnaudų esmę, bei supažindinti su jų sudėtimi;

AB „Rokiškio sūris“ įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų analizavimas:

Įmonės organizacinę struktūrą sudaro 7 padaliniai: pardavimų ir rinkodaros, finansų, paruošų, logistikos, vindikacijos, verslo plėtros, gamybos.

Auditoriaus pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie reikiamas ataiskatas savo nuomonę. Auditas atlkamas pagal tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad būtų laikomasi profesinės etikos reiklavimų bei planuotų ir atliktų auditą taip, kad galėtų pagrystai įsitikinti jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Patikrinti darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščiai, asmeninės kortelės, algalapiai.

Darbo užmokęsčio apskaičiavimas patikrinta atsitiktinai pasirenkant Vyto Jauno asmens sąskaitą. Patikrinta ar sutampa duomenys su bendruoju žurnalu ir tai pažymėta Didžiojoje knygoje. Skaičiavimai atlikti už 2014 metus, todė sumos pateikiamos litais. Auditas atliko skaičiavimus:

Socialinio draudimo mokęsčiai kriuos privalo sumokėti įmonė:

Išvada: Bendrojo žurnalo, Didžiosis knygos ir asmens sąskaitos duomenys su tampa su audito skaičiavimo duomenimis. Kortele pateikta Priedas Nr.1

Patikrintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis taip pat pasirenkant to paties darbuotojo Vyto Jauno , gruodžio mėnesio duomenis.

Gruodžio mėn išdirbta 16 darbo dienų iš priklausančių 21 d. tai sudaro 128 valandas. 5 dienas darbuotojas nedirbo ( 40val.) pažymėta Pb raidėmis (pravaikšta ir kitas neatvykimas i darbą be svarbios priežasties) Darbo laiko apskaitos žiniaraštis priedas Nr.3

Patikrinti ar ilgalaikis materialusis turtas, apskaitytas įmonės buhalterinėse knygose, iš tikrųjų egzistuoja ir priklauso įmonei jos nuosavybės teisėmis;

Patikrinta, ar teisingai apskaičiuotas turto įsigijimas.

Patikrinta, ar buvo naudoti teisingi ilgalaikio materialio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, ar jie atitinka bendruosius apskaitos principus. Įmonė taiko tiesinį skaičiavimo būdą : Įsigijimo vertė – likvidacinė vertė / naudojimo metų = metų nusidėvėjimas /12 mėn

Inventorinis Nr 186961 , Tetra Alcross M pieno valymo įrenginys

Inventorinis Nr. 186970, lengvasis automobilis „Volva xc 90“

Pagal savarankiško darbo išsikeltus uždavinius susipažinau su AB „Rokiškio sūris“ įmonėje vykdoma veikla.

  • Vadyba Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 53 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3595 žodžiai)
  • Inga
  • Patirtų sąnaudų AB „Rokiškio sūris“ auditas
    10 - 2 balsai (-ų)
Patirtų sąnaudų AB „Rokiškio sūris“ auditas. (2016 m. Kovo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/patirtu-sanaudu-ab-rokiskio-suris-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 01:23
×