Paveldėjimo teisė


Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo samprata. Mirusiojo asmens teisių perėmimo būdai. Hereditas nihil aliud est , quam successio in universum ius quod defunctus habuerit. Universalus mirusiojo teisių perėmimas. Singuliarinis mirusiojo teisių perėmimas. Šaukimas paveldėti. Paveldėjimo pagrindai. Įpėdinių rūšys. Testamentinis paveldėjimas. Paveldėjimas be testamento. Nemo pro parte testatus , pro parte intestatus decedere potest. Omnimodo , sive velint , sive nolint , tam ab intestato quam ex testamento heredes fiunt. Paveldėjimo teisės dualizmas paveldėjimas pagal ius civile hereditas ir pretorių teisę bonorum possessio. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento samprata. Apibendrintai pasakytina , kad testamentas – tai neatlygintinis , vienašalis sandoris mirties atvejui mortis causa. Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. Testamentų rūšys ir testamento sudarymo formos. Testamentum calatis comitiis. Testamentum in procinctu. Mancipacinis testamentas. Testamentum holographum. Testamento galiojimas. Negaliojančių testamentų rūšys. Kodicilas. Testamento ir kodicilo santykis. Kodicilinė klauzulė. Paveldėjimas priešingai nei nurodyta testamente successio contra tabulas. Paveldėjimas ab intestato. Paveldėjimo ab intestato samprata. Paveldėjimas ab intestato remiantis ius civile hereditas ab intestato. Paveldėjimas ab intestato remiantis pretorių ediktu bonorum possessio ab intestato. Paveldėjimas ab intestato imperatoriaus Justiniano teisėje. Sistema Pagal ius civile Pagal ius praetorium. Proximi agnati. Unde liberi. Unde legitimi. Unde cognati. Unde vir aut uxor. Kiti collaterales. Palikimo įgijimas ir jo sukeliami teisiniai padariniai. Delatio hereditatis. Aditio hereditatis. Palikimo įgijimo teisiniai padariniai. Beneficium separationis. Įpėdinio teisių apsauga ir gynyba. Singuliarinio mirusiojo asmens teisių perėmimo atvejai. Išskirtinės samprata ir rūšys. Legatų rūšys ir teisės apsunkinti palikimą legatais ribojimas.

Tuo tarpu turtinio pobūdžio teisės (išskyrus negausias išimtis) buvo paveldimos, t. y. pereidavo mirusiojo įpėdiniams.

Paveldėjimo teisė – viena iš turtinės teisės dalių, apimanti teisės normų, reglamentuojančių paveldėjimą po asmens mirties, visumą. Gajaus ir Justiniano Institucijose nuostatos, susijusos su paveldėjimo teise, yra dėstomos antrojoje ir trečiojoje knygose. Kitaip tariant, paveldėjimo teisiniai santykiai yra priskiriami ius quod ad res pertinet (teisei, susijusiai su daiktais). Tai, kaip nurodo Gajus, aiškintina tuo, jog palikimas (hereditas), nors daugiausiai jį sudaro materialieji daiktai, pats yra laikomas nematerialiuoju daiktu (res incorporales), kadangi paveldėjimo teisė esanti nemateriali (G. 2, 14). Tuo tarpu pandektinėje privatinės teisės sistemoje paveldėjimo teisė yra vienas iš keturių pošakių, sudarančių specialiąją privatinės teisės dalį.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 64 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (12946 žodžiai)
  • Vilius
  • Paveldėjimo teisė
    10 - 4 balsai (-ų)
Paveldėjimo teisė. (2015 m. Sausio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/paveldejimo-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 10:10
×