Pavojingi kroviniai konspektas koliui


Pavojingi kroviniai. kolis nr. sprogstamosios medžiagos. pakuotė. Vidinę , tarpinę. Sprogstamosios medžiagos. Pakuočių ženklinimas. Sprogstamosios medžiagos. Įrašai dokumentuose. Sprogstamosios medžiagos. Tuščios pakuotės. Sprogstamosios medžiagos. Specialiosios nuostatos. Dujos. Medžiagų sąrašas. Dujos. Pakuotė. Dujos. Pavojaus ženklai. Dujos. Įrašai dokumente. Dujos. Tuščia pakuotė. Liepsnieji skysčiai. Pakuotė. Liepsnieji skysčiai. Ženklinimas. Liepsnieji skysčiai. Įrašai dokumentuose. Liepsnieji skysčiai. Tuščia pakuotė. Degios kietos medžiagos. Pakuotė. Degios kietos medžiagos. Ženklinimas. Degios kietosios medžiagos. Įrašai dokumentuose. Degios kietos medžiagos. Tuščia pakuotė. Savaime užsidegančios medžiagos. Pakuotė. Savaime užsidegančios medžiagos. Ženklinimas. “ jto un ”. Savaime užsidegančios medžiagos. Įrašai dokumentuose. Savaime užsidegančios medžiagos. Tuščia pakuotė. Medžiagos , sąlytyje su vandeniu , išskiriančios liepsniąsias dujas. Pakuotė. Medžiagos , sąlytyje su vandeniu , išskiriančios liepsniąsias dujas. Ženklinimas. Medžiagos , sąlytyje su vandeniu , išskiriančios liepsniąsias dujas. Įrašai dokumentuose. Medžiagos , sąlytyje su vandeniu , išskiriančios liepsniąsias dujas. Tuščia pakuotė. Oksiduojančios medžiagos. Pakuotė. Oksiduojančios medžiagos. Ženklinimas. Oksiduojančios medžiagos. Įrašai dokumentuose. Oksiduoajnčios medžiagos. Tuščia pakuotė. Organiniai peroksidai. Pakuotė. Organiniai peroksidai. Ženklinimas. Organiniai peroksidai. Įrašai dokumentuose. Organiniai peroksidai. Tuščia pakuotė. Toksiškos medžiagos. Pakuotė. Toksiškos medžiagos. Žymėjimas. Toksiškos medžiagos. Įrašai dokumentuose. Toksiškos medžiagos. Tuščia pakuotė. Infekcinės medžiagos. Pakuotė. Pavojingumo grupė. Vidinę pakuotę. Išorinę pakuotę. Infekcinės medžiagos. Žymėjimas. Infekcinės medžiagos. Įrašai dokumentuose. Infekcinės medžiagos. Tuščia pakuotė. Radioaktyvios medžiagos. Pakuotė. Žsa i. Žsa ii. Žsa iii. Radioaktyvios medžiagos. Žymėjimas. Radioaktyviosios medžiagos. Informacija vežėjui.

Pakuotė skirstoma į vidinę, tarpinę ir išorinę. Vidinė pakuotė: polimeriniai maišai, tekstilės maišai su polimeriniais įdėklais, guminiai maišai, metalinės/plastikinės talpyklos. Tarpinė pakuotė: polimeriniai/tekstiliniai maišai, metalinės/plastikinės talpyklos. Išorinė pakuotė: plieniniai/plastikiniai būgnai su nuimamais dugnais, medinės/metalinės dėžės.

Troškinančios dujos - neoksiduojančios, neliepsniosios, netoksiškos, tirpdančios arba pakeičiančios atmosferoje esantį deguonį, dujos.

Medžiagos, iš kurių gaminamos talpyklos, neturi būti veikiamos talpyklose laikomos medžiagos ir sudaryti su ja kenksmingų ir pavojingų junginių. Visos pakuotės, įskaitant jų uždarymo įtaisus, turi būti pakankamai standžios ir patvarios, visiškai atitikti vežimui keliamus reikalavimus, kad vežant būtų išvengta bet kokių pažeidimų. Talpyklas galima užpildyti tik joje vežti leistinomis dujomis. Talpykloms gaminti naudojama: anglinis/legiruotas plienas, nikelis, aliuminio lydiniai, kompozicinės/sintetinės medžiagos, stiklas. Talpyklų rūšys: balionai, vamzdžiai, slėginiai būgnai, kriogeninės talpyklos, balionų ryšuliai. Projektuojant aukšto slėgio talpyklas būtina atsižvelgti į: vidinį slėgį, aplinkos ir darbinę temperatūrą, dinamines apkrovas.

4.1 klasė apima: a) medžiagos ir gaminiai, užsidegantys nuo kibirkšties arba, esant trinčiai, sukeliantys gaisrą; b) autoreaktingos medžiagos, kurioms būdingas intensyvus egzoterminis skilimas dėl labai aukštų vežimo metu atsirandančių temperatūrų arba sąveikos su priemaišomis c) medžiagos, panašios į autoreaktingas, besiskiriančios nuo pastarųjų tuo, kad jų savaime greitėjančios skilimo reakcijos temperatūra didesnė kaip 75°C; d) sprogstamosios medžiagos, sudrėkintos tokiu vandens ar alkoholio kiekiu arba turinčios tokį plastifikatoriaus arba inertinės medžiagos kiekį, kurio pakanka jų sprogstamųjų savybių neutralizavimui.

Degios kietosios medžiagos. Įrašai dokumentuose.

4.2 klasei priskiriamos (pagal pavojaus laipsnį a, b, c): a) medžiagos, įskaitant mišinius ir tirpalus, kurių net maži kiekiai užsiliepsnoja liesdamiesi su oru per 5 minutes (savaime užsidegančios); b) medžiagos ir gaminiai, įskaitant mišinius ir tirpalus, kurie liesdamiesi su oru be išorinio energijos šaltinio gali savaime įkaisti (savaime įkaistančios). Tokios medžiagos užsiliepsnoja tik dideliais kiekiais ir tik po ilgo laiko tarpo (mažai savaime įkaistančioms medžagoms – c pavojaus laipsnis). Medžiagos skirstomos: A organinės, B neorganinės, C metalų organiniai junginiai, D tuščia pakuotė.

Galimos pavojingos reakcijos: a) degimas ir / arba didelio šilumos kiekio išskyrimas; b) liepsniųjų ir / arba toksiškų dujų išskyrimas; c) ėdžių skysčių susidarymas; d) nepatvarių medžiagų susidarymas.

Savaime užsidegančios medžiagos. Įrašai dokumentuose.

Savaime užsidegančios medžiagos. Tuščia pakuotė.

Medžiagos, sąlytyje su vandeniu, išskiriančios liepsniąsias dujas. Ženklinimas.

Medžiagos, sąlytyje su vandeniu, išskiriančios liepsniąsias dujas. Įrašai dokumentuose.

Medžiagos, sąlytyje su vandeniu, išskiriančios liepsniąsias dujas. Tuščia pakuotė.

6.1 klasei priskiriamos toksiškos medžiagos, kurių vienkartinis ar pasikartojantis veikimas mažais kiekiais kenksmingas žmogui ar gali tapti mirties priežastimi jų įkvėpus, prasiskverbus pro odą ar jas prarijus. 6.1 klasės medžiagos skirstomos į: A: Medžiagas labai toksiškas jas įkvėpus, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23°C ir kurios nepriklauso 3 klasės medžiagoms; B: Organines medžiagas, kurių pliūpsnio temperatūra 23°C ir aukštesnė, arba neliepsniąsias organines medžiagas; C: Metalo organinius junginius ir karbonilus; D: Neorganines medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu (arba drėgnu oru), vandens tirpalais arba rūgštimis išskiria toksiškas dujas, ir kitas su vandeniu reaguojančias toksiškas medžiagas; E: Kitas neorganines medžiagas ir organines metalų druskas; F: Medžiagas ir preparatus, kurie naudojami kaip pesticidai; G: Medžiagas, skirtas tyrinėjimams ir laboratoriniams bandymams, taip pat skirtas farmacinių preparatų gamybai, jei jos nenurodytos kitose šios klasės pozicijose; H: Tuščią pakuotę. Išskiriami trys pavojingumo lygiai: a) labai toksiškos medžiagos, b) toksiškos medžiagos, c) mažai toksiškos medžiagos.

Jei medžiaga turi patogeninių organizmų, tai ji priskiriama 6.2 klasės medžiagoms. Patogeniniai organizmai - tai mikroorganizmai (įskaitant bakterijas, virusus, riketsijas, parazitus ir grybelius) arba rekombinaciniai mikroorganizmai (hibridai arba mutantai), kurie sukelia infekcines žmonių ar gyvūnų ligas. 6.2 klasės medžiagos skirstomos į: A: Infekcines medžiagas, turinčias didelį pavojaus laipsnį; B: Kitas infekcines medžiagas; C: Tuščią pakuotę. Pagal pavojingumą skirstomos į grupes: 4 pavojingumo grupė (organizmas, keliantis didelį pavojų individui ar individų grupei, lengvai perduodamas, nėra efektyvių vaistų); 3 pavojingumo grupė (organizmas, keliantis didelį pavojų individui, tačiau nepavojingas individų grupei, neperduodamas, išgydomas); 2 pavojingumo grupė (organizmas, keliantis tam tikrą pavojų individui ir mažą pavojų individų grupei, sukelia infekciją, išgydomas).

  • Logistika Konspektas
  • Microsoft Word 143 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (6782 žodžiai)
  • Lukas
  • Pavojingi kroviniai konspektas koliui
    10 - 10 balsai (-ų)
Pavojingi kroviniai konspektas koliui. (2015 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/pavojingi-kroviniai-konspektas-koliui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 14:54
×