Pavojingo krovinio mazuto pervežmas kelių transportu


Įvadas. Mazuto ypatybės, praktinio taikymo sritis ir reikšmė. Mazuto ypatybės. Praktinis mazuto taikymas. Pavojingos medžiagos identifikavimas ir kvalifikavimas( ADR, RID). Mazuto priskirimas pavojingumo klasei ir jo požymių aprašymas. Pakavimo reikalavimai ir pakavimo galimybės mazutui. Galimybė gabnti su kitomis pavojingomis medžiagomis ar kitais kroviniais. Krovinio nužymėjimo parinkimas bei taros nužymėjimas. Mazuto krovimo ir sandėliavimo reikalavimai. Tvarkymas. Sandėliavimas. Tinkamos ir netinkamos sandėliavimo įrangai medžiagos. Krovinio dokumentavimas, specialūs leidimai ir paruošimas išvežimui. Transporto rūšies ir priemonės pervežimui parinkimas bei jos parupšimas/nužymėjimas. Reikalavimui įkrovimui ir pritvirtinimui transporto priemonėje. Įkrovimas. Tvirtinimas. Reikalavimai vairuotojui ir pervežimo proceso organizavimui, atsakomybės reglamentavimas. Reikalavimai vairuotojui ir pervežimo proceso organizatoriui. Atsakomybė. Pavojingo krovinio transportavimo maršrutas. Galima rizika kelyje avarijų galimybės ir jų likvidavimas. Prieškaigsrinės priemonės. Avarijos metu taikomos priemonės. Palsaugos savikaina ir kaina. Išvados. Literatūros šaltiniai.

Kursiniame darbe aprašyta pavojingo krovinio – mazuto parengimas vežimui ir transportavimas.

Darbo tikslas – remiantis teorinėmis žiniomis ir analitiniais metodais parengti kursinį apie pasirinktos specifinio arba pavojingo krovinio ypatybes, taikymo sritis, pakavimo būdus bei krovinio parengimą ir jo transportavimą.

Darbo uždaviniai:

Pasirinkti specifinį korvinį iš pavojingų, sunkiasvorių arba didžiagabaričių srities.

Paskaičuoti pasirinkto krovinio visų logistikos procesų technologinius ir ekonominius parametrus remtis kelių, geležinkelių vandens, oro transportų pavojingų krovinių gabenimo taisyklėmis, specifinių krovinių vežimo reglamentais, pagrindinius reiklalavimais transporto priemonėms bei papildomai įranga, kitais technologiniais reikalavimais, bei rekomenduojama metodine literatūr, statistiniais informacijos šaltiniais, interneto paieškos puslapiais.

Kursinį projektą pristatyti aptarimui seminare.

klampis 8—80 mm²/s (kai 100 °C),

tankis 0,89—1 g/cm³ (kai 20 °C),

stingimo temperatūra 10—40°С,

ADR visi pavojingieji kroviniai - pavojingos medžiagos, jų mišiniai, tirpalai ir pavojingųjų medžiagų turintys gaminiai, pagal pagrindinį jų keliamą pavojų yra skirstomi į klases. Iš viso yra 9 pavojingų krovinių klasės.

Poklasė 1.2 susideda iš sprogmenų, kurie sukelia projektavimo riziką, bet ne masinio sprogimo pavojų.

Poklasė 1.3 susideda iš sprogmenų, kurie sukelia gaisro pavojų ir/arba nedidelį sprogimo pavojaus riziką arba ir tą ir tą, bet ne masinio sprogimo pavojų.

Poklasė 1.4 susideda iš sprogmenų, kurie sukelia nedidelį sprogimo riziką.

Poklasė 1.5 susideda iš labai nejautrių sprogmenų. Jie susideda iš medžiagų, kurie turi masinio sprogimo riziką, bet jos yra labai nejautrios , todėl labai maža tikimybė, kad nuo ugnies gali sprogti esant įprastom transportavimo sąlygoms.

Poklasė 1.6 susideda iš labai nejautrių elementų, kurie neturi masinio sprogimo pavojaus.

Poklasė 2.2 Nedegios dujos, Non-poisonus. Ši poklasė susideda iš suspaustų dujų, suskystintųjų dujų, hermetiškų kriogeninių dujų.

Poklasė 2.3 Deguonies dujos.

Poklasė 2. 4 Nuodingos dujos.

4.1 Klasė: Degios kietosios dalelės arba medžiagos.

4.2 Klasė: Degios kietos medžiagos.

4.3 Klasė: Medžiagos, kurių kontaktas su vandenių išskiria degias dujas.

5.1 Klasė: Medžiagų oksidacija (oksidantai), kurių kontaktas su deguonimi padidina riziką ir ugnies intensyvumą.

5.2 Klasė: Organiniai peroksidai - dauguma iš jų degs greitai ir jautriai, kad suteikti poveikį arba trintį.

6.1 Klasė: Toksiškos medžiagos.

6.2 Klasė: Infekcinės medžiagos.

9 Klasė: Įvairios pavojingos medžiagos. [3]

Mazuto priskirimas pavojingumo klasei ir jo požymių aprašymas.

Pavojingas krovinys – mazutas, yra skystas, klampus degus skystis. Todėl jis priklauso 3 pavojingumo klasei. Tai, degių skyčių klasė.

Pakavimo reikalavimai ir pakavimo galimybės mazutui.

Kadangi mazuto pliūpsnio temperatūra yra ne aukštesnė kaip 100 oC, o virimo temperatura yra aukštesnė negu 35 oC, tagi mazutas bus priskiramas prie mažai pavojingos medžiagos ir atitiks III pakavimo grupę. [5]

Medžiagos, turinčios pavojaus laipsnį c), gali būti pakuojamos į metalinius IBC, į tvirtus plastikinius IBC konteinerius arba į sudėtinius IBC konteinerius su vidine plastmasine talpykla. IBC konteineriai 31HZ2 turi būti pripildomi mažiausiai 80% išorinio apvalkalo tūrio. Be to IBC konteineriai turi būti vežami uždarose transporto vienetuose.[6]

Pumpuojant produktą (užpildant mobilias cisternas ir jas išpilant) ar imant ėminius, gali susidaryti elektrostatinis krūvis, todėl reikia imtis priemonių, apsaugojančių nuo elektrostatinės iškrovos. Produktui transportuoti turi būti naudojamos hermetiškos mobilios cisternos, tinkamos transportuoti degius skysčius. Įžeminti ir pritvirtinti konteinerius, rezervuarus ir perpumpavimo, priėmimo įrangą. Garai yra sunkesni už orą. Reikia Būti atsargiems, nes jie gali susikaupti įdubose ir uždarose ertmėse. Vengti sąlyčio su oda. Imtis priemonių, reikalingų apsisaugoti nuo odos nudegimų dirbant su karštu produktu. Naudoti reikiamas asmeninės apsaugos priemones. Neįkvėpti dūmų, dulksnos, garų.

  • Logistika Referatas
  • Microsoft Word 378 KB
  • 2015 m.
  • 21 puslapis (4436 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andrius
  • Pavojingo krovinio mazuto pervežmas kelių transportu
    10 - 7 balsai (-ų)
Pavojingo krovinio mazuto pervežmas kelių transportu. (2015 m. Balandžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/pavojingo-krovinio-mazuto-pervezmas-keliu-transportu.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 14:19
×