Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų transportavimo, sandėliavimo bei krovos instrukcija


Bendroji dalis. Bendrieji nuostatai. Reikalavimais transportuojant ir kraunant pavojingus krovinius. Reikalavimai aikštelių ir patalpų parengimui sandėliuoti lengvai užsiliepsnojančias medžiagas (medvilnė, pakulos, džiutas, vata). Reikalavimai aikštelių ir patalpų parengimui sandėliuoti lengvai užsiliepsnojančius ir degius skysčius. Reikalavimai aikštelių ir patalpų parengimui sandėliuoti chemines medžiagas. Reikalavimai aikštelių parengimui sandėliuoti anglį. Reikalavimai teritorijos parengimui sandėliuoti durpes. Reikalavimai kraunant mineraline ir chemines trąšas. X. Cheminių medžiagų neutralizavimas. Priedas (pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimas, ženklinimas, pakavimas). Priedas (pavojingų krovinių vežamų tarptautiniai keliais (automobilių-ADR, geležinkelių-RID, jūra-IMDG) klasifikavimas). Priedas (pavojingų krovinių suderinamumas). Priedas ( pavojingų krovinių suderinamumo skaitmeninė reikšmė). Keitimų registravimo lapas.


Keičia 513-0340-04 antrą leidimą ir naikina “Pavojingų krovinių gabenimo, perkrovimo ir laikino sandėliavimo reglamentą”, patvirtintą 2002-10-21

Registracijos Nr. ir data: BI-80; 2009-03-27 pagal Padalinių nuostatų, pareigų ir bendrųjų instrukcijų registravimo žurnalą Z-68

Abonentai : technikos direktorius, krovos terminalas, trąšų terminalas, jūrų perkėlos terminalas, energetikos tarnyba, filialas “Klasco towage assistance”, tiekimo skyrius, filialas „Klasco servisas“

1.1.Pavojingas krovinys – medžiagos ar produktai įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašus ir, turintis indentifikacijos numerį ar pavojaus ženklą, pagal pavojingų medžiagų klases ir pavojingumo numerį. Tai medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių, susidarius tam tikroms sąlygoms, transportavimo, pakrovimo-iškrovimo metu gali padaryti žalą aplinkai, būti sprogimo, gaisro priežastimi arba transporto bei įrenginių gedimo, darbuotojų apsinuodijimo ar nudegimo priežastimi.

Darbuotojai, kurių pareigos susijusios su pavojingų krovinių transportavimu, sandėliavimu bei krovimu/iškrovimu, turi būti apmokyti. ir žinoti krovinių vežimo taisykles, saugaus pakrovimo-iškrovimo darbų reikalavimus.

Krovinio savininkas (siuntėjas), pageidaujantis pirmą kartą krauti bendrovėje pavojingą krovinį, turi pateikti bendrovei pavojingo krovinio deklaraciją, saugos duomenų lapą pagal krovinio būklės sertifikatą , krovinio kokybės sertifikatą , avaringumo kortelę.

Bendrovė, remdamasi pavojingo krovinio savybėmis, turi parengti transportavimo schemą, pasiruošimo krovos darbams, krovos ir sandėliavimo technologijas, įskaitant gaisrų gesinimo, aplinkos apsaugos ir darbų saugos prevencines bei saugos priemones.

Krovinių savininkui (siuntėjui) nepateikus krovos kompanijai krovinio deklaracijos, o laivo kapitonui – Krovinio būklės sertifikato ir mėginių atrankos pažymos, krovos kompanijai ji turi nesudaryti kontraktų, neleisti jo įvežti į uosto teritoriją , nepriimti ir nekrauti krovinio (LR SM įsakymas 2002-09-29 Nr. 3-470).

Kompanija, kuri vykdo pavojingų krovinių transportavimą, turi turėti darbo vietoje (šilumvežyje) pavojingų krovinių “Avaringumo korteles” ir jomis vadovautis.

Už priešgaisrinį stovį transportuojant pavojingus krovinius krovos kompanijos teritorijoje atsakingas transporto priemonės vairuotojas;

Transportuojant pavojingą krovinį bendrovės transportu atsakingas atitinkamo padalinio vadovas..

Pavojingų krovinių krovą gali vykdyti darbuotojai, kurie susipažinę su “Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimu, ženklinimu, pakavimu ir saugos duomenų lapais bei su Pavojingų krovinių, vežamų tarptautiniais keliais (ADR, RID, IMDG) klasifikacija, ženklinimu, pavojingų krovinių suderinamumu, taip pat susipažinę su krovinio savybėmis, turintys reikiamą kvalifikaciją šiai veiklai atlikti, žinantys ir mokantys vykdyti avarijų likvidavimo plano veiksmus.

Bendrovė turi užtikrinti gaisrinės signalizacijos, ryšio priemonių, gaisro gesinimo įrangos reikiamo kiekio buvimą ir tinkamą veikimą bet kuriuo paros metu.

Priešgaisrinės priemonės turi būti tvarkingos ir patalpintos gerai matomoje vietoje.

Užsidegus pavojingam kroviniui, naudoti tik tam kroviniui gesinti tinkančias gesinimo medžiagas.

Bendrovės administracija, prieš leisdama pradėti krovą, su laivo kapitonu turi suderinti prevencinius priešgaisrinės saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos veiksmus.

Sandėliuojant krovinius, kraunant juos į triumus, laikytis pavojingų krovinių suderinamumo.*

Švartuojant laivus naudoti tik natūralaus pluošto ar sintetinius lynus.*

Laive neleisti vykdyti ugnies darbų, jei vyksta pavojingų krovinių pasiruošimas krovai, krovos darbai.*

Transporto priemonės privalo būti techniškai tvarkingos; talpos sandarios ir turėti specialų krovinio atpažinimo ženklą.

Tiesiogiai pilti liepsniuosius skysčius iš geležinkelio cisternų į autocisternas ir kitas talpyklas draudžiama.

Vagonų/cisternų dangčius atidaryti/uždaryti sklandžiai, be smūgių.*

Skydų matmenys - 600 x 400 mm, ryškios raidės šviesiame fone.

Sprogių medžiagų pervežimui naudojamas transporto priemonės su elektros pavara turi būti nesprogios konstrukcijos, o priemonės su vidaus varikliais – aprūpintos kibirkščių gesintuvais.

  • Microsoft Word 69 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (9246 žodžiai)
  • Universitetas
  • Karina
  • Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų transportavimo, sandėliavimo bei krovos instrukcija
    10 - 5 balsai (-ų)
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų transportavimo, sandėliavimo bei krovos instrukcija. (2016 m. Balandžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/pavojingu-kroviniu-ir-cheminiu-medziagu-transportavimo-sandeliavimo-bei-krovos-instrukcija.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 09:47
×