Pavojingų krovinių vežimo technologijos Formalinas


Įvadas. Formalino savybės ir praktinio taikymo sritys. Pakavimo reikalavimai ir gabenimo kartu su kitais kroviniais galimybė. Krovinio ir jo taros žymėjimas. Formalino krovimo, tvirtinimo ir sandėliavimo reikalavimai. Formalino gabenimui reikalingi dokumentai ir leidimai. Transporto rūšies ir priemonės parinkimas kroviniui vežti bei jos žymėjimas. Reikalavimai vairuotojui ir vežimo proceso organizatoriui. Transportavimo maršrutas. Rizika kelyje ir avarijų likvidavimas. Formalino iškrovimas, perdavimas ir sandėliavimas. Išvados.


Darbo tikslas – remiantis teorinėmis žiniomis ir analitiniais metodais parengti pasirinkto pavojingo krovinio pervežimo projektą apie jo savybes, pakavimo būdus, krovima ir pan.

Kvapas. Specifinio aštraus kvapo, skaidrus, bespalvis skystis. Kvapo atsiradimo slenkstis: 0,8-1 ppm.

Lydymosi/užšalimo temperatūra: -92 °C prie 1013hPa (pagal formaldehido dujas); -16 °C prie 1013hPa (25% formaldehido tirpalo vandenyje).

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: -19,1°C prie 1013,25hPa (pagal formaldehido dujas); 98,9-99,4°C prie 1013,25hPa (pagal formaldehido tirpalą vandenyje).

Pliūpsnio temperatūra: Netaikomas (pagal formaldehido dujas); Formaldehido tirpalo vandenyje pliūpsnio ribos yra 79,4-85°C. Pliūpsnio temperatūra priklauso nuo formaldehido koncentracijos vandenyje, todėl pateiktos vertės: 79,4°C yra 50% formaldehido ir 1% metanolio tirpalo vandenyje, 85°C yra 37% formaldehido ir 1% metanolio tirpalo vandenyje.

Degumas. Nepaprastai degus (pagal formaldehido dujas). Rezultatai pateikiami remiantis formaldehido sprogumo ribomis: apatinė 7% (tūrio), viršutinė 72-73% (tūrio). Degus (kai formaldehido koncentracija vandenyje > 45%). Nedegus (kai formaldehido koncentracija vandenyje < 45%).

Garų slėgis: 101,3 kPa, prie -19°C (pagal formaldehido dujas); 0,2 kPa, prie 20°C (pagal 37 % formaldehido tirpalą vandenyje).

Klampa: 0.0106 mPas, prie –5.7°C (pagal formaldehido dujas); 2,1-2,8 mPas, prie 20°C (pagal formaldehido tirpalą vandenyje).

JT teisingas krovinio pavadinimas – formaldehido tirpalas, kuriame yra ne mažiau kaip 25% formaldehido. JT (UN) numeris – 2209.

Klasifikacinis kodas – C9 (C – Kitos koroziją sukeliančios medžiagos, 9 - skystos).

Pozicija - 63° (formaldehido tirpalai), pavojaus laipsnis c) (silnai koroziją sukelianti medžiaga).

Pavojaus identifikavimo numeris – 80 (ėdi arba mažai ėdi medžiaga).

Lentė nr. 2Pakavimo instrukcijos(Šaltinis: ADR A ir B techniniai priedai, II tomas)

Jei formalinas supakuotas į metalinę ar plastmasinę, atsparią irimui ir pradūrimui, vidinę pakuotę, kuri sudėta ant padėklų ir apsuptą šilumai atsparia medžiaga (tampria plėvele kaip išorine pakuote), tada vežama ne daugiau kaip 1 litrai vidinėje pakuotėje ir nedaugiau kaip 4 litrai pakuotės vienetui.

Formalinas gali taip pat būti pakuojamas į metalinius IBC konteinerius, į tvirtus plastikinius IBC konteinerius arba į sudėtinius IBC konteinerius su vidine talpykla iš plastiko [6].

kroviniais, kurių vežimas ADR nereglamentuojamas, jeigu jie tarpusavyje pavojingai nesąveikauja.

Kiekviena tara, skirta naudoti pagal ADR reikalavimus, privalo turėti ilgalaikį lengvai įskaitomą žymėjimą, kurio dydis turi būti toks, kad jis būtų gerai matomas. Žymėjimas nurodo, kad pažymėtoji tara atitinka sėkmingai išlaikiusį bandymą konstrukcijos tipą ir taros gamybos, bet ne naudojimo reikalavimus.

Dviejų dalių kodas sudarytas iš raidžių X, Y arba Z ir santykinio tankio, kuriam buvo išbandytas šis konstrukcijos be vidinės taros tipas, skirtas skysčiams pakuoti, reikšmė;

Kaip atsargumo priemonė, kad neįvyktų bet kokių avarijų ar neatsitiktų nenumatytų atvejų, vežant krovinius vairuotojui privalo būti pateikta raštiška krovinio vežimo instrukcija. Ją parengia siuntėjas ir įteikia vairuotojui ne vėliau nei pradedama krauti pavojingus krovinius į transporto priemonę. Informacija, esanti instrukcijoje, turi būti pateikiama vežėjui ne vėliau nei užsakoma vežti.

Kroviniui vežti parenkamas kelių transportas, kad nereiktų pavojingo krovinio perkrauti ir būtų užtikrintas krovinio pristatymas „nuo durų iki durų“.

Kadangi pasirinktas kelių transportas, transporto priemonė parenkama, atsižvelgiant į ADR reikalavimus. Šiuose reikalavimus nurodyta, kad pasirinktas krovinys gali būti gabenamas AT, FL ir OX transporto priemonėmis.

  • Microsoft Word 1354 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3408 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Pavojingų krovinių vežimo technologijos Formalinas
    10 - 3 balsai (-ų)
Pavojingų krovinių vežimo technologijos Formalinas. (2017 m. Gruodžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/pavojingu-kroviniu-vezimo-technologijos-formalinas.html Peržiūrėta 2019 m. Liepos 19 d. 11:26
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema